• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Kraftig kritik mot Ranasjö vindindustrianläggning

  Kopierat från Radio Västernorrlands hemsida:

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5822200

  ” På måndag ska fullmäktige i Sollefteå behandla företaget NordanVinds ansökan att få bygga 40 vindkraftverk i Ranasjöområdet. Berörda boende i området saknar information om beslutsgången från kommunen. Man pratar idag om hur kommunen mörklägger arbetet med vindkraftsprojekten.

    Inte förrän igår fanns en kallelse på kommunens hemsida där det framgår att  Ranasjöprojektet ska behandlas av fullmäktige på måndag, men några handlingar i ärendet finns inte med.

  Den information berörda boende idag har om projektet har man fått genom att köpa den från länsstyrelsen, det var till Länsstyrelsen som NordanVind skickade sin ansökan.

  – Om inte vi kontaktat länsstyrelsen och sedan betalt för att få handlingarna så hade vi inte haft någon information alls. Det är så ofattbart det här, säger Christer Lidén som bor i Forsnäs, nära den planerade vindparken.

  Ingen information kom från kommunen om vad som var på gång. Via  besök på ett medborgarkontor fick man veta att Tekniska Utskottet haft möte och skulle föreslå kommunstyrelsen att godkänna etableringen vid Ranasjön.Men när Christer Lidén begärde handlingar från mötet blev det nobben.

  Ingen information fanns heller om när KS skulle behandla ärendet och när det blev dags för kommunstyrelsemöte fanns ingen information om vad mötet skulle ta upp för ärenden. Inte förrän väldigt sent.

  –        Jag tror det var 09.23 samma morgon som kommunstyrelsemötet som det kom information om att frågan skulle behandlas, berättar Christer Lidén.

  –         

  En kontakt med Samhällsbyggnadskontoret som arbetar med miljö-hälsa-plan- och byggfrågor visade att man där inte visste om att frågan skulle upp i kommunstyrelsen.

  Sammantaget tycks det ha varit svårt att få information  från Sollefteå kommun i detta vindkraftsärende och också på andra håll i kommunen har boende klagat över brisst på information när vindkraftsfrågor behandlats.

  Efter ett beslut i fullmäktige har den som protesterar 3 veckor på sig att överklaga.

  – Nu får vi se vad Kommunfullmäktige beslutar. Blir det ja till projektet så kommer vi att överklaga. Men om vi inte redan haft handlingarna, hur skulle vi ha klarat att överklaga på tre veckor? Det är ju hundratals sidor som ska gås igenom. Det är något som inte stämmer här, säger Christer Lidén.”

  Lämna en kommentar