Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Vem äger Mitt Vind AB?

onsdag, 13 februari, 2019

Mitt Vind AB har nu ett pågående ärende hos Bolagsverket. Det visar sig att det är ett Dag Melkerssonbolag, Vallsta Vindkraft AB, som byter namn till Mitt Vind AB. Detta beslöts 8/12 av de två bolag, Borago Utvecklings AB och Vindvision Norr, som kommer att äga/äger 50% vardera av aktierna. Och nu ligger ärendet hos Bolagsverket.  Mittvind: 1094 2019

Så här såg det ut i Vallsta Vindkraft AB innan det kommande namnbytet:

VD Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
Vice VD Säterhall, Pär Ola (60)

 

Vindvision Norr AB är ett Per Ola Säterhallbolag.

Styrelseledamot   Säterhall, Pär Ola     Styrelsesuppleant  Melkersson, Dag Melker Jakob

Aktuella projekt:

  • Handsjön 2 X 2 MW. Klart bygglov

  • Bodtjärnberget, Fanbyn Bräcke 2 x 2,5 MW. Klart bygglov

  • Norrliden, Björksele 5 x 2,5 MW, överklagat bygglov

Tidigare projekt

P-O Säterhall har under 2000-2007 ansvarat för bl.a. följande projekt genom tidigare verksamhet:

Projekt   Storlek      Anmärkning
Vallrun, Åkersjön 0,8 MW I drift
Björnskallen, Ljungdalen 0,8 MW/etapp 1 I drift
Östest-Kröket, Tännäs 0,8 MW/etapp 1 I drift
Bodberget, Harrsjön 1 MW/etapp 1 I drift
Skarvsjö by 1 MW I drift
Middagsberget, Skålan 6 MW I drift
Rätans-Digerberget, Rätan 10 MW I drift
Stentjärnåsen, Tännäs 10 MW I drift
Kommerberget 2 MW I drift

 

Under 2007-2012 har följande projekt fått klara tillstånd, genom Vindvisions initiativ och medverkan:

Projekt  

 

Storlek      Anmärkning
Risträsk 0,8 MW I drift
Svartvallsberget 20 MW I drift
Svartboklint 8 MW Nedlagt
Flakaberget 12 MW Byggs 2016-2017
Svanabyn 12 MW Byggs 2015-2018
Ollebacken 1 10 MW I drift
Ollebacken 2 10-12 MW Byggs 2013-2018
Bröcklingberget 20-25MW Byggs 2015-2018
Handsjökrusen 4 MW Byggs 2015-2018
Fanbyn 4 MW Byggs 2015-2018
Eldsberga, Halmstad 2 MW I drift

 

 

Var tog OWN POWER Sweden AB vägen? Kanske hade det bolaget det goda omdömet att lämna detta projekt.

 

/Tarabrita

GRATTIS FÄNGSJÖ/STORSJÖHÖJDEN

tisdag, 12 februari, 2019

Det är med stor glädje och lättnad man nu kan konstatera att C har beslutat att inte ställa sig positiv till FORSCAs exploateringsplaner rörande Fängsjön/Storsjöhöjden. Ett stort GRATTIS till alla er som kämpat mot denna industriella miljöförstöring. Det gav resultat och nu väntar vi bara på Vs beslut.

/Tarabrita

Om nya hotet mot Flakaberget

söndag, 10 februari, 2019

För Flakabergets tidigare vindhistorik se denna sida.

I slutet av 2017 ”ägdes” detta projekt av Vindvision Norr AB, Ownpower Projects och Borago utvecklings AB och deras intressen bevakades av Flodin exempelvis genom den symboliska igångsättningen.

