• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Arkiv för kategori ‘Allmänt’

  Usel dom

  lördag, 16 september, 2017

  I går, 15/9 kom Mark och Miljödomstolens dom i överklagandet mot den fullständigt vidriga vindkraftindustrin Ranasjö. Som väntat gick domstolen på exploatören Flodins linje och avslog ortsbornas, de närmast berördas, överklaganden. Ingen hänsyn har tagits till drabbade människor och miljö. De från början över 200 överklagandena har under processens gång reducerats till ca 40 stycken…40 människor av kött och blod, som på ett närmast mirakulöst vis lyckats krångla sig igenom alla förelägganden och utan juridisk kompetens lyckats undvika att underkännas som klagande. Och bara det är en bedrift. Sverige är ingen rättsstat. Här gäller den lilla människans hopplösa kamp mot de kapitalistiska, i många fall multinationella, jättarna och någon kostnadsfri hjälp finns inte att få. Det är dessutom slående att politiska partier, som säger sig värna solidaritet och landsbygdsutveckling, bildar förtrupp i detta förtryck av drabbade medmänniskor.

  Så hur känner de sig nu, de som i kommunstyrelse och  -fullmäktige varit med att besluta, ja tom i några fall aktivt arbetat för denna förestående våldtäkt och en hel drös av liknande “projekt”. Och hur kommer de att känna sig när de 40 monstrena uppförts och grusat framtidsdrömmar för de drabbade? Hur har man som granne, bl.a från Junsele, Lillterrsjö, Näsåker och Ramsele, kunnat medverka till detta????? Jag förstår det inte. Ingen kan skylla på att de inte visste eller inte förstod…….inte visste vad “vägledningen” (denna skamliga undanflykt från en iof nästan lika värdelös vindplan) innebar, inte visste vilka enorma ingrepp dessa exploateringar är. Förstår man inte eller “visste man inte” så bör man inte vara med vid beslut. Okunskap är inget giltigt argument. Båda dessa alster “skrotas” nu i den nya översiktsplanen. De har tjänat sitt syfte att på ett sanslöst skamlöst vis “lusa ner” vår eljest så vackra kommuns berg med jättelika industriområden….. att hjälpa utsugarna  exploatera vår natur.

  Rovgiriga kapitalistiska intressen har från ansvariga politikers sida medvetet och hänsynslöst gynnats på empatins, miljöns och det sunda förnuftets bekostnad.

  /Brita Isaksson

   

   

   

   

   

   

  Älggårdsbäcken-en saga med lyckligt slut?

  lördag, 17 juni, 2017

  I augusti 2013 skrev jag sagan om Älggårdsbäcken. Den handlar om bäcken, som avvattnar bl.a. Storflon på Taråberg och som så bedrövligt begravdes i ett berg av sten och sopor i samband med att Kilforsen och Långbjörns kraftverk anlades. Den fick inte längre rinna ut i Ångermanälven

  Älggårdsbäckens öde var bl. a. uppe till förhandling i Högsta domstol och mer om hela den processen mellan Vattenfall å ena sidan och Lasele FVO och Älvräddarnas Samorganisation på andra sidan finner Du här.

  17/1  2012 fattade slutligen Högsta domstolen i närvaro av justitieråd Göran Lambertz(samme Lambertz, som var aktuell i samband med Tomas Quick) beslutet att ej meddela Lasele FVO och Älvräddarnas Samorganisation prövorätt i fallet om Älggårdsbäcken.

  Nu har det roliga hänt att Vattenfall AB planerar att ordna till Älggårdsbäckens utlopp mot Ångermanälven.

   

   

   

  Två man från Vattenfall diskuterar här med André Själanders (Själanders Åkeri). Projektansvariga Lill Wiklund tar bilderna.

  Förmodligen kommer detta projekt att vara så omfattande att det fodras tillstånd för vattenverksamhet och därmed kommer det att dröja innan arbetet kan sättas i gång. Men den som väntar på något gott……….

  Och visst har vi väntat.

  /Tarabrita

  Vindkraftlobbyn mobiliserar

  måndag, 17 april, 2017

  För närvarade behandlas flera vindkraftärenden i domstol. Exempelvis är de exploateringar, som strider mot kommunens egen gällande vindkraftplan, Ranasjö och Vaberget, uppe i Mark och Miljödomstolen.  De drabbade hoppades, efter att dagen före Påskhelgen ha lämnat in de sista yttrandena, på en tids återhämtning innan domen avkunnas. Fem års oro sätter ofrånkommligen sina spår.

