• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Dimma över Röåforsarna

  september 13th, 2022

  Till invigningen av Röåforsarnas Naturreservat skrevs två nya musikaliska verk.

  Det ena “Dimma över Röåforsarna” kan vi lyckligtvis tack vare Britt Stenklyft lägga ut här nu. Kent Ingelsson har komponerat. Sååååå vackert!!!

  Britt Stenklyft har sänt live. | By Britt | Facebook

   

   


  Invigningen av Röåforsarnas Naturreservat

  juli 17th, 2022

  Landshövding Berit Högman             Foto: Margareta Bergman

  Fredagen 15/7 invigdes Röåforsarnas Naturreservat.

  Ceremonin inleddes med ett mycket fint tal av Oskar Norrgrann från Länsstyrelsens avdelning för skyddad natur. Han har arbetat med detta projekt sedan 2014. Det är vi bybor väldigt lyckliga över. Den andra länsstyrelseanställda, som lika förtjänstfullt deltagit i detta arbete, är fiskeexperten David Jonsson, som varit med oss ända sedan 2013. Under hans ledning ägde bl.a. en biotopåterställning rum, något som var en förutsättning för detta naturreservat. Johan Rytterstam slutligen, den tredje lika fantastiska pusselbiten, har haft hand om utformningen av den del av naturreservatet, som ligger mellan skjutbanan och Röåns utflöde i Ångermanälven. Ett besök rekommenderas. Det är så fint ordnat med vindskydd, grillplatser, tältplats m.m. TACK ALLA TRE!

  Efter Oskars inledande tal var det vår landshövding Berit Högmans tur att tala. Vi är så glada och tacksamma att hon ville fira denna dag med oss och hålla detta inspirerande tal, där hon bl.a. poängterade att hon satte väldigt stort värde på de tre från länsstyrelsen, som tillsammans möjliggjort och åstadkommit detta reservat. Stort TACK från byn!!

  Så klippte Oskar och David slutligen gemensamt….. med var sin sax….. av det blågula bandet och därmed var vårt naturreservat invigt.

  Oskar och David klipper bandet          Foto Margareta Bergman

  Efter invigningsceremonin vidtog underhållning med Hervor och Jacke Sjödin med bl.a. en enastående dikt om naturreservatet samt Högdas Svänggäng med Vänner. Stort tack till alla som deltog! Tyvärr krympte åskådarskaran i takt med att det kyliga vädret åt sig in i våra kroppar. Vädret kan vi inte påverka. Men det kunde ha varit värre. Det kunde ha regnat. Och det speciellt för detta tillfälle bildade svänggänget hade verkligen förtjänat en större publik.

  Kent ur svänggänget och Jacke           Foto Margareta Bergman

  Ett fantastiskt arbete utfördes av de damer, som skapade alla (ca 130 st) goda smörgåsar  och de damer, som skötte serveringen i Skytteföreningens stuga. Där var trängseln stundom stor med allt gick galant och med glatt humör.

  Slutligen får vi inte glömma Anders, som skötte alla transporter före under och efter invigningen. En logistisk bedrift!  Och alla andra, som hjälpt till med scenvagn, pressenninguppsättning, parkering, brödbak m.m.

  Efter invigningen på skjutbanan begav sig  många, ca 45 personer, till Röåns föreningshus, där Hervor talade om Nicke Sjödin och läste ett urval av hans dikt. Hervor läste med stor inlevelse och det blev ett väldigt fint inslag under detta firande.

  Hervor i föreningshuset                      Foto Margareta Bergman

  På föreningshuset fanns även en utställning av bilder/tavlor av  Jessica Viklumd, Margareta Bergman m.fl. samt försäljning av Nicke Sjödins böcker  och boken om Röån av Jerker Sjödin.

  Tipspromenaden:

  “Grabbarna från länsstyrelsen” sammanställde (på eget initiativ dessutom!!!!) i reservatet en tipspromenad, som besökare inbjöds att gå, med start 11.30.  Tipspromenaden innehöll 11 frågor av 1,x,2-typ. 71 svar lämnades in. Inget svar hade alla 11 frågorna rätt besvarade. 10 rätt hade 2 deltagare, som dessutom hade samma efternamn, 9 rätt lämnades in av 3 personer och av dessa drogs 3:djeprisvinnaren.