Vad är det här för företag? 1094-2019

Vindvision Norr AB:

VD Säterhall, Pär Ola (60)

Norrliden Vindpark AB är ett annat i nuläget inaktivt fristående Säterhallbolag:

Styrelseledamot   Säterhall, Pär Ola

Styrelsesuppleant  Melkersson, Dag Melker Jakob

 

OWN POWER Sweden AB

Koncernmoderbolag Own Power Sweden AB
Moderbolag OPP Owner AB

 

 I Risträsk Vind AB, som är ett dotterbolag, finner vi:

Styrelsesuppleant Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
Styrelsesuppleant Säterhall, Pär Ola (60)

 

Borago utveklings AB

VD Dag Melkersson

I ett annat av Dag Melkerssons bolag Vallsta Vindkraft AB återfinns, ja vad tror ni?

VD Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
Vice VD Säterhall, Pär Ola (60)

 

Fler eventuella möjliga vindbolagskopplingar Säterhall/Melkerson är ej inventerade här. Men de finns säkert.

I nu aktuell samrådsansökan är det just dessa två, Melkersson och Säterhall som står för Mitt Vind AB (som inte finns enligt Bolagsverket) och som alltså nu vill ansöka om miljöfarlig, storskalig vindindustri på Flakaberget. Kontakten mellan berörda bolag kommun och länsstyrelse går givetvis genom Flodin. 

Själva namnet Mitt Vind AB är oroväckande. Det skulle kunna täcka många lägen här omkring.

Detta inslag har redigerats 12/2

/Tarabrita

Flakaberget nästa!!!!!!!!!

fredag, 8 februari, 2019

 

Vindkraftmaffian är verkligen på hugget nu; Först offentliggjorde FORSCA sin avsikt att sondera terrängen inför en ny ansökan om storskalig vindindustri i Fängsjö/Storsjöjöjden. Därefter kom Jämtkrafts planer på Hocksjön och nu erfar vi att Flodin m.fl. går till förnyat angrepp på Flakaberget och Nallkullen.

 Det har varit tyst om Flakabergsexploatering  sedan Flodin som ombud arrangerade en symbolisk igångsättning av det projektet. Bygglovet höll nämligen på att löpa ut.

Enligt dokument, som jag i dag erhållit från länsstyrelsens diarium, planerar nu ett företag , Mitt Vind AB, att exploatera Flakaberget på ett sätt som fordrar tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Enligt dagsfärsk information från Bolagsverket finns det inget företag, som heter Mitt Vind AB. Intressant att notera är alltså att Flakaberget nu riskerar en storskalig vindindustri i st för den av kommunen förut godkända mellanstora bygglovsexploateringen. Och att denna storskaliga exploatering planeras av ett företag, som inte finns.

 

Dokumenten är offentliga:

Till                                                                                                                                                   2019 01 29

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND     DANIEL YNGSELL

SOLLEFTEÅ KOMMUN        ULLA ULLSTEIN   HANNA WÖRMAN

FRÅN

LUNG VIND AB        HANS-ERIK FLODIN

MITT VIND AB        DAG MELKERSSON     P-O  SÄTERHALL  

 

SAMRÅD  INFÖR  TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR 2 VINDKRAFTSPROJEKT I VÄSTRA ÅNGERMANLAND

Härmed anhåller ovan nämnda bolag om att få hålla samråd med  Länsstyrelsen  Västernorrland och Sollefteå kommun inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekt Nallkullen i Lungsjön och projekt Flakberget  N om NorrMoflo / O om Sundmo.

Båda projekten har giltiga bygglov med startbesked men har nu för avsikt att ” uppgradera” projekten till  godkända tillstånd.

Vi har inget emot att hålla dessa samråd samma dag för att underlätta för er på Kommunen o Länsstyrelsen om ni så önskar. Om ni önskar syn på plats så kan vi ordna lokal för sammanträdet

Vi har ett önskemål om att samrådet hålles  någon av de uppräknade dagarna såsom

28 februari, 1 mars , 4 mars eller 5 mars.

Underlag för samråden  kommer att skickas ut inom kort.

Med vänlig hälsning

Hans-Erik Flodin       Dag Melkersson    P-O   Säterhall

 

 

 

 

Från:                                  “Hans-Erik Flodin” <vindkraft@telia.com> Skickat:                          

  Wed, 6 Feb 2019 13:51:30 +0100 Till:                                     “Yngsell Daniel” <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se> Ämne:                               Möte den 5 mars i Västra Ångermanland

Hej Daniel!

