Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Junsele Julmarknad 2019

fredag, 29 november, 2019

Tomten bor på Flakaberget

lördag, 23 november, 2019

Fullmåne Bild Meta

”FLAKABERGSHISTORIA”

Flakaberget ligger vid Fjällsjöälven ett par mil norr om Näsåker i Sollefteå kommunoch mitt i hjärtat av de tre Ådalarna som präglar Sollefteå kommuns vackra naturlandskap.

För mig och generationen före det och för mina barn och barnbarn har Flakaberget alltid varit platsen där tomten ”bor”.

Under snart en tioårs tid har det nu tyvärr inte varit en plats för ”tomten” utan nu är det en plats där ”vindkraftstrollen” håller på att härja.

Man har nämligen försökt att få bygga en ”vindkraftsindustri” på Flakaberget och ett byggnadslov gavs av Sollefteå kommun som innebär att man där får bygga en småskalig park med 6st 150m höga vindsnurror. Detta trots att närboende och ”tomten” i flera år protesterat i olika myndighetsinstanser.

När den småskaliga VK -parken tilläts var det emot Länsstyrelsens tidigare rekommendationer eftersom de unika älvdalarna skall skyddas.

Ingen bygger 150m höga vindsnurror i dag så projektet togs över av ett nytt bolag Mitt Vind AB som nu söker tillstånd för att få bygga 9-(11)st 200-230m höga snurror på platsen. Till saken hör att det nu blir en storskalig vindpark som måste miljöprövas av länsstyrelsen. Miljöprövning görs endast om Sollefteå kommun säger ja till planerna.

Vilket ställningstagande kommer våra förtroendevalda att göra? Kommer man att följa Översiktsplanen (ÖP) som dels säger att inga nya storskaliga vindparker ska tillåtas och dels klart och tydligt utpekar Fjällsjöälvens dalgång som ett område fredat från vindkraftsetableringar. Eller riskerar vi ännu gång att vindkraftsivrarna trixar sig förbi gällande plan och säger ja. Vi är många som hoppas att förnuftet får råda denna gång och att demokratiskt fattade beslut respekteras.

Mitt Vind tar nu till desperata åtgärder med bland annat ”mutor” för att smörja byborna i den by som markerna tillhör. Kanske också för att kunna visa upp för politiker i kommun och länsstyrelse att byborna är positiva till etableringen.

På något sätt har Mitt Vind ”glömt” att informera befolkningen i de byar som ligger närmast VK parken både efter Fjällsjöälven och Ångermanälven och som kommer att få stora störningar och problem, under och efter byggtiden.

Eftersom det redan finns ett par VK-parker godkända på andra sidan Fjällsjöälven så skulle en byggnation på Flakaberget göra att ett stort antal byar blir helt inringade av vindsnurror.

Kommunen måste säga NEJ.

Vi som bor och verkar i Fjällsjöälvens dalgång och dess närhet behöver ingen ytterligare naturförstörelse och negativ påverkan på vår livskvalitet.

Christer Lidén

Ordförande för föreningen

”LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven”

Norrsken. Bild: Meta

/Tarabrita

Byalagsmöte

fredag, 15 november, 2019

Stjärnhimmel över byn, November. Bild Meta

Söndag 17/11 klockan 17.00 håller Byalaget möte i Röåns Föreningshus.

Välkomna!!!

/Byalaget

Vintern är här.

tisdag, 12 november, 2019

Vinter är här.

Nu snöar det i Röån!

Ca 1 dm nysnö bäddar in vår by.

Innan snöfallet hann Meta ta dessa frostiga bilder.

Vår vackra “fria” Röå.

/Tarabrita

Allhelgonahelg

lördag, 2 november, 2019

Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv,
Allhelgonadag!
Där slocknar sommarens hymn som ett skalv
av klämtande slag.
Sin mantel river den svarta sky,
och lundarnas bleknade trasor fly,
och natten mässar om allt som är dött,
allt hö, allt kött.

Det dagas ånyo, det klarnar så vitt,
det blånar så vasst.
Det växer en värld ur förgängelsens mitt,
en vit och fast.
I frostiga kvällar skönjs en arkad
med pipor av silver i glittrande rad;
nu reser vintern sitt orgelhus
ur mörker och grus.

Erik Axel Karlfeldt

Bild Meta

/Tarabrita

Påminnelse om bowling

torsdag, 31 oktober, 2019

Här kommer en påminnelse om nästa helgs Byalagskalas på Bowlingen.

Väldigt dålig uppslutning som det ser ut nu! Sista anmälningsdag till Gunilla

076-823 88 75 el. junselegunilla@hotmail.com är nu på tisdag den 5/11. 

