Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Låt tusen blommor blomma

måndag, 11 mars, 2019

29 nov. 2018 bjöd FORSCA in Sollefteås kommunpolitiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden” Där står klart och tydligt att om inte Sollefteå kommun ställer sig positiv till en ansökan så avsåg inte FORSCA gå vidare med en reviderad ansökan.

Nu har den styrande majoriteten klart och tydligt tagit avstånd från detta projekt men Åsa Sjödén och John Åberg fortsätter ändå att ”gaffla” i två insändare på kort tid i TÅ.  Så vad är då problemet….? Är det besvikna reaktioner på en prestigeförlust eller har de kanske rent av förespeglat FORSCA någonting, som de inte kan leva upp till?

Under drygt sju års tid har medborgare boende i Fängsjö/Storsjöhöjdenområdet tvingats pendla mellan hopp och förtvivlan. De är vanliga människor. De arbetar och betalar skatt. Några är pensionärer. Andra driver och utvecklar företag. De har drömmar, som de vill förverkliga. De har all rätt i världen att behandlas med respekt men istället utsätts de gång efter annan för S-topparnas känslokyla och totala empatibrist.

Så vad säger då ”rörelsen”? Tiger den still? Finner den sig tyst i att medmänniskor utsätts för detta? När skall de socialdemokratiska gräsrötterna äntligen säga att nu får det vara nog, nu måste de drabbade få ro att låta tusen blommor blomma.

Eller……. är det kanske så bedrövligt att det är förenligt med socialdemokratiska värderingar att bryta vallöften, strunta i översiktsplaner och medvetet tillintetgöra medmänniskors framtid? Jag vill inte tro det.

Tarabrita

Spindeln i nätet

måndag, 4 mars, 2019

Här nedan följer en bild (dålig kvalitet, tyvärr), med den text som Flodin sände länsstyrelsen tillsammans med samrådsunderlaget för Nallkullen. Intressant att notera är att det här uppges att Ranasjö skall exploateras med 24 st 5-6 MW- verk. Det enda, som de boende annars sett om dessa planer, är att det skulle bli färre men större verk. Salsjö får 14 st 5-6 MW-verk. Beräknad byggstart för båda dessa industrier om ca 1,5 år. Han skriver också i detta mail att “vi” även arbetar med projektet Björkvattnet, Isbillen och Storbrännkullen (förutom Nallkullen, Ranasjö och Salsjö). Vilka “vi” undrar man då. Vi, Flodin av Guds nåde, eller Flodin med förra frun eller??? Men att Flodin är mitt i smeten är förstås ingenting som förvånar. Precis som spindeln i nätet.

Tarabrita

GRATTIS!!!!!! Och TACK!!!!!!!

torsdag, 28 februari, 2019

I och med att vänsterpartiet enades i beslutet att inte tillåta storskalig vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden kan motståndarna mot denna industri andas ut. Äntligen!!! Igen!!!.

29 nov. 2018 bjöd ju FORSCA in Sollefteå kommuns politiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden”

Då tillkännagav FORSCA att om inte Sollefteå kommun ställer sig positiva till en ansökan så avsåg inte FORSCA gå vidare med en reviderad ansökan.

Nu har VI, C och V alltså enats om att inte ställa sig positiva till FORSCAs planer och därmed bör ju Även FORSCA leva upp till sitt ställningstagande.

Grattis till denna seger! Ni har verkligen arbetat storartat…..inte bara för er själva utan också för alla oss andra, som värdesätter vårt unika ådalslandskap.

TACK TACK  TACK!!!!!

/Tarabrita

Mer nostalgi: ett 140-årskalas

torsdag, 21 februari, 2019

För 25 år sedan i sommar firades ett 140-årskalas Väst i byn; en 60-åring, en 50-åring och en 30-åring.

Nicke, Brita och Karina

Nicke, Carina och Allan

Tack Britt, för att Du organiserade detta kalas. Tack alla, som hjälpte till och som deltog.