  Första pris, ett presentkort på Röåns Möbler 1000 kr + bok från länsstyrelsen, vanns av Ilka Heusing, Junsele

  Andra pris, ett presentkort på Röåns Möbler 500 kr + bok från länsstyrelsen, vanns av Ralph Heusing, Junsele                   (ordningen dem emellan avgjordes med dragning)

  Tredje pris, ett presentkort på Röåns Möbler 100 kr + bok från länsstyrelsen, vanns genom dragning bland de tre, som lämnat in  9 rätta svar,  av Lars Kårén, Resele

  Vinnarna kommer att meddelas per telefon under dagen.

   

  Måndag 18/7:

  Ilke och Ralph Heusing var glatt överraskade över att ha vunnit första och andra pris i tipspromenaden. Här ses de med sina priser.

   

  Lika glad var tredjepristagaren Lars Kårén från Resele.

  Så roligt med glada människor!!!


  Frågorna och rätta svaren:

   

  Sidan kommer att uppdateras om/när nya bilder kommer in.

  /Tarabrita

   

   


  Invigningen av Röåforsarnas Naturresevat

  maj 17th, 2022

  Röån uppströms skjutbanan              Foto: Oskar Norrgrann

   

  I dag hade vi besök av Oskar och Johan från länsstyrelsen. Vi fortsatte planeringen av invigningsdagen 15/7.

  Det är nu klart att vår landshövding Berit Högman kommer att närvara och invigningstala. Så roligt!!!! Sedan tidigare är det klart med Jacke och Hervor Sjödin. Vi är även glada att kunna presentera musikalisk underhållning av “Högdas Svänggäng med Vänner”. Platsen är Röåns skjutbana och vi kommer även att försälja förtäring(kaffe, dricka och hembakt bröd. Förhoppningsvis även varmkorv och /eller liknande)

  Festligheterna kommer att börja 13.00 men tipspromenaden kan man få starta på redan 11.30. Tre riktigt fina priser utlovas. Första pris är ett presentkort på Röåns Möbler ( 1 000 kr) plus en bok från Länsstyrelsen. Två intressanta och högtidliga invigningstal, ett av landshövdingen och det andra av Oskar Norrgrann, (enheten för skyddad natur) utlovas och bandklippning. Därefter följer musikalisk underhållning av svänggänget varefter vi slutligen släpper loss Jacke.

  På eftermiddagen, då festligheterna vid skjutbanan upphör….kanske vid 4-tiden…. kommer det att finnas möjligheter för intresserade att ta del av en liten konstutställning och försäljning av lokala produkter på Röåns Föreningshus. Klockan 4 talar Hervor Sjödin om Nicke, “Nicke Sjödin i våra hjärtan”. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa böcker av Nicke, Hervor och Jerker Sjödin.

  Vi hoppas på vackert väder denna dag, då vi firar Röåns definitiva skydd mot exploatering, och hälsar alla besökare hjärtligt välkomna att fira detta tillsammans med oss.

  Röåns Byalag och Röån-Lasele FVOF

   

  /Tarabrita


  Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”

  april 26th, 2022

   

  Det beslut som togs 29/1 2020 i Layoutsamrådet  gällande Ranasjö och Salsjö har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD) och Mark -och miljööverdomstolen (MÖD) 4 gånger gällande Ranasjö och 2 gånger gällande Salsjö.

  Ett ärende, det sista, gällande Salsjö ligger för närvarande i MÖD. Samtliga domar i alla dessa mål säger att besluten inte är överklagningsbara. Detta meddelas UTAN hänvisning till någon lagparagraf, vilket inte är så konstigt eftersom ordet ”Layoutsamråd” överhuvudtaget inte finns i lagen. MMD  har alltså inte kunnat kunna styrka sin ståndpunkt på laglig grund utan har tillgripit  egna godtyckliga och/eller subjektiva  skäl.

  Hur definieras ett ”Layoutsamråd”? Jag anser att denna etikett medvetet valts för att vilseleda.  När Krange Vind och Arise bestämde sig för att byta ut de beskedligare ursprungligen tillståndsgivna verken mot monsterdito, gällde det att döpa samrådet till ngt. oskyldigt, okänt, odefinierat. ”Layout” passade bra. Vad är en Layout?

  En Layout är en placering, plan, skiss, en ritning eller dylikt. Det är därmed inte den groteska förändringen av själva verken, som det gäller i Ranasjö/Salsjö. Och själva ”Layouten” är dessutom självfallet en sekundär effekt av verksförändringen; monsterturbinerna kan givetvis inte placeras på samma platser och lika tätt som de mindre, ursprungligen tillståndsgivna verken. Det vore därmed ärligare om processen hade kallats ”effektförändringssamråd” eller ”verksförstoringssamråd”. Men detta skulle säkerligen ha väckt mer protester.

