• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Röåns Byalags Årsmöte

  februari 18th, 2021

  På grund av rådande omständigheter kommer årsmötet att hållas digitalt via Microsoft Teams.

  Lördag 27/2 kl. 11.00

  Skicka ett mail till:

  roansbyalag@protonmail.com om Du vill närvara så mailar vi tillbaka en länk till mötet.

  Kontakta Jonny vid frågor: 070-6348217


  God JUL…..igen!

  december 22nd, 2020

  Foto: Margareta Bergman

  …..med denna nytagna bild över byn upp mot “Backen” under en helt magisk stjärnhimmel.

  Så där bedövande vackert som vi kan ha det i denna vindkraftfria by!

   


  Hervor läser “Nicke”

  december 19th, 2020

  Nicke i skrivlyan på Bruket i Sollefteå

  Hervor Sjödin läser” imorgon, söndag 20/12. Det blir spännande att höra vad Hervor har att berätta om Nicke och vad hon läser ur hans digra produktion. Ett och annat med anknytning till Röån kan man hoppas på. Kl 14.00 börjar sändningen, antingen lokalt i etern på 96,1 99,8 & 106,8 MHz eller globalt på webben på Radiosol – Webradio | Radiosol

   


  BÄSTA JULKLAPPEN!

  december 19th, 2020

   

  Försäljning av projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden skjuts upp

  Arise AB (publ) (“Arise”) meddelar härmed att den planerade försäljningen av projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden (“Projekten”) skjuts upp. Detta innebär bland annat att ansökan om tillstånds-förlängning för ett av delprojekten måste lämnas in. Ambitionen är att realisera Projekten i ett senare skede.

  “Vi hade hoppats på att kunna realisera projekten nu men det gick tyvärr inte. Jag vill passa på att tacka våra partners i projekten för alla hårda ansträngningar”, säger Daniel Johansson, VD Arise AB.

  Halmstad den 18 december 2020
  ARISE AB (publ)

  För ytterligare information, vänligen kontakta
  Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
  Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

  Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 17:20 CET.”

   

  Ovanstående är hämtat från Arise´s hemsida

  ETT RIKTIGT UNDERBART JULUNDER!!!!

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat

  december 16th, 2020

  Stämningsfull tältplats                Bild: Oskar Norrgrann

   

  Nu har Röåforsarnas Naturreservat vunnit “laga kraft”.

  Tack och lov var det ingen som överklagade och därmed gick det som planerat.

  För ett år sedan tältade Oskar nere vid Långbjörn. Ser mysigt ut men det må betvivlas….

  Tack Oskar för vårt naturreservat!

  Och därmed och med denna stämningsfulla bild tillönskas alla hemsidans läsare en

  RIKTIGT GOD JUL!!

  /Tarabrita


  Vad vet skogsägarna??

  december 16th, 2020

  Bilden visar hur virvelbildningen efter varje verk breder ut sig i rymden och att de når marknivå efter något hundratal meter.

  Vet berörda skogsägare att Flodin och företaget Arise med Maud Olofsson tänker bygga vindkraftverk av allra största storlek i Salsjö och Ranasjö? Riktiga monster jämfört med vad vi sett tidigare! De planerar nu för Ransjö 25 st verk, vars rotorer har en diameter på 170 m och en tornhöjd på 115 m. Det betyder att vingarna kommer i trädtoppshöjd (30m över marken). Leverantörsdata anger att det inte bör finnas några hinder högre än 10 meter inom 500 m runt varje verk, dvs då är det väl bara till att kalhugga?! Erfarenheter från andra platser med vindkraft är att träd kan utsättas för mycket stora påkänningar av kraftiga virvelvindar samt att de löper stor risk för nedisning under vintertid. Detta har lett till stambrott. Är detta något som berörda skogsägare i området har blivit informerade om?

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat

  december 8th, 2020

  Stämningsfull tältplats                    Foto: Oskar Norrgrann

  Nu har Röåforsarnas Naturreservat vunnit “laga kraft”.

  Tack och lov var det ingen som överklagade och därmed gick det som planerat.

  För ett år sedan tältade Oskar nere vid Långbjörn. Ser mysigt ut men det må betvivlas….

