• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Årsmöte Röån-Lasele FVOF

  november 12th, 2021

  Söndag 28/11 hålls årsmöte för Röån- Lasele FVOF. Bl.a. skall de nya stadgarna antas.

  Plats: Röåns föreningshus.

  Tid: 17.00

  Medlemmar hälsas välkomna

  /Styrelsen genom Brita Isaksson

   

  Styrelsen sammanträder 16.00


  Inne möten, ute underbar senhöst!

  november 1st, 2021

  I går, söndag 31/10 hölls två möten på Föreningshuset; först hade Röån-Lasele FVOF styrelsemöte inför den försenade årsstämman 28/11. Då skall stadgarna antas så det fanns en del att diskutera.

   

  Det har varit ovanligt varmt, fuktigt och mjukt ute i naturen. Jessica har fångat denna känsla med sin kamera och delar med sig av sina stämningsfyllda bilder till Hemsidan. TACK!!! Alla bild togs i fredags, 29/10 i Långvattnets Naturreservat.

  Dagens andra möte var Röåns Byalags. Vi hade besök av Annika Falkensson, som ideellt lägger ner mycket tid på att hjälpa byalag att inventera tomma hus….och/eller hus som kan användas bättre. Det är angeläget att få fast boende, som kan bidraga till att utveckla Junsele och byar.

  När detta var färdigbehandlat övergick vi till att planera Julgröten. Kanske en festlig tillställning med välkomnande av de nyinflyttade. Kanske julklappar till barnen. Kanske – nej säkert- skinksmörgås för alla som inte tycker om gröt. Kanske…… ja, det får ni veta när vi närmar oss 27/11, då detta planeras äga rum.

  /Tarabrita


  Byamöten söndag 31/7 Röåns Föreningshus

  oktober 22nd, 2021

  Söndag 31/10 kommer två möten att hållas på Föreningshuset:

  Klockan 16.00 möts styrelsen för Röån-Lasele FVO för att bl.a. diskutera de nya stadgarna, som skall antas på ett försenat årsmöte senare i år.

  Klockan 17.00 hålls ett byalagsmöte bl.a. med frågan om hur vi skall få liv i tomma hus. Annika Falkensson medverkar.

  Fika i samband med byalagsmötet.

  Väl Mött för nya krafttag gällande byn!!!!

  Brita och Kerstin


  Flodins uppgörelse med Ådalslidens Hembygdsförening.

  oktober 21st, 2021

  Ett rykte florerade att Flodin nyligen betalat in ca 50 000 kr till Ådalslidens Hembygdsförening. Var detta sant? Och varför????

  Ådalslidens Hembygdsförening är ansvarig för den gamla fäbodvallen Forsåsbodarna, belägen  väldigt nära Flodinprojektet Salsjö Vindindustri.

  I Tillståndet (2015-09-28) står:

  ”Strax utanför projektområdet ca 450 meter från närmaste vindkraftverk finns en fornlämning i form av en fäbodvall (RAÄ-nummer- Ådals Liden 195)med belägg från 1700-talet.

  Forsåsbodarna kommer inte att påverkas fysiskt men däremot påverkas både ljudmässigt och visuellt av de planerade vindkraftverken. För att dämpa det audiovisuelle intrycket kommer en skogsridå lämnas mellan vindkraftverk och fäbodvall.”

  För att få klarhet i detta kontaktade jag Anna- Maria Andersson, ordförande i nämnda förening och fick då veta att Flodin och föreningen gjort upp att föreningen försäkrar att fäboden inte skall ha några övernattningar mot att erhålla pengar. Detta gjordes upp i våras och nu nyligen trillade pengarna( 50 000) in. På min fråga om inte detta var att betrakta som att sälja sig svarade ordföranden att nej, det tyckte hon inte och att om någon blir störd av vindkraftverken så behöver dom ju inte gå dit.

  Efter att ha tagit del av dessa uppgifter så förstår jag plötsligt varför nämnda förening aldrig överklagat Salsjö vindindustri. Föreningen hade ju kunnat överklaga själva tillståndsbeslutet 2015-09-28, Samrådslayouten 2020-01-29 och beslutet om förlängd igångsättningstid. Men icke.

  Samtidigt skall man veta att i Sollefteå kommun får inte vindkraften ligga närmare än 1000 meter från bostad och att fritidshus i det fallet likställs med vanliga hus och att fritidshus ofta definieras utifrån att någon bor där. Så då kan man ju förstå att detta var viktigt för Flodin.