Bilder: Meta

/Tarabrita

Höst

torsdag, 24 oktober, 2019

 

Foto alla bilder: Meta

Fantastiska bilder tagna av Meta

tisdag, 22 oktober, 2019

 

Dimma över Röån en stjärnklar afton.

Hemsidan kommer återkommande att lägga ut bilder, tagna av Meta Bergman. Jag är jättelycklig över att Meta har ställt dessa konstnärligt skildrade Röåögonblick till Byalagets förfogande. Det kommer många, många fler, alla så vackra. Tack Meta!

/Brita

Flodin och Arise vill inte ta ansvar för ev. kumulativ påverkan

fredag, 4 oktober, 2019

Flodin (Krange Vind AB) ansöker nu om dispens för att slippa ta hänsyn till kumulativ påverkan på ljud och skugga i Salsjö vindindustri

Varför?

Sannolikt räknar han med att Flakabergsindustrin, trots politikers löften och nya översiktsplanen, får tillstånd. Och då har han säkerligen räknat ut att det uppstår kumulativa effekter beträffande ljud och skuggor i Salsjöindustrin.

 

​I dispensansökan står:

”Då det saknas vindkraftsparker eller tillstånd till vindkraftsparker inom påverkansområdet för ljud anser bolaget att villkoret är onödigt strängt och därför kan därför ändras enligt 24 kap. 8 5 miljöbalken i enlighet med bolagets förslag. (Bolagets förslag som alltså är att utelämna den kumulativa aspekten.)

Om Miljöprövningsdelegationen inte anser att en sådan ändring är möjlig yrkas i andra hand ett tillägg till den nuvarande formuleringen om kumulativt ljud, lågfrekvent ljud och skuggor enligt följande

“…kumulativt med omkringliggande vindkraftsprojekt som var tillståndsgivna då detta tillstånd vann laga kraft.”

Flakabergsindustrin i Mitt ​Vinds tappning, som ju blir en miljöfarligverksamhet verksamhet, har inte nu och hade inte tillstånd då Salsjö vann laga kraft, något som Flodin nu använder för att slippa ta hänsyn till kumulativa effekter. Det hade däremot ett av Sollefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd beviljat bygglov för 6 st 150 m höga verk. Det beslutades först 2010-11-17 men eftersom byggnationerna inte påbörjats inom två år förföll bygglovet.

 

En ansökan om förnyelse av bygglov beviljades 2013-12-11 av Samhällsbyggnadsnämnden.

 

I det beslutet kan man bl.a. läsa: Det näraliggande tillståndsärendet Ranasjöhöjden, ca 5-8 km tvärs över älvdalen, har för närvarande inte ett tillstånd, eller ens en färdig tillståndsansökan, vilket gör att bygglovsprövningen inte kan utgå från att det blir byggt.

 

Det är väl oerhört märkligt; fanns det någon i hela denna kommun, som tvivlade på att Flodin skulle skicka in en tillståndsansökan gällande Ranasjö och att den dåvarande kommunledningen skulle ge sitt samtycke? Ja, i så fall var det kommunens samhällsbyggnadsnämnd men det tror jag inte heller. Så klart visste dom att Ranasjö skulle godkännas och lika solklart är det att Flodin/Arise insett att Flakabergsprojektet bara är lönsamt i ”uppgraderad” form, dvs i ungefärlig enlighet med nuvarande planer.

​Med samma typ av argumentation, som Samhällsbyggnadsnämndenl använde sig av, försöker nu alltså Flodin/ Arise slingra sig undan ansvaret för ev. kumulativa effekter på ljud och skuggor.(Flakaberget/Salsjö)

Återstår att se om Miljöprövningsdelegationen ”köper” detta.

/Brita

BYALAGSFEST med BOWLING

tisdag, 1 oktober, 2019

 

Junsele Byalagsforum hälsar er varmt välkommen till en glad och trevlig kväll!

Efter vårens succé så gör vi om det (Då vann Röåns lag)

Vi träffas på Bowlinghallen lördag den 9 november kl. 15.

Urban och Jessica har en genomgång med oss, sedan spelar vi tre serier.

Det är absolut inget tvång att vara med att spela, publik behövs också .

När spelet är klart så äter vi buffé, som var helt fantastisk sist.

OBS! Meddela ev. spec. kost.

Byalagsforum bjuder på bowling, och maten betalar vi själv, 140 kr/person.

Sista anmälningsdag är måndag den 4/11 till Gunilla, 076-823 88 75 el. junselegunilla@hotmail.com