  Undertecknad har ställt ett antal frågor till Miljöprövningsdelegationen (MPD) och fått följande klargöranden från Länsstyrelsen och Tillsynsenheten.

  Tillsynsenheten:

  ”Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.” 

  (OBS Beslut enligt Miljölagen är överklagningsbara. Tillsynsenhetens motivering ger skrämmande perspektiv; kan vad som helst passera i ett ”Layoutsamråd” bara på grund av att ett ”grundtillstånd” finns? Detta måste vara ännu ett ”feltänk” från Tillsynssenhetens sida.)

   

  Länsstyrelsen:

  ”och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara. ”

  (OBS ordvalet ”tolkningen”. Stöd i lagen saknas. Och OBS inte samma slutsats som länsstyrelsens Tillsynsenhet redovisade.)

   

  Så vem har rätt i denna fråga Tillsynsenheten eller Länsstyrelsen?

  Kanske har båda fel!!!! Kanske saknar båda LAGLIGHET!

   

  Jag väljer att lägga ut hela mailväxlingen, som stöd för ovanstående.

   

  Hej,

  Ursäkta att svar dröjt lite.

  Nu svarar jag för länsstyrelsen, inte miljöprövningsdelegationen.

  Flera sådana beslut har överklagats och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara.

  Med vänlig hälsning

   

  Daniel Yngsell

  Miljöhandläggare

   

  Från: Brita Isaksson <tarabrita@hotmail.com>
  Skickat: den 16 april 2022 15:02
  Till: Yngsell Daniel <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se>
  Ämne: VB: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Hej Daniel!

   

  Tack för svar.

  Anna Y. Bäckman skriver i sitt svar till mig:

  Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart.”

  Hon härrör alltså detta åter till länsstyrelsen. Var står det uttryckligen att beslut om layout för vindkraftsparker inte är överklagningsbara?

  Med vänlig hälsning!

  Brita Isaksson

  Röån

   

  Tacksam för snabbt svar för det fall vi skall gå vidare med detta.

  Skickades från E-post för Windows

  Från: Bäckman Anna Y
  Skickat: den 30 mars 2022 08:45
  Till: Brita Isaksson
  Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Ber om ursäkt!

  Jag missade att uppge mitt namn under svaret. Förhoppningsvis läste du ut det ur mailadressen, men det såg oartigt ut och jag ber därför om ursäkt.

  Hälsningar

   

  Anna Bäckman

  Miljöhandläggare

   

  Länsstyrelsen Västernorrland

  Besöksadress: Pumpbacksgatan 19

  Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

  Telefon: 0611-34 92 40

  www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

  För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

  • Använd i första hand vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt pågående ärende.
  • Du kan även använda e-postadress vasternorrland@lansstyrelsen.se
  • Ange ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.

   

  Så behandlar vi dina personuppgifter

   

  Från: Bäckman Anna Y
  Skickat: den 29 mars 2022 16:53
  Till: ‘Brita Isaksson’ <tarabrita@hotmail.com>
  Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Hej Brita!

  Jag jobbar visserligen på Miljötillsynsenheten men fråga tre nedan anser länsstyrelsen är den enhetens jobb att svara på. Vi på Miljötillsynsenheten har dock stämt av följande svar noggrant med länsjurist.

   

  Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

   

  Med vänlig hälsning

  Från: Brita Isaksson <tarabrita@hotmail.com>
  Skickat: den 11 mars 2022 09:32
  Till: Länsstyrelsen Västernorrland <lansstyrelsen.vasternorrland@lansstyrelsen.se>
  Ämne: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Hej!

   

  Vet ej om det är MPD eller någon jurist, som kan svara på några frågor  om Startbesked för vindkraftverk.

  Mina frågor gäller Salsjö vindindustri.

   

  1. Måste exploaterande företag (Arise?) ansöka om Starttillstånd innan verken sätts upp?
  2. Har detta skett?
  3. Överklagande av beskedet i Layoutsamrådet pågår fortfarande. Laga Kraft har väl därmed inte vunnits?
  4. Finns det undantag, som gör att Startbesked ändå kan ges?

   

  Tacksam om mina frågor besvaras av någon på MPD. Inte Tillsynsenheten.

   

  Med vänlig hälsning

  Brita Isaksson

  Röån

   

  ………………………………………………….