  Men vad tycker befolkningen?????

  /Tarabrita


  Bymöten söndag 31/10

  oktober 20th, 2021

  Söndag 31/10 kommer två möten att hållas på Föreningshuset:

  Klockan 16.00 möts styrelsen för Röån-Lasele FVO för att bl.a. diskutera de nya stadgarna, som skall antas på ett försenat årsmöte senare i år.

  Klockan 17.00 hålls ett byalagsmöte bl.a. med frågan om hur vi skall få liv i tomma hus. Annika Falkensson medverkar.

  Fika i samband med byalagsmötet.

  Väl Mött för nya krafttag gällande byn!!!!

  Brita och Kerstin


  Att sätta bocken till trädgårdsmästare! Skall Flodins sambo ansvara för Arises bygdemedel för Ranasjö Salsjö????

  september 23rd, 2021

  Flodin och Mona

  Jag var på möte i Ramsele 21/9. Arise informerade om Ranasjö vindindustri. Arbetet med detta förskräckande projekt påbörjas nu i månadsskiftet september/oktober.

  Mötet var ganska välbesökt för att vara en ren information utan någon möjlighet att stoppa eller förändra industrin.

  Med på mötet fanns Flodin, som ända sedan början tillsammans med E. Lassen och U. Ullstein är huvudansvarig för denna industri. Vid sin sida hade han sambon Mona Olsson, som när bygdemedelsfrågan togs upp skulle visa sig vara påtänkt för en “huvudroll” eftersom hon enligt tillförlitlig källa är ordförande i Krånge Samhällsförening och den föreningen skall handha bygdemedelsfrågan. Det var en nyhet, som upprörde en och annan. Googlar man föreningen i fråga så börjar man misstänka att detta är en lättkidnappad förening att använda för egna syften.

  Men tillbaka till Mona:

  Utdrag ur en insändare av Mona Olsson, publicerad i TÅ 14/2 2019:

  Sen Jonna Jinton i Grundtjärn, som tar strid mot vindkraften, du verkar inte ha förstått vad vindkraft har för funktion på vår jord och varför tror du att det planeras vindkraft i detta område?

  Jo, vi måste bygga vindkraft där det finns bra vind hela året och det gör det i hela Sollefteå kommun, så ta vara på den för den smutsar inte ner luften. 

  Dessutom finns det bra elnät här som kan ta vara på elen eftersom vi har vattenkraft i närområdet och därför behöver vi inte bygga så långa elledningar.

  Alla kommuner i Sverige har inte så bra vind som Sollefteå kommun och därför kan man inte bygga vindkraft i alla kommuner. Om du mår dåligt av att vindkraftverken tycker jag att du borde tänka om, om du skall bo kvar.

  Vi måste tänka om för vår jords framtid, lyft blicken och se vad som händer i övriga världen. Vi blir fler och fler som vill ha elenergi och den måste vara framställd på ett miljövänligt sätt, annars går det åt helvete för jordklotet!

  No comments!!!!!!!!!

  Hela insändaren finns här: RÖÅN » Blog Archive » Lika barn leka bäst (junselebyar.se)

  /Tarabrita


  FEST !!!!!!!

  september 13th, 2021

  ÄNTLIGEN! FAVORIT I REPRIS 😊

  BYALAGSFEST

  Junsele Byalagsforum hälsar er varmt välkommen till en glad och trevlig kväll!

  Vi träffas på Bowlinghallen lördag den 25 september kl. 16.

  Urban och Jessica har en genomgång med oss, sedan spelar vi tre serier.

  Det är absolut inget tvång att vara med att spela, publik behövs också 😉.

  När spelet är klart så äter vi deras goda buffé.

  OBS! Meddela ev. spec. kost.

  Byalaget bjuder på bowling, och maten betalar vi själv, 140 kr/person.

  Sista anmälningsdag är måndag den 20/9 till Gunilla, junselegunilla@hotmail.com el. 076-823 88 75.

  Det är bra om en ansvarig från var by tar upp anmälningar och sedan meddelar mig, Gunilla.