  Men tji vad de bedrog sig. Redan i dag, annan dag Påsk, fanns i TÅ två adrenalinhöjande artiklar; en med vårt svårt okänsliga, glesbygdsboignorerande kommunalråd och en annan med en ovetande länsstyrelseföreträdare. Eller var okunnigheten kanske spelad? Artikeln med E. Lassen kan ni läsa på Snurrigts hemsida: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=4818 och om T. Steinwalls bristande kunskap beträffande den obefintliga efterlevnaden av Sollefteå kommuns gällande vindbruksplan FÖP 2008 på denna hemsida: http://roan.junselebyar.se/?p=2280 Däremot måste man erkänna att han i princip har rätt ståndpunkt beträffande det kommunala vetot; det bör vara kvar. Detta är så klart riktigt när det gäller normala kommuner. http://www.allehanda.se/vasternorrland/kommunalt-veto-mot-vindkraft-kan-tas-bort  Beträffande Sollefteå kommun, en kommun, som gör sitt yttersta för att förstöra landskapet, miljön, naturen och livsförutsättningarna för de redan marginaliserade glesbygdsmedborgarna, är det tveksamt. Kanske hade det tom varit bättre utan kommunens ställningstagande, som ju innebar att kommunen valde att ”dissa” sin egen vindkraftplan.

  Men inte nog med detta. Som en slutlig prövning på Påskens sista helgdag bör ni inte missa en Youtube-produkt med paret Magnusson-Lundin från Lungsjön: https://www.youtube.com/embed/8t32XS_P870

  Efter att ha plågat sig igenom samtliga dessa tre mediala bottennapp, får man trösta sig med att det finns en anledning till att allt detta kommer nu; det är inte för att påsken förknippas med lidande eller att vi genom att ta del av detta genomför vårt eget symboliska Via Dolorosa, utan för att ett stort antal känsliga exploateringar nu behandlas i domstol och folk i de berörda områdena är berättigat upprörda och förbannade över kommunens kallsinnighet och nonchalans. Och det vet vindkraftlobbyn. Därför reagerar den med dessa alster.  Till all lycka är det kontraproduktiv smörja. Sprid därför vidare!

  /Tarabrita

  Kommunalt veto mot vindkraft kan tas bort

  måndag, 17 april, 2017

  ” Det är Dagens Samhälle som berättar att det kommunala vetot väcker ont blod i vindkraftsbranschen som menar att processen för tillståndsgivningen kan bli nyckfull och rättsosäker.

  – Men om kommunerna har tänkt igenom saken och har en vindbruksplan då får marknaden anpassa sig och inte sätta igång omöjliga projekt, säger Thomas Steinwall, planhandläggare vid Länsstyrelsen i Västernorrland.” (TÅ 17/4 2017).

  Hur kan T. Steinwall säga så?

  Ovanstående konstaterande gäller i vart fall absolut inte Sollefteå kommun. Marknaden har inte behövt anpassa sig till gällande vindbruksplan, FÖP 2008. Marknaden har tvärt om fått hjälp av kommunen att sätta igång sådana omöjliga projekt. Det gäller alla de projekt inom kommunens utredningsområden”, som fått kommunens tillstånd. Denna manipulation av kommunens vindbruksplan medelst en ”Vägledning”, ett vanligt Kf-beslut, är T. Steinwall väl medveten om. Hur kan han med denna kännedom leverera ovanstående påstående? Fullständigt hårresande!!!

  /Tarabrita

   

  Vindkraftsbolagen stoppade larmrapport. JO-anmäls

  torsdag, 13 april, 2017

  Vindkraftsbolagen stoppade larmrapport. JO-anmäls.

  I väntans tider

  lördag, 1 april, 2017

  På en skriftlig fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi från riksdagsledamot Per Åsling(C) angående handläggningstiderna vid länsstyrelserna för tillstånd för miljöfarlig B-verksamhet kommenterar länsstyrelsen i Västernorrlands län:

   

  ”Vi har stor förståelse för att långa handläggningstider för miljöprövningsärenden skapar negativa konsekvenser för verksamhetsutövare och det är därför ett prioriterat område för oss inför kommande år att vidta ytterligare åtgärder.”