   

  /Tarabrita


  Jacke Sjödin kommer! Om invigningen av reservat- och vandringsled 15/7

  april 20th, 2022

  Invigningskommitténs möte 19/4 hemma hos Britt. Från vänster Oskar, Kerstin, Jessika, Meta, Britt, undertecknads tomma plats och Johan.

  I går gästades Röån av Oskar Norrgrann och Johan Rytterstam från länsstyrelsen. Oskar har haft hand om bildandet av Röåforsarnas Naturreservat och Johan har planerat vad som skall ske i reservatet, skötsel m.m. och ser nu till att allt genomförs. Både Oskar och Johan är med och planerar invigningsfesten, som kommer att äga rum fredag 15/7, och de bidrar med massor med initiativ, roliga idéer och praktiska råd. Preliminär tid 13,00 men med möjlighet att gå tipspromenaden från 11.30.

  Förutom Jacke kommer även Hervor Sjödin och många lokala musiker. Britt känner de flesta efter många år på spelmansstämmor.

  Själva invigningsfestligheterna med bandklippning…kanske av landshövdingen…  tal, underhållning, servering, tipspromenad m.m. planeras till skjutbaneområdet.

  Invigningen av den nya vandringsleden “Kraftleden” sker samtidigt.

  I Röåns föreningshus kommer vi parallellt men något senarelagt att bjuda in till en konstutställning, ha försäljning av lokalproducerade varor och förhoppningsvis litet underhållning m.m.

  Detta blir spännande att planera och genomföra. Eftersom denna fredag infaller under “Junsele återvändarvecka” och än så länge utan andra inplanerade aktiviteter denna dag kan man kanske se fram emot att få välkomna många besökare.

  /Kommittén genom Brita

   

   


  Ny översiktsplan på gång

  april 12th, 2022

  En ny ÖP för Sollefteå kommun är nu på gång:

  Planeringsstrategi – Översiktsplan för Sollefteå kommun, KF 2022-02-28 § 16.pdf (solleftea.se)

   

  Om vindkraftsstrategin i nu gällande ÖP från 2017:

  Att engagera sig i arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan är förmodligen det mest effektiva sättet att proaktivt förhindra etablering av ny vindkraft i en kommun.

  Förhoppningsvis kan ett demokratiskt deltagande i arbetet med den nya ÖP, som nu planeras i Sollefteå kommun, resultera i att den fantastiska, negativa inställningen till ny storskalig vindkraft i ÖP -17 bibehålls. Den skulle tom kunna förbättras i det avseendet att förtätningsvillkoret tas bort. Varför skall det vara enklare att ytterligare förpesta tillvaron för lokalbefolkningen i redan högexploaterade områden? Detta villkor var dessvärre den ansvariga handläggaren tvungen att acceptera för att ro antivindkraftinnehållet i hamn.

  Ett stort TACK till hen för att hen 3 ggr. åkte upp till Ramsele-Junsele och informerade sig om vår inställning. Givetvis kunde hen inte förhindra redan tillståndsgivna industrier men med vindkraftsstrategin i ÖP-17 satte hen temporärt P för vidare industrialisering av våra berg.(åtminstone i de fall ÖPs innehåll efterlevdes av politikerna, vilket tyvärr inte skedde gällande Vaberget.)

  Jag hävdar att denna översiktsplans Nej till ny storskalig vindkraft i praktiken var det som omöjliggjorde Forscas planer på en ny satsning på Fängsjö-Storsjöhöjden. Om detta kan man läsa här: RÖÅN » Blog Archive » Nu gällande översiktsplan tillåter inte vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden (junselebyar.se).

  Och senare Mittvinds planer för Flakaberget. Om detta kan man läsa här: RÖÅN » Blog Archive » Flakaberget m.fl. (junselebyar.se)

  /Tarabrita

   


  Festlig invigning!!

  april 6th, 2022

  Fredag 15/7 planeras en festlig invigning av Röåforsarnas Naturreservat och vandringsleden Kraftleden. Hervor  och Jacke Sjödin kommer att medverka och det planeras för lokala spelmän. Detta och det faktum att dagen infaller i Junsele Återvändarvecka gör att man kan hoppas på god publiktillströmning.

  Själva invigningsceremonin planeras till Röåns skjutbana i omedelbar närhet till de båda ledernas början. Guidade turer  i reservatet under ledning av länsstyrelseexpert kommer att erbjudas.

