• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  God JUL…..igen!

  december 22nd, 2020

  Foto: Margareta Bergman

  …..med denna nytagna bild över byn upp mot “Backen” under en helt magisk stjärnhimmel.

  Så där bedövande vackert som vi kan ha det i denna vindkraftfria by!

   


  Hervor läser “Nicke”

  december 19th, 2020

  Nicke i skrivlyan på Bruket i Sollefteå

  Hervor Sjödin läser” imorgon, söndag 20/12. Det blir spännande att höra vad Hervor har att berätta om Nicke och vad hon läser ur hans digra produktion. Ett och annat med anknytning till Röån kan man hoppas på. Kl 14.00 börjar sändningen, antingen lokalt i etern på 96,1 99,8 & 106,8 MHz eller globalt på webben på Radiosol – Webradio | Radiosol

   


  BÄSTA JULKLAPPEN!

  december 19th, 2020

   

  Försäljning av projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden skjuts upp

  Arise AB (publ) (“Arise”) meddelar härmed att den planerade försäljningen av projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden (“Projekten”) skjuts upp. Detta innebär bland annat att ansökan om tillstånds-förlängning för ett av delprojekten måste lämnas in. Ambitionen är att realisera Projekten i ett senare skede.

  “Vi hade hoppats på att kunna realisera projekten nu men det gick tyvärr inte. Jag vill passa på att tacka våra partners i projekten för alla hårda ansträngningar”, säger Daniel Johansson, VD Arise AB.

  Halmstad den 18 december 2020
  ARISE AB (publ)

  För ytterligare information, vänligen kontakta
  Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
  Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

  Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 17:20 CET.”

   

  Ovanstående är hämtat från Arise´s hemsida

  ETT RIKTIGT UNDERBART JULUNDER!!!!

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat

  december 16th, 2020

  Stämningsfull tältplats                Bild: Oskar Norrgrann

   

  Nu har Röåforsarnas Naturreservat vunnit “laga kraft”.

  Tack och lov var det ingen som överklagade och därmed gick det som planerat.

  För ett år sedan tältade Oskar nere vid Långbjörn. Ser mysigt ut men det må betvivlas….

  Tack Oskar för vårt naturreservat!

  Och därmed och med denna stämningsfulla bild tillönskas alla hemsidans läsare en

  RIKTIGT GOD JUL!!

  /Tarabrita


  Vad vet skogsägarna??

  december 16th, 2020

  Bilden visar hur virvelbildningen efter varje verk breder ut sig i rymden och att de når marknivå efter något hundratal meter.

  Vet berörda skogsägare att Flodin och företaget Arise med Maud Olofsson tänker bygga vindkraftverk av allra största storlek i Salsjö och Ranasjö? Riktiga monster jämfört med vad vi sett tidigare! De planerar nu för Ransjö 25 st verk, vars rotorer har en diameter på 170 m och en tornhöjd på 115 m. Det betyder att vingarna kommer i trädtoppshöjd (30m över marken). Leverantörsdata anger att det inte bör finnas några hinder högre än 10 meter inom 500 m runt varje verk, dvs då är det väl bara till att kalhugga?! Erfarenheter från andra platser med vindkraft är att träd kan utsättas för mycket stora påkänningar av kraftiga virvelvindar samt att de löper stor risk för nedisning under vintertid. Detta har lett till stambrott. Är detta något som berörda skogsägare i området har blivit informerade om?

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat

  december 8th, 2020

  Stämningsfull tältplats                    Foto: Oskar Norrgrann

  Nu har Röåforsarnas Naturreservat vunnit “laga kraft”.

  Tack och lov var det ingen som överklagade och därmed gick det som planerat.

  För ett år sedan tältade Oskar nere vid Långbjörn. Ser mysigt ut men det må betvivlas….

  Tack Oskar för vårt naturreservat!

  Och därmed och med denna stämningsfulla bild tillönskas alla hemsidans läsare en

  RIKTIGT GOD JUL!!

  /Tarabrita


  Monsterverken på Ranasjö

  december 6th, 2020

  Monsterverken på Ranasjöc

  Flodin/Maud Olofsson /länsstyrelsen ser ut att lyckas med att få förverkliga sina destruktiva planer för delar av Fjällsjöälvens dalgång. Detta uppnår de bl.a. genom att förvränga betydelsen av ordet “Layout”.

  För varje annan människa är det uppenbart att ordet “layout” betyder  skiss, plan eller disposition. I Svenska Akademins Ordlista saknas ordet men på nätet finns gott om synonymer. Ingen av dessa synonymer indikerar att man skall byta ut de saker man skall arrangera i sin layout. Men det är precis vad ovan nämnda gäng har gjort; enligt Flodins miljökonsekvensutredning(MKB) gällande Ranasjö avses 2-3,5 MW-verk(“Ansökan avser vindkraftverk med en maximal totalhöjd på omkring 201 meter och en märkeffekt på 2-3,5 MW. sid 49 MKB”) och i en tabell på sida 50 redogör han för 4 presumtiva kandidater.

