• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Flakaberget………åter!!!!!!!!

  juli 26th, 2020

   

  Efter Mittvinds stormiga samrådsmöte 25/2 på Markusgården i Näsåker trodde väl alla vi som närvarade att nu var det slut på företagets destruktiva planer för Flakaberget.

  FEL FEL!!!

  Återigen sticker vindkapitalismen upp sitt fula tryne. Nu heter industrialiseringsföretaget Flakaberget Vindkraft AB. Samma förstörelseivrande herrar styr detta spillrans nya bolag men en intressant detalj skiljer dem åt. Ny adress är OX2. Tydligen har de, som ägnar sin destruktiva kreativitet åt att förstöra Fjällsjöälvens natur och miljö, fått tag på potent uppbackning.

  Jag upphör aldrig att förvåna mig över denna kommuns fullständigt vansinniga undergångslängtan. Denna totala brist på eftertanke och sunt förnuft. Denna andliga torftighet!

  Bakom detta ”nya” företag kan man ana krafter i Sollefteå kommun och i kommunens bolag Energidalen AB med nye VDn Mikael Näsström tillika kommunens Tillväxtchef.(!)

  Inom Energidalen AB har Hans  Pahlin och dennes personliga PR-kommunikatör Erik Löfgren drivit projektet ”Vindkraft-generator för hållbar utveckling”. Det kan inte ha undgått någon. Dessa båda sysslar nu med Den Lokala Energiöverenskommelsen, som går under namnet ”Löken”.

  Framtagandet av ”Löken” har ju godkänts av kommunen. Obegripligt!!!! Saknar kommunen helt kompetens inom det området?? För att finansiera detta ”Löken”- arbete sändes en ansökan om projektmedel in till Energimyndigheten. Projektledare Hans Pahlin.

  För ngn. tid sedan fick Sollefteå kommun avslag på sin ansökan. Om detta har det varit helt tyst.

  Detta gjorde mig nyfiken på själva ansökan, varför jag begärde ut den. Fullt förståeligt att det blev avslag. Allt annat hade varit förvånande. Ansökan är usel med idel upprepningar och framhävanden av ”Vindkraft-generator…..(deras tidigare projekt).

  Men kommer detta att innebära att Energimyndighetens uteblivna del av kostnaderna (lön till Pahlin och hans ”hovreporter” Löfgren) nu läggs på kommunen dvs. skattebetalarna?

  Efter genomläsande av alla handlingar står det i alla fall för mig helt klart att det planeras för nya vindkraftområden.

  Man slås av denna kommuns andefattigdom. Om man kollar upp kommunens hemsida ser man en hel drös av människor, som arbetar inom näringslivsavdelningen. Vad gör dom? Ja, förutom att planera för vindkraft och underlätta för vindkraftbolag (läs Flodin) att slå upp boendebaracker i Ramsele , dessutom under en pandemi. Jovisst ja, dom for ju till Skottland för att därefter lovprisa turismutveckling i vindindustriområden. Nog har det väl snurrat till sig ordentligt uppe i deras huvuden eller snarare hakat upp sig.

  Sett i detta sammanhang (“Löken”) blir det begripligt att Flakabergsvandalerna nu vädrar morgonluft. Vem vet. Förmodligen har de fått förhandsinformation-löften.

  Socialdemokraterna i Sollefteå har sagt NEJ till Flakabergsindustrin. När bestämmer sig Västrainitiativet?

  /Tarabrita

   

   

   


  Kommunen har beviljats pengar för att fortsätta utredningarna vid gamla tjärfabriken.

  juli 4th, 2020

  Tjärfabriken

  Foto: Astrid Göthe

  Nu har kommunen beviljats pengar för att ta itu med föroreningarna i anslutning till gamla tjärfabriken i Tågsjöberg. Naturvårdsverket har beviljat först en mindre summa 2020 för att ta fram ett förfrågningsunderlag till fortsatta utredningar. Därefter en större summa för att kunna genomföra de utredningarna som upphandlats utifrån förfrågningsunderlaget 2021.

  Kommunens tekniska enhet är huvudman i frågan

   

  Tidigare inlägg  om tjärfabriken från Röåns gamla hemsida:

   

  /Tarabrita


  No comments

  juni 11th, 2020

  Flodin

   

  Bilder från Björkvattnets vindindustrialisering:

  I ordlös sorg!!!!!!!!!!

  Brita Isaksson


  Fiskekortsförsäljning

  juni 7th, 2020

  Pga Coronapandemin säljs tills vidare inga fiskekort inne i byn (Kurt och Mia).