 

Undrar över vårt samrådsmöte den 5 mars för tillståndsansökan av Nallkullen ( Lungsjön)och Flakaberget? Har pratat med Sollefteå kommun /Ulla Ullstein om mötet och de kunde och ville vara med!

 

Undrar bara hur/var/tid  vi möts och i vilken ordning vi skall titta på projekten var tycker ni vi skall ha den teoretiska genomgången.   Angående  Flakaberget så kommer verken att synas mest från Sundmo by?! För Nallen så är det ju Lungsjön o Hocksjön som gäller!

 

Vi kan ju rekommendera rutt o plats för teoretiska genomgången och ev. var lunch kan intagas om ni så vill !

Med vänlig hälsning Hans –Erik Flodin

 

 

 

Från:                                  “Yngsell Daniel” Skickat:                           

 Thu, 7 Feb 2019 13:32:17 +0100 Till:                                     “‘vindkraft@telia.com'” <vindkraft@telia.com> Ämne:                               Samråd enligt 6 kap. miljöbalken Bilagor:                             4-7 Utredning kulturmiljö – rekommendationer.doc, 4-1 Att söka tillstånd miljöfarlig verksamhet.pdf, 4-3 Agenda samrådsmöte.docx, 4-4 Protokoll från samrådsmöte med myndigheter.docx, 4-5 Bilaga 1 Fokusdelar vind.docx, 4-2 Att söka tillstånd för vindkraft.pdf, 4-8 Utredning rennäring – rekommendationer.doc

Hej, 

Länsstyrelsen Västernorrland har mottagit er inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken, avseende vindkraftparker, i Sollefteå kommun.

 

Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 551-1093 -2019. (Nallkullen) Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 551-1094 -2019. (Flakaberget)

 

Vi avser att ha med oss matsäck för dagen. Vi föreslår att vi börjar med att ses vid ett platsbesök (exempelvis Lungsjön och Hocksjön) direkt på förmiddagen, sedan åker vi till nästa platsbesök (Exempelvis Sundmo). Därefter tar vi oss till lokalen för teoretisk genomgång. Vi håller för matsäck vid lämplig tid. Vi avser att köra från Härnösand vid 07:30 och kan då vara vid första platsbesöket vid 10:00.

 

Ni ordnar en lokal i närheten för att underlätta resan mellan platsbesöken och lokalen. (Lokal med faciliteter så som toalett och matplats)

 

Vi vill påminna om att ni måste inkomma med samrådsunderlaget senast 3 veckor innan datumet för samråd.

 

 

Till detta meddelande finns nedanstående dokument bifogade. De är tänkta att ge stöd och underlätta den fortsatta samrådsprocessen.

 

– Söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet Syftet med skriften är att ge en bild av hur tillståndsprocessen går till samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. I skriften finns även upplysningar om var man kan gå vidare för att få ytterligare information.

 

– Agenda för samrådsmöte med myndigheter En struktur till dagordning som länsstyrelsen anser bör användas vid sökandens samrådsmöte med myndigheter.

 

– Checklista för vindkraft En lista över de fokusdelar/fokusområden som länsstyrelsen anser behöver lyftas/diskuteras under samrådet

 


Spindeln i nätet:

Kommentarer: Observera att som vanligt är det Flodin, som övergripande sköter allt detta. Adressen vindkraft@telia.com är tydligen Flodins mailadress, dit länsstyrelsen sänder sitt svar.

Reflektion:

  • Var går gränsen för hur lågt en människa kan sänka sig för pengar?
  • Nya ÖPn omöjliggör storskalig vindkraft på Flakaberget innan nya energiplanen fastställts och kommit fram till ngt annat.
  • Nya ÖPn har identifierat ett område inom vilket miljöfarlig verksamhet ej skall få finnas. Flakaberget ligger i detta skyddade område.
  • Rennäringen brukar det ibland tas hänsyn till. Ohredahke sameby på vars mark Flakaberget planerats, har hittills tyvärr kommit överens med Flodin och andra exploatörer.
  • Skyddsvärda fåglar verkar det enligt en massa observationer krylla av. Men det hjälper inte mycket om ingen av observationerna dokumenteras och meddelas berörd myndighet. Rätt avdelning på länsstyrelsen. BÄTTRING!!!!!