   


  Så lättsinnigt tilläts “Monsterturbiner”

  september 7th, 2021

  Man skulle kunna tro att det var i samrådet om slutlig layout (2020-01-29), som förändringarna av Ranasjö och Salsjöindustrierna avgjordes. Så var det emellertid inte. Redan 11 oktober 2018 – alltså ca 1 år och 4 månader innan ”Samrådet” ( 2020-01-29) ägde rum gav en anställd vid länsstyrelsens tillståndsavdelning Arise/Flodin  fria händer  att förändra turbinerna. Ändå härleds det “officiella” beslutet till nämnda “samråd”.

  Löftet till Flodin/Arise gavs dessutom i ett icke diariefört mail:

  Från: Xxxxxx Yyyyyyy

  Till: Ulla Linder

  Ärende: Effektändring vid Salsjö och Ranasjö

  Datum: den 11 oktober 2018 10:48:40

   

  Hej!

  Länsstyrelsen anser inte att ni behöver ansöka eller anmäla en effektändring för vindkraftverken.

  För Ranasjö läser jag i tillståndet att ansökan gällde 40 vindkraftverk med en märkeffekt på omkring 3,5 MW per vindkraftverk och en sammanlagd installerad effekt omkring 140 MW. För Salsjö läser jag i tillståndet att ”Under drift kommer gällande villkor för såväl ljud som skuggor att hållas, oavsett vindkraftverkens fabrikat, modell eller effekt” och “Överskrids ljudvillkoret kan vindkraftverkens effekt ställas ned varpå ljudpåverkan minskas”.

  Ingenting tyder på att något villkor inte kan innehållas i och med en något ökad effekt eller att miljökonsekvenser skulle uppstå.

  Med vänlig hälsning

  Xxxxxx Yyyyyyyy

  Miljöhandläggare

  Länsstyrelsen Västernorrland

  Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

  Besöksadress: Pumpbacksgatan 19

  Telefon: 0611-34 92 40

  vasternorrland@lansstyrelsen.se

  www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

   

  När man vet vilka enorma förändringar det är fråga om är det upprörande att läsa ovanstående mail. Hur är det möjligt att en anställd på tillsynsmyndigheten ger uttryck för en sådan nonchalant uppfattning om effektförändring och frånvaro av miljökonsekvenser—–utan att först göra en konsekvensbedömning?????

  /Tarabrita


  Information om Ranasjö/Salsjö

  september 7th, 2021

  Inför Arises informationsmöten med anledning av ett etableringen av Ranasjö och Salsjö snart startar:

  Klicka på nedanstående länk för att se tidsplanen. Obs samma plan gäller för båda industrierna. Företagets samlingsnamn skulle jag aldrig använda. Det är en ren provokation.

  När bolaget nu håller sina informationsmöten så kan det vara bra att veta att själva “layoutsamrådets” beslut, där de ursprungligen tillståndsgivna turbinerna gavs tillstånd att ersättas med monsterdito med bl.a. fördubblad sveparea och minskad markfrigång, fortfarande befinner sig i överklagandeprocesser. Beträffande Ranasjö skall det femte  överklagandet nu snart upp i MÖD och gällande Salsjö ligger två överklaganden och väntar på att behandlas i MMD. De tidigare prövningara har varit rena farserna. Samtliga har avvisats av MMD med motiveringen:

  Det överklagade beslutet, som utgör ramen för domstolens prövning, innebär inte några förändrade villkor för vindkraftparken och, enligt domstolens bedömning, inte heller några ytterligare faktiska verkningar för X X, Y Y eller Föreningen för Livskvalitet vid Fjällsjöälven (utöver vad det redan lagakraftvunna tillståndsbeslutet innebär). Länsstyrelsens beslut är därmed inte överklagbart och överklagandena ska därför avvisas. 

  Samma besked fick de övriga överklagandena i MMD. Inget överklagande har prövats i sak. Inga kontroller av Bolagens ljud”beräkningar”, inget hänsynstagande överhuvudtaget till alla negativa effekter, som bytet till monsterturbinerna de facto kommer att medföra.

  Arbets- och tidpan Twin Peaks 21-04-30(1847846

   

  /Tarabrita


  Klimatet och vindindustrin i Ådalen

  juli 28th, 2021

  Osannolika naturkatastrofer- följderna av ett förändrat klimat- har den senaste tiden inträffat allt närmare oss. Från bl.a.  Belgien och Tyskland har de mest fruktansvärda scener via media kommit in i våra vardagsrum.

  Men detta kan väl inte hända här?

