Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Byalagsmöte

fredag, 15 november, 2019

Stjärnhimmel över byn, November. Bild Meta

Söndag 17/11 klockan 17.00 håller Byalaget möte i Röåns Föreningshus.

Välkomna!!!

/Byalaget

Vintern är här.

tisdag, 12 november, 2019

Vinter är här.

Nu snöar det i Röån!

Ca 1 dm nysnö bäddar in vår by.

Innan snöfallet hann Meta ta dessa frostiga bilder.

Vår vackra “fria” Röå.

/Tarabrita

Allhelgonahelg

lördag, 2 november, 2019

Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv,
Allhelgonadag!
Där slocknar sommarens hymn som ett skalv
av klämtande slag.
Sin mantel river den svarta sky,
och lundarnas bleknade trasor fly,
och natten mässar om allt som är dött,
allt hö, allt kött.

Det dagas ånyo, det klarnar så vitt,
det blånar så vasst.
Det växer en värld ur förgängelsens mitt,
en vit och fast.
I frostiga kvällar skönjs en arkad
med pipor av silver i glittrande rad;
nu reser vintern sitt orgelhus
ur mörker och grus.

Erik Axel Karlfeldt

Bild Meta

/Tarabrita

Påminnelse om bowling

torsdag, 31 oktober, 2019

Här kommer en påminnelse om nästa helgs Byalagskalas på Bowlingen.

Väldigt dålig uppslutning som det ser ut nu! Sista anmälningsdag till Gunilla

076-823 88 75 el. junselegunilla@hotmail.com är nu på tisdag den 5/11. 

Bilder: Meta

/Tarabrita

Höst

torsdag, 24 oktober, 2019

 

Foto alla bilder: Meta

Fantastiska bilder tagna av Meta

tisdag, 22 oktober, 2019

 

Dimma över Röån en stjärnklar afton.

Hemsidan kommer återkommande att lägga ut bilder, tagna av Meta Bergman. Jag är jättelycklig över att Meta har ställt dessa konstnärligt skildrade Röåögonblick till Byalagets förfogande. Det kommer många, många fler, alla så vackra. Tack Meta!

/Brita

Flodin och Arise vill inte ta ansvar för ev. kumulativ påverkan

fredag, 4 oktober, 2019

Flodin (Krange Vind AB) ansöker nu om dispens för att slippa ta hänsyn till kumulativ påverkan på ljud och skugga i Salsjö vindindustri

Varför?

Sannolikt räknar han med att Flakabergsindustrin, trots politikers löften och nya översiktsplanen, får tillstånd. Och då har han säkerligen räknat ut att det uppstår kumulativa effekter beträffande ljud och skuggor i Salsjöindustrin.

 

​I dispensansökan står:

”Då det saknas vindkraftsparker eller tillstånd till vindkraftsparker inom påverkansområdet för ljud anser bolaget att villkoret är onödigt strängt och därför kan därför ändras enligt 24 kap. 8 5 miljöbalken i enlighet med bolagets förslag. (Bolagets förslag som alltså är att utelämna den kumulativa aspekten.)

Om Miljöprövningsdelegationen inte anser att en sådan ändring är möjlig yrkas i andra hand ett tillägg till den nuvarande formuleringen om kumulativt ljud, lågfrekvent ljud och skuggor enligt följande

“…kumulativt med omkringliggande vindkraftsprojekt som var tillståndsgivna då detta tillstånd vann laga kraft.”

Flakabergsindustrin i Mitt ​Vinds tappning, som ju blir en miljöfarligverksamhet verksamhet, har inte nu och hade inte tillstånd då Salsjö vann laga kraft, något som Flodin nu använder för att slippa ta hänsyn till kumulativa effekter. Det hade däremot ett av Sollefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd beviljat bygglov för 6 st 150 m höga verk. Det beslutades först 2010-11-17 men eftersom byggnationerna inte påbörjats inom två år förföll bygglovet.

 

En ansökan om förnyelse av bygglov beviljades 2013-12-11 av Samhällsbyggnadsnämnden.

 

I det beslutet kan man bl.a. läsa: Det näraliggande tillståndsärendet Ranasjöhöjden, ca 5-8 km tvärs över älvdalen, har för närvarande inte ett tillstånd, eller ens en färdig tillståndsansökan, vilket gör att bygglovsprövningen inte kan utgå från att det blir byggt.

 

Det är väl oerhört märkligt; fanns det någon i hela denna kommun, som tvivlade på att Flodin skulle skicka in en tillståndsansökan gällande Ranasjö och att den dåvarande kommunledningen skulle ge sitt samtycke? Ja, i så fall var det kommunens samhällsbyggnadsnämnd men det tror jag inte heller. Så klart visste dom att Ranasjö skulle godkännas och lika solklart är det att Flodin/Arise insett att Flakabergsprojektet bara är lönsamt i ”uppgraderad” form, dvs i ungefärlig enlighet med nuvarande planer.