  Länsstyrelsen uppger här även att den har ett etablerat och väl fungerande samarbete med några länsstyrelser, Örebro, Halland och Skåne, där den köper in resurser för handläggning av miljöprövningsärenden. (28/12 2016)

   

  Detta har belastat vårt vackra Ådalen med en handläggare från länsstyrelsen i Skåne.

  Notera även att det är verksamhetsutövaren det är synd om!  Inte de som riskerar att drabbas.

  Men låt oss ta ett konkret ärende t.ex. Ranasjö:

   Allt börjar med att exploatören får vittring på en bra affärsidé; ett högt beläget område mellan Fjällsjöälven och Faxälven, som han kan projektera med vindindustri och därefter sälja.

   Steg två är att inhämta kommunens välsignelse. Detta är i Sollefteå kommun en ren formsak, som profitören förmodligen ordnat redan på ett tidigt stadium, eftersom det kostar en hel del att planera för ett sådant storskaligt industriområde. Kommunen undanröjer därför ev. hinder mot etableringen- i detta fall (och, Salsjö, Vaberget och Knäsjöberg) genom att sjösätta en ” vägledning” förbi gällande, legitima vindplan (FÖP 2008). Detta är allmänt känt.

   

  Därefter skall projektet godkännas av miljöprövningsdelegationen(MPD)

  Om denna kan man på Länsstyrelsens hemsida läsa:

  -Vid länsstyrelsen finns en särskild fristående miljöprövningsdelegation som har till uppgift att pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken.

  Miljöprövningsdelegationen ska pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor med mera för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  Ärendena bereds av handläggare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samråd med ordförande och sakkunnig i miljöprövningsdelegationen.

  Beslut i ärendena fattas därefter av Miljöprövningsdelegationens ordförande och sakkunnig utan påverkan av länsstyrelsen i övrigt. (Länsstyrelsens hemsida)

  Det är här som handläggaren från Skåne kommer in i bilden. Han sitter nere i Skåne och handlägger de enorma vindindustrier, som skall drabba vårt undersköna Ådalska älvlandskap och de glesbygdsmedborgare som kommunstrategerna i Sollefteå valt att vända ryggen till. Samme handläggare har även bl.a. Vaberget och Finnåberg på sitt bord. Och detta bord finns alltså nere i Skåne!!!Såvitt bekant har han inte besökt de områden han här handlägger. Det sätt han handlägger dessa ärenden på indikerar i alla fall att han inte känner till naturen här uppe eller i vart fall att han inte värdesätter den. Denna brist på förståelse för älvdalarnas unika natur är tyvärr inte ovanlig för  “sörlänningar”. Dom gillar rapsfält, Österlen och en från vindkraftverk befriad  havshorisont. (Det var väl en fördomsfull ståndpunkt men hur ofta får man inte belägg för detta!)

  Handläggaren är anställd på länsstyrelsens Miljöskyddsenhet om vilken vi på samma hemsida kan läsa:

  -Enheten arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet (till exempel industrier, avfalls- och energianläggningar och kommunala avloppsreningsverk), vattenverksamhet, vattenskyddsområden och täkter

   

  MPD ger därefter regelmässigt exploatören tillstånd att uppföra sin industri. Inga större ändringar eller inskränkningar av profitörens planer görs.

   

  Som ett sista skede, överklagandeskedet, följer så alla överklaganden, yttranden och förlägganden om yttranden och yttranden över yttranden i domstol.

  MPDs tillståndsbeslut överklagas till Mark och Miljödomstolen av de drabbade. Domstolen förelägger i sin tur de klagande att lämna in uppgifter om avstånd till kraftverken, befarade olägenheter m.m. för att avgöra om de har rätt att överklaga. Överklaga kan ju vem som helst göra men det är domstolen som avgör om personens överklagan skall behandlas…om personen därmed tillerkänns talesrätt….om personen med andra ord är sakägare.