  Därutöver kommer Röåns föreningshus att bjuda på en konstutställning av lokala förmågor, försäljning av olika byprodukter m.m. Tider och program är ännu ej bestämda. Det kan bero litet på vilka artister som kan medverka och vilka som skall invigningstala m.m.

  Kaffe och andra drycker kommer att finnas liksom förhoppningsvis mat.

  Vi återkommer med mer detaljerade planer längre fram.

  /Tarabrita

   


  Sollefteå Stadsnät drar fiber till Röån

  april 5th, 2022

  “Vi fortsätter utbyggnaden av fiberbredband i kommunen. I och med det erbjuder vi fastighetsägare på sträckan Tåsjöberg till Tara och Röån att ansluta till vårt fiberbredbandsnät. Erbjudande med avtal är utskickat.”

  Läs mer på:  https://www.sollefteastadsnat.se/pages/Vi_Drar_Fiber_Till_Roan

   

  /Brita


  Kommer ni ihåg?

  mars 24th, 2022

  Kommer ni ihåg hur det var första gången Röån skulle byggas ut.

  /Brita

   

  “Grundat på “Verksamhetsberättelse för Föreningen Rädda  Röån” BAKGRUND

  1979:         I slutet av september erhöll innehavare av fallhöjder i Röån brev från advokat Sven Lindberg, som för en klients räkning önskade köpa in fallhöjder i ån. 26/11 höll samme Lindberg ett informationsmöte i Röåns föreningshus och en månad senare (20/11) begärde han att för Bodums Kraft AB få köpa in fallhöjderna. Avtal bifogades.

  1980:         28/5 annonserades i lokalpressen länsstyrelsens i Härnösand beslut att tillåta Svanö AB och dess personal utföra undersökningsarbeten för en ev. utbyggnad av vattenkraften i Röån. Boende i Rö och Tara besvärade sig senare mot detta dock utan resultat. 5/6 kallades till ett möte i föreningshuset till vilket Svanö AB inbjöds. Bolaget, representerat av Bo Bele Begström, omtalade bl.a. att vattnet medelst tunnel skulle ledas ned till Ångermanälven. 27/6 erhöll hushållen i Röån skriftlig information från Svanö AB om utbyggnadsplanerna.
  FÖRENINGENS BILDANDE

  1980:           Vid ett möte 3/7 i Röåns föreningshus bildades Föreningen Rädda Röån. En interimsstyrelse tillsattes. Nytt möte hölls 8/7 varvid bl.a. ett stadgeförslag framlades och godkändes med smärre ändringar. Föreningens namn fastställdes till Föreningen Rädda Röån. Vid möte 15/7 antogs stadgar för Föreningen Rädda Röån. Ordinarie styrelse valdes enl .följande: S.Tarander ordförande, B Hellström sekreterare, P. Fernlund kassör, H.Vedin och N.E. Sjödin övriga ledamöter. Till suppleanter valdes A.Vedin, M. Klingberg, M.Söderman, H. Viklund och B.Strang. Sista mötet för året hölls 4/10
   FÖRENINGENS VERKSAMHET

  Under året (1980) sökte Föreningen Rädda Röån ge spridning åt Svanö AB.s planerade kraftverksbygge och de förväntade följderna därav. I detta syfte togs kontakt med lokalpress och radio. Namninsamlingar genomfördes. Vi spred dekaler och satte upp anslag längs ån. Statsminister Fälldin uppvaktades vid sitt besök i Junsele (14/10). Kontakter togs med Storsjö Byalag och Älvräddarna. Sollefteå kommun och fritidsnämnd tillfrågades om sin inställning till Svanö AB.s planer liksom även de politiska partierna i Sollefteå. Den 12/8 beslöt kommunen att avvakta. 18/7 tog fritidsnämnden samma beslut. Av de i Sollefteå tillfrågade partierna tog VPK som första parti ställning mot en utbyggnad. 11/12 fattade Centern samma beslut. Under helgen 16-17/8 sade Svenska Miljöförbundet nej till en utbyggnad efter att Föreningen Rädda Röån uppvaktat personligen och med skrivelse.
  Länsstyrelsens naturvårdsenhet erhöll ett av N.E. Sjödin och H. Viklud utarbetat ”Förslag till komplettering av turistsatsning- Junseleområdet till Ådalprojektet”.