  Fiskekort säljs på OK, Turistbyrån och Röåns Möbler.

  Obs möbelaffärens nya öppettider!!

   

  Välkomna till våra fina fiskevatten!

  /Röåns och Lasele FVOF


  Varför letar stackars Bo i Sollefteå?

  maj 21st, 2020

   

  Bo Bergqvist , tidigare tjänsteman på Sollefteå kommun och nu konsult för danska bolaget WMO-Site Facility, som i Ramsele ville bygga barackbostäderna avsedda för vindkraftsarbetare i Björkvattnet, är enligt TÅ tillbaka på ruta ett och måste istället börja leta bostäder brett över hela Sollefteå kommun. Detta med anledning av att kommunstyrelsen sade nej till barackförläggningen i Ramsele. Men VARFÖR måste han leta över hela Sollefteå kommun??? Varför letar han inte i Ragunda kommun, där vindindustrin skall uppföras? Det var ju även Ragunda kommun, som gav sitt samtycke till industrin. Det borde vara i hela Ragunda Bo Bergqvist skall leta. Inte Sollefteå. Tids nog, när Flodins alla Sollefteåbaserade och -tillståndsgivna industrier skall förstöra vår natur, kan han leta boenden här.

  Bo Bergqvist har arbetat ca 30 år i Sollefteå kommun så det kan ju vara så att det är lättare för honom att hitta här. En annan anledning kan vara att han har förekommit en del i vindkraftsammanhang. Han känner vindmänniskorna såväl exploatören som tjänstemännen på Sollefteå kommun. På sin egen hemsida har han som referensprojekt bl.a. uppgivit:

  Uppförande av vindkraftpark i Lungsjön, Sollefteå kommun

  Beställare Väktaren Vind AB (Flodin)

   

  Han figurerade också som kontrollansvarig under en period, då Flakaberget hade bygglov för småskalig – mellanstor vindkraft

   

  TIDIGT TEKNISKT SAMRÅD

  Diarienummer:                           2010.0490.231

  Samrådet avser:                         Uppförande av 6 st vindkraftverk

  Fastighet:         Moflo 3:13, 4:34, 5:13, 11:1

   

  ”Fullmakt är lämnat till Krånge vind AB för att driva projekt Flakaberget tom startbesked är meddelat. Ägare till projektet är Vindvision Norr AB, Ownpower Projects och Borago utvecklings AB. Ny kontrollansvarig för projektet är Bo Bergqvist, Umeå som ersätter Gösta Holgersson, Umeå.”

  Krange vind är ju ett av alla dessa Flodinföretag, som ser om sin livsuppgift att industrialisera vårt vackra landskap med vindkraftverk. Flodin har under lång tid ”vabbat” Flakabergsexploateringen.

  Klart att Bo Bergqvist är besviken över kommunstyrelsens beslut. – Jag är inte säker på att nej-rösterna, varken de som bor i Ramsele eller i politiken, förstår vidden av det här.

  Så talar en man som vet bäst. Andra förstår inte riktigt poängen med en barackförläggning- mitt i Ramsele…mitt i en pandemi.

  Vårt kommunalråd sade enligt TÅ att han skämdes när han meddelade byggherren det negativa beslutet. Men just beslutet är kanske det enda som han inte skall skämmas för; de två alternativ för boendet, som presenterades var ju inte precis ett val mellan pest och kolera utan fastmer ett mellan himmel och helvete. De var som två spegelvända karikatyrer, där alt 1 beskrev ett mönstersamhälle med perfekt sjukvård, miljöinspektioner, ett företag, som tog ansvar för sina anställda och omgivningen m.m. medan alternativ 2 målade upp ett skräckscenario med Coronasmittande arbetare hukande i snart sagt vartenda skjul och varje upptänklig byggnad runt Ramsele och då…. minsann…. skulle inte det här företaget bry sig. Inte ett dugg. Då fick dumma vi skylla oss själva om sjukvården kollapsade. Och med deras egna anställda arbetare skulle det tydligen gå lika illa.

  Hur kan ngn. överhuvudtaget ens överväga att inlåta sig i samtal med ett sådant oetiskt och oansvarigt företag?????

  Vi är många, som är livrädda för detta Coronavirus. Personligen betackar jag mig dessutom för beskäftiga amatörepidemiologer som käckt proklamerar att vi måste gå vidare….. vi måste lära oss att leva MED viruset.

  Det var mer än nog med centerkvinnan, som på dialogmötet äntrade scenen med detta budskap.

  Om priset blir att vi dör????? Är det då inte bättre att leva utan viruset och invänta vaccin.