 


Flakabergets tidigare vindhistorik finns att läsa på denna länk.

/Brita Isaksson

 

Nostalgi

söndag, 20 januari, 2019

Råkade få syn på en sida på nätet. Den handlade om Röåns “storhetstid”, då vi ännu orkade genomföra fester, upptåg och spelmansmarknader. Vart tog den tiden vägen? Försvann den tillsammans med  alla de, som har lämnat jordelivet?

RÖÅRESAN Söndag den 8 juli 

/Brita

Röån badar i sol och snö

torsdag, 17 januari, 2019

Nu är det en härlig tid här i byn. Och sparkföre!!!!!

På Backen eldas det

/Brita

Hemsidaproblem

torsdag, 17 januari, 2019

Vi har haft problem med hemsidan, vilket fick till följd att inlägget om Översiktsplanens inverkan på FORSCAs exploateringsplaner gällande Fängsjön/Storsjöhöjden först fick publiceras på SNURRIGTs hemsida. Tack för det, Anita!

Nu kan man åter använda denna sida samtidigt som Lars-Eric arbetar med en ny förbättrad version. Tack för det Lars-Eric!

Förhoppningsvis kommer fler i framtiden vilja medverka med bilder och inlägg. Det är min förhoppning samtidigt som jag tvingas inse att sociala medier dominerar nu.

/Brita

Nu gällande översiktsplan tillåter inte vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden

torsdag, 17 januari, 2019

I slutet av november framkom att FORSCA planerar en ny ansökan om storskalig vindkraft i Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker. Tidigare ansökan avslogs efter sju års process i MMÖD i april 2018.

Ca sju månader av lättnad och glädje blev det i alla fall.

29 nov. 2018 bjöd FORSCA in Sollefteå kommuns politiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden”

I presentationen framgår att det rör sig om en helt ny ansökan med samråd, MKB och ”hela köret”, som krävs för en ansökan om storskalig vindkraft. Eftersom FORSCAS tidigare ansökan avslogs i MMD rör det sig nu om en ny ansökan.

I och med den nya översiktsplanen med det pretentiösa namnet: !ÖVERSIKTSPLAN​ ​FÖR​ ​SOLLEFTEÅ​ ​KOMMUN​ ​-​ ​en​ ​kraftfull kommun​ ​med​ ​utsikter​ ​mot​ ​2030″, har vi nu en helt ny situation beträffande nyetablering av storskalig vindkraft och det kan inte råda några tvivel om att det är denna nya plan, som nu gäller:

DEL 1 Översiktsplan:
1.7  Upphävanden
Översiktsplanen ersätter i sin helhet Översiktsplanen från 1991 (fastställd i kommunfullmäktige 1990-08-27).
Den fördjupade översiktsplanen för Vindbruk, antagen 2008-12-15, upphävs. Notera även att den vägledning som antogs av kommunfullmäktige 2013-04-29 upphävs.

I den nya nu gällande översiktsplanen, som antogs av Sollefteå kommunfullmäktige 2017-08-28 (§98), står i del 1 sid 24 följande om vad som nu gäller för vindkraft:

Ställningstagande • Kommunen anser att områdena Aspåsen och Fjällbohög inte längre ska pekas ut som riksintresse för vindbruk.  Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats.

Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas  (”prövas” ändrades senare till ”beviljas”)  Arbetet med att ta fram kommunens plan för energiförsörjning ska ske parallellt och synkroniseras med det nationella arbete som pågår kring Överenskommelse om elförsörjningen efter år 2025-2030.  Områden som undantas från storskaligt vindbruk pekas ut i översiktsplanen.