  Tack Oskar för vårt naturreservat!

  Och därmed och med denna stämningsfulla bild tillönskas alla hemsidans läsare en

  RIKTIGT GOD JUL!!

  /Tarabrita


  Monsterverken på Ranasjö

  december 6th, 2020

  Monsterverken på Ranasjöc

  Flodin/Maud Olofsson /länsstyrelsen ser ut att lyckas med att få förverkliga sina destruktiva planer för delar av Fjällsjöälvens dalgång. Detta uppnår de bl.a. genom att förvränga betydelsen av ordet “Layout”.

  För varje annan människa är det uppenbart att ordet “layout” betyder  skiss, plan eller disposition. I Svenska Akademins Ordlista saknas ordet men på nätet finns gott om synonymer. Ingen av dessa synonymer indikerar att man skall byta ut de saker man skall arrangera i sin layout. Men det är precis vad ovan nämnda gäng har gjort; enligt Flodins miljökonsekvensutredning(MKB) gällande Ranasjö avses 2-3,5 MW-verk(“Ansökan avser vindkraftverk med en maximal totalhöjd på omkring 201 meter och en märkeffekt på 2-3,5 MW. sid 49 MKB”) och i en tabell på sida 50 redogör han för 4 presumtiva kandidater.

  Vinglängderna varierar mellan  50 och 57 m. Jag har räknat på den högsta siffran och får då fram en “swept area” på ca 12490 m2. Detta var alltså det “värsta” scenariot i MKBn.

  De i “Samråd om slutlig layout” godkända verken har 85 m långa vingar. “Swept area” ca 22680 m2.

  “Ansökan avser vindkraftverk med en maximal totalhöjd på omkring 201 meter och en märkeffekt på 2-3,5 MW. sid 49 MKB”) Lägg märke till att totalhöjd anges till “omkring” 201 meter medan märkeffekten inte innehåller något “omkring”.

  Hur går man då tillväga för att driva igenom denna totalt oacceptabla förändring av rotordiametrarna?

  Jo, man kallar det för “Layout” !!!!????????    Hallå länsstyrelsen; Hur tänkte ni?????

  OM det skedde av obetänksamhet eller ren dumhet är det med tanke på konsekvenserna för närboende och miljön tragiskt.

  Om det skedde med beräknande slughet är det rent och skärt bedrägeri. Och jag lutar åt det sistnämnda.

  /Tarabrita

   


  Upprustning av Röån

  oktober 25th, 2020

   

  Fullmåne över Röån                                                      Foto: Brita

  I protokollet för Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling 12/10 2020

  står bl a under punkten:

  • 86 Friluftsstrategi 2021:

  Upprustning av Röån

   Regionens bästa kanotled finns i Röån, Junsele. Under år 2020 genomfördes en städning och röjning av leden i samarbete med Lions Junsele. Under året vill förvaltningen söka LONA-stöd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att fortsätta utveckla Röån. För detta krävs en kommunal medfinansiering på ca 30 000 kr.”

   

  Förvaltningens förslag till beslut :Att kommunstyrelsen antar friluftsstrategin för år 2021…….

  Flärken                                                                    Foto: Brita

  Röån                                                                                   Foto: Brita

  Solnedgång, Röån                                                  Foto: Brita

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat snart beslutat

  oktober 17th, 2020

  Landskapsvårdare vid Röån                   Foto Meta

  Arbetet med Röåforsarnas Naturreservat närmar sig sitt slut. Om planerna går i lås kommer ett beslut att fattas nu i november och därefter är det bara att hoppas på att ingen överklagar. Själva invigningen av reservatet, då allt är på plats och Coronan förhoppningsvis tillåter litet mer festligheter, kommer att ske hösten 2021. Så roligt! Så fint att detta slutmål är i sikte.

  Tack Oskar för Ditt hängivna arbete med detta!

  Och Tack Meta för alla vackra nytagna höstbilder på Röån ngt. uppströms själva reservatet, som ju börjar vid bron och sträcker sig ända ner till rastplatsen vid Ångermanälven.

  Och Tack Anders och Maria för den fina naturvårdsinsatsen, som era får gör!

  Foto Meta

  Foto Meta

  /Tarabrita