   

  /Tarabrita

   

   

   


  Stöd Ramselebornas kamp mot barackstaden

  maj 13th, 2020

   Namninsamling mot den planerade Barackstaden i Ramsele

  Allt fler protesterar nu mot det olämpliga i att, mitt under en pandemi, förlägga ca 200 utländska arbetare i en barackstad centralt i Ramsele. Om Du vill hjälpa Ramseleborna och alla oss andra  närboendet att förhindra denna förläggning kan Du deltaga i denna namninsamling. Om protesterna blir tillräckligt stora kanske våra politiker tvingas tänka om.

   

  Information finns även på sidan  Ramsele anslagstavla och forum 

  Det möte, som hållits i Ramsele finns utlagt på YouTube

  Debatten förs även på bl.a.Snurrigt FB-sida Motvind- Vindkraftexploateringen i Sollefteå kommun

  Turerna i detta (de som vi känner till) är märkliga och det skulle ta för mycket tid och plats att bena ut allt här. Det är bäst att alla själva tar del av det som finns att tillgå bl.a. via sociala medier.

  En sorgesam historia är detta verkligt- särskilt beaktandes det i dagsläget dåliga kunskapsläget  om Corona. Se bl.a. WHOs senaste information (bl.a. Michael Ryan). Att kasta ur sig kommentarer i stil med att smittan redan är här, att det redan finns en samhällsspridning eller- ännu vårdslösare -lekmannaexpertomdömen om “flockimmunitet” avslöjar en avgrund av lättsinne och okunskap.

  Frågan är nu: Hur värderar politikerna sina medborgares liv och hälsa? Hur många kronor? Detta skall det förhandlas om och detta (arrendestorleken) skall tydligen nu tas upp i ett extrainsatt kommunstyrelsemöte. Låt oss hoppas att i alla fall några av beslutsfattarna inser hur litet vi vet, hur stor osäkerheten därmed är och att därför i första hand försiktighetsprincipen skall tillämpas.

  /Tarabrita

   

   

   


  Det är en märklig tid!

  april 28th, 2020

   

  Coronaviruset har i grunden förändrat vara liv. Detta gäller det mesta…. och för de flesta….men inte allt och alla. Vindkraftlobbyn lobbar på som vanligt med sin propaganda och inom vindindustriområdena pågår arbetet.

  Vi nås nu av uppgifter om att det i Ramsele vid ishallen planeras en barackstad för utländsk arbetskraft. Och jag som trodde att vi skulle undvika resor. Och att detta gällde alla. Men kanske skall vindkraften i vanlig ordning ha en gräddfil.

   “Flest arbetare förväntas komma från slutet av augusti – och då talas det om cirka 170 personer. Barackstaden, på en yta av 4 000 kvadratmeter, är dimensionerad för 200 boende. I mitten av juni kommer de första barackerna att vara på plats.”(Nordsverige)

  Vilken planerad vindindustri skall dessa importerade arbetare uppföra?

  Ovanför Lungsjön finns en rad vindindustrier tillståndsgivna och även ett, som ännu ej sökt tillstånd (Nallkullen). För alla dessa utom Hocksjön är Flodin ansvarig.

  Det verkar nu närmast vara Björkvattnets vindindustriarbetare, som skall bo i den planerade barackbyn i Ramsele.

  ”Viking” är det samlande namnet på dessa vindindustrier, som ligger nära varandra ovanför Lungsjön: Björkvattnet (Flodin), Stobrännkullen (Flodin), Isbillen(Flodin), Hocksjö (Jämtkraft) och Nallkullen(Flodin). Nallkullen har ännu ej begärt tillstånd från MPD. Kanske avvaktar Flodin ” löken”, den lokala energiöverenskommelsen, som är på gång inom Energidalen och som befaras innebära uppluckring av nu gällande stopp för ny storskalig vindkraft. Flodin hade under Lassen-Ullstein-eran god inblick i vad som skulle komma gällande förvrängning av gällande vindkraftplan. (Vägledningen förbi FÖP 2008). Vem vet…..kanske har han fortsatt insyn i kommunens kommande vindkraftplaner. Kanske har han anledning att tro att den nu gällande ÖPns restriktioner kommer att förändras. Kanske vet han t.o.m.

  Att alla dessa industrier går under samlingsnamnet ”Viking” är nog ingen tillfällighet. Flodin har ett förflutet inom kustartelleriet.

   

  Förutom dessa i ”Viking” ingående industrier är Flodin även ansvarig för Ranasjö och Salsjö och de verk som byggs just nu i Björnlandhöjden och Hästkullen. Flodin var där och mätte i början på 2000-talet men nu är det Nysäter Wind med det schweiziska Credit Suisse Energy Infrastructure Partners som är ansvariga.