Någon ny plan för energiförsörjning har såvitt jag vet ännu inte ens påbörjats så det kan ta tid innan en sådan dessutom är beslutad. Notera även att i nya översiktsplanen kvarstår Fängsjö/Storsjöhöjden som Riksintresse för vindbruk (i motsats till Aspåsen och Fjällbohög). Ett riksintresse är ju ett nationellt utpekande. Detta innebär inte med automatik att området skall godkännas för exploatering av en kommun. Ansökan skall behandlas i vanlig ordning och helst efter för tillfället gällande planer. Utpekandet kan väl kanske komma att få betydelse när den nya energiplanen i vindkraftsdelen så småningom ersätter den nya översiktsplanen.

Inte heller kan FORSCA åberopa  ”Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas”  (”prövas” ändrades senare till ”beviljas”) eftersom området inte är starkt präglat av vindkraft.

Av ovanstående framgår att denna nya exploateringsansökan inte KAN tillstyrkas av kommunen. Inte om man följer nu gällande översiktsplan i alla fall och det bör man ju göra. Kommunen kan förstås välja att inte följa planen eller att i ett fåfängt försöka att få det att se respektabelt ut, sjösätta en illegal ”vägledning” förbi planen enligt gammal beprövad och väl fungerande metod. (2013) ”Ändamålet helgar medlen”.

En av kommunens ledande s-politiker och vindkrafthökar John Åberg sade när MMÖDs avslag av Fängsjö/Storsjöhöjden kom i våras:
– Mark- och miljööverdomstolens dom visar att processen fungerar. Kommunens roll är att utifrån gällande planer bedöma om en plats är lämplig för utbyggnad och därefter tar andra myndigheter såsom Länsstyrelse och miljödomstolarna och prövar om ett projekt uppfyller gällande miljölagar.”
Han anser alltså här att man skall bedöma efter gällande planer. Och vad vi än anser om gällande plan säger den tydligt: ”Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk , innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats.”

John Åberg sade även vid samma tillfälle: ”I och med att vi antog en ny översiktsplan tog Sollefteå kommun också en mycket mer restriktiv hållning till vindkrafts-utbyggnad. Utifrån den nya översiktsplanen anser vi att domen är helt korrekt. (Alltså avslaget på FORSCAs projekt som han intill dess hela tiden röstat för.)

Det är otänkbart att denna vindindustrietablering skall få tillstånd från kommunen. Det förefaller helt orimligt att kommunen än en gång skulle försynda sig mot en översiktsplan så som skedde med den förut gällande vindbruksplanen FÖP 2008, som så skamlöst åsidosattes med ”vägledningen” år 2013. Resultatet av denna försyndelse har redan åsamkat kommunmedborgare stor sorg. Allt eftersom de monstruösa industrier, som ”Vägledningen” möjliggjorde, börjar torna upp sig och ”kröna” de berg som omger vår vackra ådal, kommer ingen att kunna blunda för det faktum att detta har våra kommunpolitiker aktivt planerat och röstat för. Vilken skam!

Gör inte om ”misstaget” när och om Fängsjö/Storsjöhöjden skall beslutas! Följ gällande plan denna gång!

Brita Isaksson

Tjärfabriken i Tågsjöberg

torsdag, 6 december, 2018

I går kunde man på SVT se ett reportage om tjärfabriken i Tågsjöberg.

För ca 10 år sedan skrevs följande om detta på Röåns Byalags gamla hemsida: http://www.raddaroan.junselebyar.se/tagsjoberg.html

Cancerogena 


 

Cancerogena föroreningar från tjärfabriken i Tågsjöberg


Tjärfabriken
foto: Astrid Göthe
Det har gjorts två undersökningar i anslutning
till den nedlagda tjärfabriken i Tågsjöberg.