​Med samma typ av argumentation, som Samhällsbyggnadsnämndenl använde sig av, försöker nu alltså Flodin/ Arise slingra sig undan ansvaret för ev. kumulativa effekter på ljud och skuggor.(Flakaberget/Salsjö)

Återstår att se om Miljöprövningsdelegationen ”köper” detta.

/Brita

BYALAGSFEST med BOWLING

tisdag, 1 oktober, 2019

 

Junsele Byalagsforum hälsar er varmt välkommen till en glad och trevlig kväll!

Efter vårens succé så gör vi om det (Då vann Röåns lag)

Vi träffas på Bowlinghallen lördag den 9 november kl. 15.

Urban och Jessica har en genomgång med oss, sedan spelar vi tre serier.

Det är absolut inget tvång att vara med att spela, publik behövs också .

När spelet är klart så äter vi buffé, som var helt fantastisk sist.

OBS! Meddela ev. spec. kost.

Byalagsforum bjuder på bowling, och maten betalar vi själv, 140 kr/person.

Sista anmälningsdag är måndag den 4/11 till Gunilla, 076-823 88 75 el. junselegunilla@hotmail.com

 

 

Mittvind ABs bygdepengsavtal med Norrmoflo Byaförening.

lördag, 21 september, 2019

Från flera håll kommer nu uppgifter om att Mittvind AB och Norrmoflo Byaförening har ett avtal på gång gällande s.k. ”byapeng” (bygdemedel) med anledning av Mittvinds planer på en storskalig vindindustri på Flakaberget. Denna byapeng upplevs av många som ett mutförsök och ett försök att ”manipulera” den gängse tillståndsprocessen.

Valet att här lägga ut avtalsförslaget (som i dagsläget inte har undertecknats) är oproblematiskt; många byar vid Fjällsjöälven kommer att drabbas svårt, ja mycket värre än Norrmoflo, om Flakabergsindustrin får tillstånd från kommun och MPD. Ranasjö och Salsjö vindkraftindustrier är redan tillståndsgivna och att då i omedelbar närhet uppföra ytterligare 9 st vindkraftverk med verkshöjd mellan 200 och 230 meter skulle ge en svårartad inringningseffekt och vara ett dråpslag mot såväl miljö som ev. kvarvarande befolkning.

Många människor kan ”köpas” för pengar och det vet vindindustrin. Markarrendesersättningar leder redan till splittring mellan familjer i drabbade byar och iom att det nu tydligen är dags med riktade byapengar till utvalda byar är det möjligt att det uppkommer en splittring även mellan byarna.

En snabbtitt på en nätkarta visar att Norrmoflo ligger ca 6-6,5 km från Flakaberget, Sundmo litet drygt 2 km, Kilomon mellan 4 och 5, Forsnäset mellan 3 och 4 och Betåsen mellan 4 och 5 osv. Skall alla dessa m.fl. byar erbjudas byapengar?

Nää……tänkte väl det.

Så varför inriktas mutförsöken just på Norrmoflo???

En anledning kan vara att flera markägare bor eller har anknytning dit och att en av de, enligt tillförlitliga källor, mest pådrivande herrarna har ett företag som heter ”Norrmoflo skog och sol”.

Man brukar vid överklaganden räkna med att sakägare få bo högst 3,2 km från närmaste snurran (när industrin står så högt i landskapet som fallet är med Flakaberget) för att ha talerätt (Efter en dom om Stöttingfjället).

Men nog med spekulationer. Här kommer förslaget på arrendeavtal mellan Mittvind AB och Norrmoflo byaförening.

Mycket pengar blir det; 180 000 kr /år.

 

/Tarabrita

Grattis Hocksjöbor!!!!

torsdag, 19 september, 2019

HURRA!!!

Det verkar som att Jämtkraft gällande Hocksjö vindindustri gått på en nit i MMD.

I området ovanför Lungsjön planeras ett stort antal vindkraftverk. Se http://roan.junselebyar.se/?p=2711

Alla dessa planerade vindindustrier går under namnet “Viking” och spindeln i nätet är Flodin….så klart.

Tror att det är beslutet om förlängd igångsättningstid, som överklagats, men ej är helt säker. Att MÖD skall ta upp ett ev. överklagande av MMDs dom är inte givet. Tvärtom brukar det vara väldigt svårt. Så förhoppningsvis är det en dom, som vinner laga kraft och projekt Viking därmed reduceras med åtminstone en industri.

Flodin har ju ännu inte begärt tillstånd för projekt Nallkullen, som också ingår i “Viking”. Samråd har däremot hållits. När ett sådant tillstånd efterfrågas hos MPD måste politikerna i Sollefteå kommun ta ställning till om kommunen skall godkänna den etableringen (det kommunala vetot) Om politikerna väljer att följa Översiktsplanen och sina vallöften kommer inte kommunen att ge tillstånd.

/Tarabrita