Och TACK för bilderna!

 

Årsmöte Röåns och Lasele FVO

söndag, 17 februari, 2019

Söndag 3/3 klockan 17.00 hålls årsmötet i föreningshuset.

Återkommer med mer information

VÄLKOMNA!!!!

För sent avsänt samrådsunderlag för Nallkullen (Flodinvind)

fredag, 15 februari, 2019

Vid dagens diariegenomgång återfanns tre Flodinföretag och två Kabekoföretag. (OBS Flodin har varit ordförande även i Kabeko Kraft AB.)

  1. Det mest anmärkningsvärda ärendet gällde Lugn Vind ABs (fd Väktaren Vind)för sent inkomna samrådsunderlag.

I det mail, som länsstyrelsen sände till Flodin med information om de kommande samråden 5/3 gällande Nallkullen och Flakaberget stod:

”Vi vill påminna om att ni måste inkomma med samrådsunderlaget senast 3 veckor innan datumet för samråd.”

Samrådet skall äga rum 5 mars. Av dagens länsstyrelsediarium framgår att Lugn Vind AB (Flodin) som avser att exploatera Nallkullen, inkom med samrådsunderlag 14/2 och komplettering 15/2. Mittvind AB verkar däremot ha haft koll på detta.

1093-2019-4 Samråd inför tillståndsansökan, samrådsunderlag, inkommen med e-post 2019-02-14 Lung Vind AB
1093-2019-5 Samråd inför tillståndsansökan, komplettering, inkommen med e-post 2019-02-15 Lung Vind AB

14/2 + tre veckor blir 7/3, vilket är två dagar för sent. Om någon, som motsätter sig Nallkullens vindexplotering, vill protestera mot att Flodin kom in med samrådsunderlaget två dagar för sent, så finns här en möjlighet. Och varför skall inte motståndet för en gångs skull påtala felaktigheter från exploatören. Diarienummer 1093-2019

  1. Det andra Flodinärendet handlade om Storen Vind ABs (f.d. Björkvattnet Vind AB) Ansökan om förlängd igångsättningstid för vidkraftspark Storbrännkullen, Ragunda och Sollefteå kommuner diarienummer 5944-2018) Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019.

 

  1. Det tredje Flodinärendet gällde Isbillen Vind AB. Oj, detta företag bytte inte namn förra året. Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019. Även här gäller det förlängd igångsättningstid (Isbillen-Kullmyran). Diarienummer 5943-2018

 

De två Kabekoärendena gäller Sörlidberget (1664-2017) och Storhöjden 2 (1741-2018).

Kolla själva!!

/Tarabrita

 

Lika barn leka bäst

torsdag, 14 februari, 2019

Hoppsan! Vilka sitter här tillsammans i solen?Hans-Erik Flodin och Mona Olsson bar kläder från 1920-talet.

Hans-Erik Flodin och Mona Olsson bar kläder från 1920-talet.  

I en artikel i TÅ kan vi läsa mer om detta

 

Denna bild ligger inte här för att jag skulle vara ett fan av dessa två. Tvärtom faktiskt. Men dagens vindkraftinsändare i Tidningen Ångermanland, undertecknad av en Mona Olsson är väl värd att uppmärksamma som ett riktigt bra inlägg mot vindkraft. Den rakt igenom undermåliga insändaren med bl.a. personangrepp förtjänar verkligen spridning. Är det på detta vis vindkraftexploateringar i Sollefteå kommun skall saluföras? Ja, då tror jag faktiskt  att det finns hopp för alla de, som lägger ned stor möda på att med SAKLIGA argument försvara miljön och kommuninnevånares rätt till en omgivning fri från storskalig, naturförstörande vindindustri.

Därför, här kommer insändaren. Läs och häpna!