 

J&W (2002) Rapport: Sollefteå Kommun, Rishålla 1:58, Tågsjöberg. Översiktlig miljögeoteknisk undersökning.
Lithner G. (2005) Miljöförhållanden nedströms Tågsjöbergs f.d. tjärfabrik. ITM-rapport 157Dessutom en undersökning ; Karlsson.S : Mobility of PAHs and oxy-PAHs in contaminated soil
Department of chemistry. Umeå universitet. MKD 04:08 (examensarbete), som behandlar PAH:n och  oxy-PAH:n i förorenad jord

I somras (-07-06-05) kom SGU:s kommentarer rörande
Tågsjöbergs tjärfabrik (en utvärdering av ovanstående )
Från SGU:s utvärdering kan man konstatera att:
 halterna av PAH:n i marken runt tjärfabriken punktvis är ”mycket höga”.
I Tågsjön och Tågsjöbergstjärnen är de ”höga”. Vilken spridning sker till Röån?  SGU slår fast att
Tågsjötjärnen avvattnas via Tågsjön till Röån, vars tillrinningsområde är oreglerat och av riksintresse för naturvården. SGU  påpekar att av PAH:n kan det bildas oxy-PAH :n, vilka är än mer toxiska än deras ursprung.  De är även mer mobila och tas lättare upp i biota. ”Sålunda kan riskerna möjligen bli större allt eftersom PAH åldras. I dagsläget tas ingen hänsyn till dessa andra PAH:n i en riskbedömning . Något som möjligen bör beaktas i Tågsjöberg”. Undersökningarna visar att det finns stora mängder av de canserogena PAH-föreningarna och halterna i biota visar att föroreningarna är bioackumulerbara.
SGU slår fast att möjliga spridningsvägar är både med yt- och grundvatten.

De höga halterna av de toxiska ämnena som påvisats i Tågsjön och Tågsjöbergstjärnen
finns i sedimenten. Det finns mycket mer intressant att läsa i denna SGU-utredning.
Nu frågar man sig ju med en viss oro hur mycket av dessa PAH:n och deras ned-
brytningsprodukter, som transporteras vidare i Röån. Det vet vi ingenting om.
Kanske är det först då de toxiska ämnena når stillastående vatten (eller vid väldigt
långsamt flöde) som de sedimenterar. Det verkar ju troligt eftersom de åter-
finns i sedimenten i Tågsjöbergstjärnen och Tågsjön. Och vad skulle detta i så
fall kunna innebära för en tänkt (Gud förbjude) kraftverksdamm i Röån?! Jo,
då skulle de cancerogena ämnena (fritt eller troligtvis vidhäftat små partiklar)
sedimentera i dammbottnen. Där kunde de tas upp av biota och föras uppåt i
näringskedjorna till fiskar, människor, uttrar m.m.

Eftersom det här kontaminerade området ligger uppströms byn Röån
och vi är den närmast liggande bebyggelsen på vattnets väg mot
 Ångermanälven kan vår oro antas vara berättigad. Området borde
saneras.

Slutligen ett citat från Lithnerska undersökningen:
De sammanvägda resultaten av sediment och biota bekräftar att spridning av
PAH-förorening ägt rum och alltjämt äger rum till sjöarna och följdaktligen
även till Röån. Halterna av PAH i ytsediment och biota i sjöarna är förhöjda  ca
10 gånger jämfört med referenssjöarna. Det faktum att vattenföringen i Röån är
300 gånger högre jämfört med Tågsjön, måste rimligen betyda att föroreningen
i Röån späds till ofarliga nivåer.  Däremot kan PAH i de aktuella sjöarna utgöra
en ekologisk riskfaktor tillsammans med arsenik.”

Mot ovanstående citat kan  anföras att då det gäller cancerogena
ämnen finns inga ofarliga nivåer. Då cancerogena ämnens effekter är
slumpberoende kan ej låga halter avfärdas.

/Tarabrita

Junsele Julmarknad 2018

söndag, 11 november, 2018

Årets julmarknad i Junsele äger rum lördag 1/12. 

Plats: Torget mitt emot pizzerian.

Tid: 14.00-17.00 (obs ny tid)

Anmälan till Sussi 070-2801326 eller Brita 0621-20091

Bordshyra: 150 kr

Först till kvarn……….

VÄLKOMNA!