  På begäran av regeringen har SGI och MSB  i dagarna färdigställt en handlingsplan för ett föränderligt klimat. Den skall gälla 2021-2025 och innehåller bl.a. en redogörelse med kartor över de 10 svåraste riskområdena i Sverige med de mest komplexa klimatidentifierade områdena gällande ras, skred, erosion och översvämning. 4 olika riskområdena finns med i handlingsplanen.  Sollefteå kommuns tre ådalar med Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven ingår i planen i  Mellersta Norrlandskusten (Riskområde 3 ).

  I denna nya handlingsplan står följande gällande riskområdet Mellersta Norrlandskusten:

  -Området har en allvarlig hotbild med risker som kommer att öka påtagligt i samband med klimatförändringar. Behov av förebyggande åtgärder föreligger redan idag! Samarbete behövs för att förebygga riskerna!  Idag behövs stärkt beredskap och hantering i den fysiska planeringen hur mark/vattentillgången skall används.

  Då skall man även veta att ” Konsekvenser av skyfall och erosion längs vattendrag har inte ingått i analyserna på grund av bristande nationellt underlag. Riskområden (arcgis.com)

  Ganska alarmerande. Hur klara alla kraftverksdammar ett extremt skyfall?

  Sedan år 2018 är det kommunernas skyldighet att ge sin syn på risker och skador gällande bebyggelse och miljö till följd av ras, skred, erosion mm. Det måste även tillföras konkreta handlingsplaner som går att genomföra för det som gäller MSBs ansvarsområden.

  Enligt uppgifter från Sollefteå kommuns ansvarige handläggare av dessa risker i kommunens ådalar är det endast Ångermanälven från Sollefteå stad upp till Åkvisslan-där Fjällsjöälven rinner ut i Ångermanälven – ovanför Näsåker, som är undersökt och karterad. Ingen plan eller kartering är gjord i Fjällsjöälven eller Faxälven, samt ej heller i bifurkationen Vängelälven mellan Faxälven och Fjällsjöälven. I arbetet med dessa handlingsplaner borde det idag även ha varit klart med om och hur man klarar av påverkan samt förbereder sig för ett föränderligt klimat i Sollefteå kommuns intilliggande kommuner/län där dessa älvar har sitt ursprung i fjällområdena.

   

  I dag står vi inför hotet av att i det känsliga landskapet mellan de tre stora älvarna i Sollefteå kommun planeras 3 olika storskaliga VK-områden med totalt 57 vindkraftverk av ”Monsterformat”. Det är Ranasjö, Salsjö och Vabergets vindindustrier, som skall uppföras maximalt olämpligt mitt i Ådalen.

  Området har aldrig varit planlagt i kommunen enligt PBL eller MB som ett storskaligt industriområde för vindkraft. Enligt FÖP (Fördjupad översiktsplan) 2008 skulle området endast vara ett s.k. utredningsområde, där man ev. skulle med stöd av en detaljplan kunna tillstyrka 7 verk.

  Beträffande Ranasjö och Salsjö saknas helt klimatanalys i de även i övrigt daterade och usla miljökonsekvensbeskrivningarna. Detta är givetvis fullständigt oacceptabelt. Vindindustrialiseringen medför ökad erosion pga alla nya vägar, skogsavverkningar, förstörd markvegetation och sargade myrområden. Vad kan effekten av ett skyfall exempelvis bli i den trånga Fjällsjöälvsdalgången nedanför Ranasjö vindindustri? Hur reagerar de skred- och raskänsliga silt- och lerjordarna i dalgången? Hur sätter vibrationer från ”Monsterverken” olika jordlager i rörelse?

  Skrämselpropaganda?????????

  Fråga drabbad befolkning i Europa och annorstädes!

  Förutom de riktlinjer, som nu tagits fram på regeringens uppdrag, finns tillämplig lagstiftning i MB kap 2 allmänna hänsyn och val av etableringsplatser samt kap 32 §3+§8 ersättningar, skador och i PBL.

  Klimatets och ådalarnas betydelse för den bofasta befolkningens samt kommunens behov av odlings- och betesmark, fiske och rekreationsområden, färdvägar mm- finns dokumenterad genom århundradenas olika epoker; här började inlandsisen dra sig tillbaka mot fjällvärlden och detta unika område behöver idag, likaväl som Höga Kustenområdet skyddas i det kommunala, länsstyrelsebaserade samt nationella översiktsplanearbetet.

  Monica Blomström, Vallen Junsele

  Brita Isaksson, Röån Junsele