“Bra vind i Sollefteå kommun – vi har inte råd att säga nej till vindkraft

Jag röstade i valet 2019 på Centerpartiet i Sollefteå kommun på grund av att jag trodde på partiet och Johan Andersson (C).

Nu har jag lyssnat till Johan Andersson på nyheterna, att Centerpartiet säger nej till vindkraft på Storsjöhöjden och Fängsjöområdet

Jag trodde att Centerpartiet var ett grönt parti som förstått att vi måste värna om vår jord och att vi måste tänka om och använda förnyelsebar energi, där vindkraft och sol är de enda alternativen – och att vindkraft är det enda alternativet som kan ersätta det smutsiga kolet i framställning av elenergi.

Att Västra iniativet skulle säga nej till vindkraft är ju helt klart, för de skiter i miljön och går emot vad Sveriges folkvalda regering har bestämt om att vi måste vara koldioxidfria i framtiden och att vi i Sverige skall satsa på vindkraft för miljöns skull.

Nu är den stora frågan: var står vänstern? Jag skulle inte trilla av stolen om de säger nej, för de förstår väl heller att vi måste värna om våra barns framtid här på jorden.

Sen Jonna Jinton i Grundtjärn, som tar strid mot vindkraften, du verkar inte ha förstått vad vindkraft har för funktion på vår jord och varför tror du att det planeras vindkraft i detta område?

Jo, vi måste bygga vindkraft där det finns bra vind hela året och det gör det i hela Sollefteå kommun, så ta vara på den för den smutsar inte ner luften.

Dessutom finns det bra elnät här som kan ta vara på elen eftersom vi har vattenkraft i närområdet och därför behöver vi inte bygga så långa elledningar.

Alla kommuner i Sverige har inte så bra vind som Sollefteå kommun och därför kan man inte bygga vindkraft i alla kommuner. Om du mår dåligt av att vindkraftverken tycker jag att du borde tänka om, om du skall bo kvar.

Vi måste tänka om för vår jords framtid, lyft blicken och se vad som händer i övriga världen. Vi blir fler och fler som vill ha elenergi och den måste vara framställd på ett miljövänligt sätt, annars går det åt helvete för jordklotet!

Vindkraft ger också arbete till ett flertal personer med familjer och andra företag i närområdet.

Har vi råd att säga nej till vindkraft i Sollefteå kommun?”

Mona Olsson

 

Nu kan det ju hända att detta är en helt annan Mona Olsson. Men jag tar risken. Är gaaaaaaaaaaaaaaanska så säker på att det är samma person, som undertecknat insändaren,  som sitter bredvid Flodin i solen. Flodin är ju mannen, som har väldigt mycket vindrelaterat elände på sitt samvete.

Tarabrita

 

Vem äger Mitt Vind AB?

onsdag, 13 februari, 2019

Mitt Vind AB har nu ett pågående ärende hos Bolagsverket. Det visar sig att det är ett Dag Melkerssonbolag, Vallsta Vindkraft AB, som byter namn till Mitt Vind AB. Detta beslöts 8/12 av de två bolag, Borago Utvecklings AB och Vindvision Norr, som kommer att äga/äger 50% vardera av aktierna. Och nu ligger ärendet hos Bolagsverket.  Mittvind: 1094 2019

Så här såg det ut i Vallsta Vindkraft AB innan det kommande namnbytet:

VD Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
Vice VD Säterhall, Pär Ola (60)

 

Vindvision Norr AB är ett Per Ola Säterhallbolag.