  Fortsättning 1980:

          ÖVRIGA HÄNDELSER AV INTRESSE FÖR FÖRENINGEN RÄDDA RÖÅN 

  I början av augusti erhöll föreningen brev om utbyggnadsplaner från f.d. fiskerikonsulenten i Härnösand Nils Erik Nilsson med uppgifter om de hemliga planer vattenkraftsindustrin hade beträffande Betarsjön.  Enligt detta brev var kraftverket i Röån endast etapp 1 i en större plan , nämligen Betarsjön.
  13/8 sade Byggnads i Junsele ja till en utbyggnad. 5/9 tog Byggnads i Sollefteå samma sorgligt osolidariska beslut, vilket motiverades med förväntade arbetstillfällen.

  Båtarna anländer
  30/5  Landstigning vid “Rickards”
  1981:
  5/2 ägde de av länsstyrelsen arrangerade informationsmötena rum i Forums teatersalong i Junsele. Där framlade Svanö AB sina planer på att bygga två dammar; en vid bron efter Backevägen och en i byn Röån. De två mötena var välbesökta och motståndet mot Svanös planer kompakt och välmotiverat. 7/2 publicerades i ortspressen Sollefteå kommuns egen kommunöversikt, där man bl.a. på en karta markerat områden av särskilt intresse. Röån tangerar enligt denna fridlysta områden med riksintresse för miljövård. En del av ån rinner tom igenom. 14/2 sade Projekt Ångermanlands Flora nej till utbyggnad. I slutet av februari vände sig SNF i Solleftå till kammarkollegiet med en begäran om att stoppa utbyggnaden och 14/4 beslöt generaldirektör Valfrid Paulsson att låta naturvårdsverket vädja till regeringen att ta över frågan om Röån. 30/4 redogjorde Svanö (NN) för ändrade planer: Ingen damm vid sjön, dammen i Röån 193,7 m i st f 194 m.


  30/5 ordnade Sollefteåkretsen av SNF en kanot- och båtfärd på Röån från Tågsjöbergsbron till “Rickards”, där ett 60-tal personer efter ankomsten förtärde sina medhavda matsäckar och lyssnade på information från Gunnel Malmkvist, Leif Olsson och Lars Willson. Därefter vandrade deltagarna längs forsen och fick bl.a. bevittna en improviserad uppvisning av H. Vedin  i den svåra konsten att forsränna.

  Harry Vedin vid årorna.

  Björn Bergström åkte med.

   

  6/6 stod att läsa i i tidningarna att Naturvårdsverket beviljat länsstyrelsen 35000 kr att användas för att undersöka hur växter, djur och fiskar samverkar i Röån.
  I mitten av juni erhöll berörda parter i Rö och Tara meddelande från vattendomstolen om att Svanö AB och Bodums Kraft AB begärt tillstånd att bygga ut Röån med en damm

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Brevet:

  1980-07-16

                                                   Sture Tarander
                                                   Röån 2354
                                                   Junsele

   Av dagens VA framgår planerna på utbyggnad av Röån och den beslutade aktionen för att förhindra detta. Detta föranleder mig att skriva och anföra några synpunkter.

   Röåns utbyggnad är den första etappen av en exploatering i större skala. Den andra etappen är regleringen av Betarsjön. Förutsättningarna för att få reglera Betarsjön är att först bygga ut i Röån och sedan påvisa behovet av sjöreglering.

   Planerna på Betarsjöns reglering, som är av intresse för alla kraftverksägare nedströms i vattendraget, är gamla. Under min tid som fiskerikonsulent i Y-län med insjöfisket som arbetsfält har jag kunnat taga del av dessa planer, varför dagens planer betr. Röån visar att det hela nu börjar rulla igång.

   Frågan angår sålunda ej endast intressen i Röån utan även Betarsjön. Jag vill därför råda den arbetsgrupp, som nu tillsats, att söka samarbete med intressen uppströms. En lämplig början kan vara Betarsjöns fiskevårdsområde, Sven Erik Nordin, Junsele och även de organ inom den kommunala förvaltningen som handlägger hithörande frågor. Senare kan det vara lämpligt taga kontakt med fiskeriintendenten och länsstyrelsens naturvårdsenhet. I dylika frågor är en vittomfattande opinion och en god kontakt med massmedia av allra största betydelse.
  Med tillönska om ett gott resultat av arbetsgruppens arbete tecknar
  N.E. Nilsson
  N. Nygränd 8
  87100 Härnösand

   

   
   

  Levande Älvdalar

  mars 3rd, 2022

  En ny sida, som tar upp vindkraftproblematiken i våra älvdalar.

  Gå in och ta del av information och film och skriv under!

  https://levandealvdal.org

   

  /Tarabrita