  Det är inte helt enkelt för gemene man att utröna hur långt ifrån planerade verk man bor särskilt om man inte har en dator. Domstolen sänder inte ut kartor och andra underlag med kraftverkens tänkta placering. Domstolen, som ju har tillgång till alla handlingar och adresser, borde själv kunna bestämma dessa avstånd. I och med att alla klagande inte kan eller orkar svara på detta, att yttrandetiden är för kort för att några frivilliga skall hinna hjälpa alla samt att somliga anses bo för långt ifrån verken(mer än ca 3,3 km) reduceras antalet klagande, som tillerkänns talesrätt. Man kan även tycka att domstolen borde förstå att om herr och fru X tidigare godkänts som klagande så borde båda två godkännas  även efter föreläggandeyttrandet även om bara den ena av makarna sänt in detta (i tron att domstolen borde fatta detta). Litet sunt förnuft borde man kunna förvänta sig även av domstolsjurister. Dom hade väl vid tveksamhet kunna fråga.

  Slutligen får de kvarvarande utsållade klagande ett föreläggande om att yttra sig över exploatörens yttrande. Nu krymper antalet klagande ytterligare och hur många som i slutändan kvarstår är svårt att veta. Men de flesta har resignerat. Det är ett synnerligen effektivt sätt att reducera antalet sakägare.

  Dessutom saknar de som klagar juridisk kompetens och får ytterst liten tid på sig att svara.

  För närvarande inväntar man domen men utan tillförsikt. Under en sådan här process börjar man resignera. Den sliter oerhört på de människor, som riskerar att tvingas lämna sina hem eller bo kvar under svåra förhållanden.

  Men huvudsaken är väl att verksamhetsutövaren (Flodin i detta fall) snarast får berika sig.

  Tarabrita

   

  ÅRSMÖTEN 12/3 2017

  onsdag, 1 mars, 2017

  Söndag 12/3 hålls tre årsmöten i Röåns Föreningshus;

  Kl. 15.00 håller Röåns Byalag sitt årsmöte och

  kl. 17.00 är det dax för Röåns FVO och Lasele FVO att hålla sina.

  Vi bjuder på kaffe mellan byalagets och fiskevårdsområdenas möten alltså strax före 17.00.

   Hjärtligt välkomna!

  Röånsbyalag/Röåns FVO/LaseleFVO

  Utbyggnadstakten för vindkraft har avtagit.

  söndag, 5 februari, 2017

   

   

  Energimyndigheten:

  Statistiken visar att utbyggnadstakten för vindkraft avtagit jämfört med tidigare år:

  – Siffrorna är ingen överraskning. Under de senaste åren har det byggts mer förnybar elproduktion, bland annat vindkraft, än vad elcertifikatmarknaden efterfrågat. Så en avmattning i utbyggnadstakten var väntad, säger Charlotte von Sydow på Energimyndigheten.

  http://www.energimyndigheten.se/globalassets/ny-statistik/el-och-fjarrvarme/nyckeltal-och-varden-for-prel.-statistik-vindkraft-2016.xlsx

  På ovanstående länk kan Du själv se att Sollefteå överlägset leder kommunligan över installerad vindeffekt(2016):

  Sollefteå 341 MW, Ockelbo 250MW och  Örnsköldsvik 221MW toppar listan på Sveriges kommuner.

  Även i totala antalet verk 2016 leder Sollefteå:

  Sollefteå 111 verk, Ockelbo 89 verk, Örnsköldsvik 89 verk.

  Trots detta fortsätter kommunens vindlobby att ge tillstånd till nya vindindustrier, ibland i strid med gällande vindplan, FÖP 2008. I den nya ÖP-16, som nu är ute på “utställning”, står att satsningen på vindkraft skall fortsätta. Och våra valda företrädare i kommunstyrelse och -fullmäktiga verkar inte kunna tänka själva utan följer okritiskt partipiskor.

  Kejsaren får fortsätta klä sig i sina osynliga kläder, vilka i sagan dock hade den fördelen att dom var osynliga medan vindkraftlobbyns jättemonument placeras väl synliga högst uppe på våra berg som makabra symboler för kortsynthet och ren dumhet.

  “Kraftfull” kommun!!!!!!!

  Man tar sig för pannan.

  /Tarabrita

   

   

  Vindkraftverken “gör köttfärs” av rovfåglarna

  lördag, 4 februari, 2017

   

  ”Många kalasar redan på det framtida liket”

  torsdag, 2 februari, 2017