  Vinglängderna varierar mellan  50 och 57 m. Jag har räknat på den högsta siffran och får då fram en “swept area” på ca 12490 m2. Detta var alltså det “värsta” scenariot i MKBn.

  De i “Samråd om slutlig layout” godkända verken har 85 m långa vingar. “Swept area” ca 22680 m2.

  “Ansökan avser vindkraftverk med en maximal totalhöjd på omkring 201 meter och en märkeffekt på 2-3,5 MW. sid 49 MKB”) Lägg märke till att totalhöjd anges till “omkring” 201 meter medan märkeffekten inte innehåller något “omkring”.

  Hur går man då tillväga för att driva igenom denna totalt oacceptabla förändring av rotordiametrarna?

  Jo, man kallar det för “Layout” !!!!????????    Hallå länsstyrelsen; Hur tänkte ni?????

  OM det skedde av obetänksamhet eller ren dumhet är det med tanke på konsekvenserna för närboende och miljön tragiskt.

  Om det skedde med beräknande slughet är det rent och skärt bedrägeri. Och jag lutar åt det sistnämnda.

  /Tarabrita

   


  Upprustning av Röån

  oktober 25th, 2020

   

  Fullmåne över Röån                                                      Foto: Brita

  I protokollet för Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling 12/10 2020

  står bl a under punkten:

  • 86 Friluftsstrategi 2021:

  Upprustning av Röån

   Regionens bästa kanotled finns i Röån, Junsele. Under år 2020 genomfördes en städning och röjning av leden i samarbete med Lions Junsele. Under året vill förvaltningen söka LONA-stöd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att fortsätta utveckla Röån. För detta krävs en kommunal medfinansiering på ca 30 000 kr.”

   

  Förvaltningens förslag till beslut :Att kommunstyrelsen antar friluftsstrategin för år 2021…….

  Flärken                                                                    Foto: Brita

  Röån                                                                                   Foto: Brita

  Solnedgång, Röån                                                  Foto: Brita

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat snart beslutat

  oktober 17th, 2020

  Landskapsvårdare vid Röån                   Foto Meta

  Arbetet med Röåforsarnas Naturreservat närmar sig sitt slut. Om planerna går i lås kommer ett beslut att fattas nu i november och därefter är det bara att hoppas på att ingen överklagar. Själva invigningen av reservatet, då allt är på plats och Coronan förhoppningsvis tillåter litet mer festligheter, kommer att ske hösten 2021. Så roligt! Så fint att detta slutmål är i sikte.

  Tack Oskar för Ditt hängivna arbete med detta!

  Och Tack Meta för alla vackra nytagna höstbilder på Röån ngt. uppströms själva reservatet, som ju börjar vid bron och sträcker sig ända ner till rastplatsen vid Ångermanälven.

  Och Tack Anders och Maria för den fina naturvårdsinsatsen, som era får gör!

  Foto Meta

  Foto Meta

  /Tarabrita


  Hur ”layoutsamråd” används för att ”smita” förbi miljöprövning.

  oktober 8th, 2020

  Ett vindkraftverks effekt kan ökas på i huvudsak två olika sätt:

  1. Genom höjning av verken.
  2. Genom byte till kraftfullare turbin med större rotordiameter.

  Höjningsalternativet fordrar en prövning för ändringstillstånd, vilket är en miljöprövning av Miljöprövningsdelegationen (MPD), samt kommunens tillstyrkan. (Det kommunala vetot) Att Sollefteå kommun plötsligt skulle använda sig av detta kommunala veto för att förhindra en höjning är dessvärre uteslutet. Att Västernorrlands länsstyrelsen skulle förhindra en höjning är också högst osannolikt. MEN en miljöprövning tar tid. Ärendet skall bl.a. ut på remiss till flera olika instanser. Och beslutet kan överklagas.

  För att åstadkomma en effekthöjning utan att riskera att hindras av det kommunala vetot och fördröjas av MPDs prövning kan exploateringsbolag alltså välja att öka effekten genom att uppgradera till turbiner med större rotordiametrar.

  Länsstyrelsens senaste beslut gällande Ranasjöindustrin är ett paradexempel på att detta är fullt möjligt- helt utan konsekvensanalys av påverkan på djurlivet av den enormt förstorade ”Swept areaytan” (vingarnas genomskärningsyta) och annan miljöpåverkan.