  /Tarabrita

   

   


  Röåforsarnas Naturreservat

  april 4th, 2020

  Information:

  Bild Meta

  Eftersom Oskar Norrgranns information ställdes in pga Coronaläget sände Oskar i stället i mitten av mars ut informationen till berörda markägare.

  Där framgår att arbetet fortskrider planenligt. Ett första förslag till beslut och gränser har tagits fram och detta har sänts ut till berörda markägare. Dessa har nu möjlighet att inkomma med synpunkter fram till 22 april. Efter att dessa synpunkter kommit in och värderats kommer ett skarpt förslag att skickas ut. Detta kommer även att sändas till myndigheter och andra remissinstanser.

  Slutligen kommer beslutet att både kungöras och sändas ut till berörda. Detta planeras ske i maj. Allra sist fattar länsstyrelsen beslutet.

  Nu återstår att se om tidsplanen kan följas i dessa Coronatider. Vi får hoppas på det.

  Tarabrita

   

   


  INSTÄLLT!!!!

  mars 12th, 2020

  Informationsmötet om Röåforsarnas Naturreservat, som var planerat att hållas 29/3, är inställt pga Corona-läget.

  Vi får ta det längre fram ngn. gång i ett liv efter Coronan.

  /Tarabrita


  Åter till Ranasjö

  mars 7th, 2020

  Många vindexploatörer med pågående projekt i denna kommun har inlett samråd med kommun och länsstyrelse inför ändringstillståndsansökningar. De vill höja vindkraftverken, vilket kommer att fordra kommunens bifall (det kommunala vetot) och en ny (ngt. begränsad) prövning i Miljöprövningsdelegationen (MPD).

  Flodin/Arise har valt en annan väg för att öka installerad effekt. De har haft ett ”Samråd Om Slutlig Layout” med länsstyrelsen avseende Ranasjö och Salsjö.

  Men vad har då varit vitsen med detta ”Samråd”?

  Jo, Flodin/Arise slipper bekymret med kommunala vetot och slipper ny prövning i MPD men har ändå genom länsstyrelsens beslut erhållit rätten att öka installerad effekt genom en kraftig ökning av verkens rotordiametrar. Dessa regleras inte i tillståndet. Bara verkens totalhöjd.

  Av samrådshandlingarna framgår att Flodin/Arise troligen tänker använda en maskin som heter Siemens Gamesa SG 6.0-170.

  ”Då vi är i upphandlingsskedet kan vi idag inte säga exakt vilket verk vi kommer att uppföra men totalhöjden kommer att bli 201 m i enlighet med tillståndet. På marknaden finns idag tillgängliga turbiner med en rotordiameter upp till 170 m och vi räknar med en diameter upp emot denna storlek.” (2019-07-04)

  I samtliga redovisade ljud- och skuggberäkningar har Siemens Gamesa SG 6.0-170 använts.

  Man kan om precis denna maskin läsa (på nätet) att ”Swept area” är 22 697 m2. Det innebär att en enda maskin sveper av en yta motsvarande 3,2 fotbollsplaner (UEFA-FIFA -definierade)

  Undrar hur det känns att vara en sångsvan eller trana eller annan flyttfågel på väg upp till sina häckningsplatser på myrarna och tjärnarna på de höga Ådalsbergen och kanske vidare än längre norr och västerut. På sin väg skall de alltså först passera Salsjöindustrin. Därefter skall en sammanlagd yta på ca 80 fotbollsplaner på ena sidan Fjällsjöälven passeras och på andra sidan de 280 meter höga i dagsläget okänt stora Flakabergsmonstrena. Detta kallas för ”barriäreffekt” och stora sådana brukar normalt ogillas av tillståndsmyndigheter. Även örnar, vråkar och många andra bevingade vänner kommer att drabbas.

  Och människorna då? Skall de anamma vissa lyriska Skottlandresenärers turisthallucinationer? Tivolibelysningen kommer förvisso att finnas eftersom Transportstyrelsen gjort bedömningen att ansökningar om undantag gällande behovsstyrd hinderbelysning inte kommer att beviljas. Så nog kommer det att blinka. Fattas bara några hästar så kan ortsbefolkningen köra igång en turistsatsning bland verken. Katastrofturism- det är faktiskt en starkt ökande företeelse, som lockar besökare till katastrof-, misär- och olycksdrabbade platser. Fjällsjöälvens dalgång kommer att platsa perfekt i den kategorin när den nyliberala fria företagsamheten har löpt linan ut i detta område.

  Tarabrita