Styrelseledamot   Säterhall, Pär Ola     Styrelsesuppleant  Melkersson, Dag Melker Jakob

Aktuella projekt:

  • Handsjön 2 X 2 MW. Klart bygglov

  • Bodtjärnberget, Fanbyn Bräcke 2 x 2,5 MW. Klart bygglov

  • Norrliden, Björksele 5 x 2,5 MW, överklagat bygglov

Tidigare projekt

P-O Säterhall har under 2000-2007 ansvarat för bl.a. följande projekt genom tidigare verksamhet:

Projekt   Storlek      Anmärkning
Vallrun, Åkersjön 0,8 MW I drift
Björnskallen, Ljungdalen 0,8 MW/etapp 1 I drift
Östest-Kröket, Tännäs 0,8 MW/etapp 1 I drift
Bodberget, Harrsjön 1 MW/etapp 1 I drift
Skarvsjö by 1 MW I drift
Middagsberget, Skålan 6 MW I drift
Rätans-Digerberget, Rätan 10 MW I drift
Stentjärnåsen, Tännäs 10 MW I drift
Kommerberget 2 MW I drift

 

Under 2007-2012 har följande projekt fått klara tillstånd, genom Vindvisions initiativ och medverkan:

Projekt  

 

Storlek      Anmärkning
Risträsk 0,8 MW I drift
Svartvallsberget 20 MW I drift
Svartboklint 8 MW Nedlagt
Flakaberget 12 MW Byggs 2016-2017
Svanabyn 12 MW Byggs 2015-2018
Ollebacken 1 10 MW I drift
Ollebacken 2 10-12 MW Byggs 2013-2018
Bröcklingberget 20-25MW Byggs 2015-2018
Handsjökrusen 4 MW Byggs 2015-2018
Fanbyn 4 MW Byggs 2015-2018
Eldsberga, Halmstad 2 MW I drift

 

 

Var tog OWN POWER Sweden AB vägen? Kanske hade det bolaget det goda omdömet att lämna detta projekt.

 

/Tarabrita

GRATTIS FÄNGSJÖ/STORSJÖHÖJDEN

tisdag, 12 februari, 2019

Det är med stor glädje och lättnad man nu kan konstatera att C har beslutat att inte ställa sig positiv till FORSCAs exploateringsplaner rörande Fängsjön/Storsjöhöjden. Ett stort GRATTIS till alla er som kämpat mot denna industriella miljöförstöring. Det gav resultat och nu väntar vi bara på Vs beslut.

/Tarabrita

Om nya hotet mot Flakaberget

söndag, 10 februari, 2019

För Flakabergets tidigare vindhistorik se denna sida.

I slutet av 2017 ”ägdes” detta projekt av Vindvision Norr AB, Ownpower Projects och Borago utvecklings AB och deras intressen bevakades av Flodin exempelvis genom den symboliska igångsättningen.

Vad är det här för företag? 1094-2019

Vindvision Norr AB:

VD Säterhall, Pär Ola (60)

Norrliden Vindpark AB är ett annat i nuläget inaktivt fristående Säterhallbolag:

Styrelseledamot   Säterhall, Pär Ola

Styrelsesuppleant  Melkersson, Dag Melker Jakob

 

OWN POWER Sweden AB

Koncernmoderbolag Own Power Sweden AB
Moderbolag OPP Owner AB

 

 I Risträsk Vind AB, som är ett dotterbolag, finner vi:

Styrelsesuppleant Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
Styrelsesuppleant Säterhall, Pär Ola (60)

 

Borago utveklings AB

VD Dag Melkersson

I ett annat av Dag Melkerssons bolag Vallsta Vindkraft AB återfinns, ja vad tror ni?

VD Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
Vice VD Säterhall, Pär Ola (60)

 

Fler eventuella möjliga vindbolagskopplingar Säterhall/Melkerson är ej inventerade här. Men de finns säkert.

I nu aktuell samrådsansökan är det just dessa två, Melkersson och Säterhall som står för Mitt Vind AB (som inte finns enligt Bolagsverket) och som alltså nu vill ansöka om miljöfarlig, storskalig vindindustri på Flakaberget. Kontakten mellan berörda bolag kommun och länsstyrelse går givetvis genom Flodin. 

Själva namnet Mitt Vind AB är oroväckande. Det skulle kunna täcka många lägen här omkring.

Detta inslag har redigerats 12/2

/Tarabrita