  Om det är länsstyrelsen eller de involverade företagen Krange Vind AB och Arise som kläckte den fiffiga idén att kamouflera dessa förändringar i en process kallad ”Samråd om slutlig layout” förtäljer inte historien.  ”Samråd” visade sig f.ö. exkludera berörd allmänhet. Och Layout!!! Vad är en ”Layout”? Förmodligen har de flesta av oss en föreställning om att en ”layout” är en sorts skiss/plan över placering av föremål precis så som OX2 skriver på sid 6 Ramboprojektets samrådshandlingar:

  -”I denna samrådshandling visas ett exempel på hur vindkraftsanläggningens layout, det vill säga placeringen av vindkraftverken, kan se ut.”

  När det gäller Ranasjö och Salsjö Layout har dock detta layoutbegrepp bedrägligen används för att utan konsekvensanalys kamouflera och tillåta starkt miljöpåverkande förändringar. Den nya layouten har nämligen visat sig gälla kraftigt förstorade turbiner med mycket förlängda vingar och därmed groteskt stora genomskurna luftrum mellan ca 30 m och 200 m höjd över marken, dvs i ett nivåspann, som torde hysa en stor mängd fåglar, insekter och fladdermöss. Tro ej att detta inte påverkar den biologiska mångfalden negativt!  Monsterverkens placering högst uppe på bergsryggen mellan Fjällsjöälven och Faxälven förvärrar detta. Här finns rovfåglarna (som Bolagen av någon outgrundlig anledning aldrig lyckas hitta!!!!!!!), Här drar fågelstråk fram.

  Även större marklevande djur påverkas självfallet negativt. Hur skulle Du själv känna Dig under vingspetsar, som med förfärande hastighet dånar igenom lufthavet blott 30 m ovanför Ditt huvud….i nivå med trädkronor.

  Ändå- utan konsekvensanalys- har länsstyrelse Västernorrland givit Krange Vind/Arise lov att genomföra dessa förändringar. Beslutet har överklagats av förkrossade ortsbor men ”rättsapparaten” har sin vana trogen gått på Länsstyrelsens linje. Utan motivering.

   

  Knappt hann detta beslut att Layoutbegreppet även tilläts omfatta stora miljöpåverkande förändringar tas, förrän Isbillen Vind AB (samma ansvarige exploatör, Flodin) som för Salsjö och Ranasjö) avände sig av det som prejudikat. Alltså, Bolaget åberopade Ranasjölayoutprocessen  för att även Isbillen Vind AB inom ramen för Layoutförändring skulle få göra genomgripande utbyte till mer potenta turbiner innebärande kraftigare miljöpåverkan av större swept area. Detta ärende ligger nu hos Länsstyrelsen och torde väl även det utan konsekvensanalys, erhålla ”positivt” beslut.

   

  På Länstyrelsens hemsida kan man om ett av Västernorrlands miljömål Biologisk Mångfald läsa:

  – Generellt är utvecklingen negativ för de mål som rör biologisk mångfald.

  Länsstyrelsens information om detta är torftig och återfinns under rubriken Trots stora insatser når vi inte miljömålen.

  Även globalt uppmärksammas nu alltmer den biologiska mångfalden och då i synnerhet att världen misslyckas på detta område.

  Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslås i den femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

  – Förlusten av biologisk mångfald över hela planeten försämrar också förutsättningarna att uppnå de globala klimatmålen och att säkra livsmedelsproduktion, bekämpa fattigdom, bygga en fredlig värld och därmed uppnå hållbarhetsmålen Agenda 2030. Fortsatt utarmning av världens natur påverkar nu direkt vår förmåga att möta de övriga utmaningar som mänskligheten står inför, säger Johan Abenius, handläggare på EU-enheten vid Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande

   

  MPDs sammanfattning av miljömålen i sitt tillståndsbeslut för Ranasjö (2016-05-04):

  Miljömål

  Verksamheten medverkar till att de nationella och regionala miljömålen rörande Begränsad klimatpåverkan, Naturlig försurning, Ingen övergödning och delmål om förnyelsebara energiekällor under God bebyggd miljö kan uppnås. Miljömålen Biologisk mångfald och God bebyggd miljö kan dock påverkas negativt

   

  Notera att detta är MPDs  bedömning gällande de mycket mindre verken, som själva tillståndet gällde. Redan med dessa kunde man befara en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Ändå har ingen konsekvensanalys genomförts inför länsstyrelsens acceptans av de i Layoutsamrådet nu tillåtna monsterturbinerna med swept area på 22 697 m2, vilket innebär att en enda maskin skär  en yta motsvarande 3,2 fotbollsplaner (UEFA-FIFA -definierade)……… i ett luftspann mellan 30 m och 200 m över mark.

  Varför prioriterar länsstyrelsen vissa bolags profitbegär på bekostnad av den biologiska mångfalden? Varför” lotsar” länsstyrelsen vissa  bolag förbi berättigade miljöprövningar med dessa s.k. layoutsamråd? Utan konsekvensanalys!!

  Brita Isaksson

  Röån