• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Hur är det möjligt……..

          Varför röstade Sollefteå kommunstyrelse(13/1  2014), på rekommendation av Teknikutskottet, bort Samhällsbyggnadsnämndens förslag att ge Röån –Betarsjöområdet status som Riksintresse Friluftsliv? Det enda, rimliga svaret är dessvärre, att om området tillerkänts denna status så hade genomdrivandet av vindkraftanläggningen Kärmsjön ytterligare försvårats. Detta vill kommunens vindstrateger absolut inte bl.a. pga att kommunen tecknat avtal med Flodin om ett verk i det området. Kommunstyrelsen motiverar emellertid utåt sitt avslag med att detta skall arbetas in i den kommande Översiktsplanen, som ju med största säkerhet kan väntas bli färdig först när den aktuella vindkraftansökningen beviljats.

  Den som till äventyrs är intresserad av vad detta med Riksintresse Friluftsliv innebär och betyder kan finna svar på nedanstående länk:

  http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Friluftsliv/Riktlinjer_översynRIfriluftsliv.pdf

   

  Kommunstyrelsesammanträdet, som röstade bort denna uppgradering av Röån-Betarsjön-området, finner ni här. Man kan där också se vilka som var närvarande och hur det röstades. Vid den kommande behandlingen av själva exploateringsärendet Kärmsjön kommer våra lokala företrädare att få möjlighet att ställa upp för sitt närområde. (Om de närvarar) Men Riksintresset Friluftsliv missade vi dock denna gång och det lär nog dröja innan det åter blir aktuellt.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar