• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  En enfaldens och girighetens manifestation

   

  Så kom då miljöprövningsdelegationens beslut om Ranasjö vindindustriexploatering. Det är en fullständig seger för exploatören Flodin och hans kumpaner i kommunhuset över de förtvivlade människorna i alla de drabbade byarna i Fjällsjöälvens dalgång. Detta bedrövliga beslut efter så mycket våndor, överklaganden, yttranden m.m. väcker frågan om vad det tjänar till. Inga argument biter på de människor, som till varje pris driver igenom denna storskaliga miljöförstöring. Den lilla människan är chanslös. Hur kan man som privatpersonen Flodin medvetet -med öppna ögon -berika sig på sina medmänniskors olycka? Jag förstår det inte.Hur kan man leva av att förstöra för andra. Det kallas i naturkunskapen för parasitism. Och hur kan ”politikerna” i kommunhuset tillåta ja tom genom en lagvidrigt beslutad ”vägledning” aktivt sanktionera denna skamliga verksamhet?

  Det finns en hel del underligheter att läsa i beslutet, ja förutom förstås att det som vanligt är exploatörens ord som gäller. Man får vid genomläsandet av nämnda beslut uppfattningen att handläggaren Fagerström, som fö har fått detta uppdrag trots att han hör hemma i Skånes och Hallands länsstyrelser och därför även saknar lokalkännedom, sväljer Flodins argument med hull och hår och avfärdar lokalbefolkningens yttrande.

  Flodin påstår bl.a. att: ”Kumulativa effekter på kungsörn uppstår inte då det saknas förutsättningar att bygga flera vindkraftanläggningar i området mellan Faxälvens och Ångermanälvens älvdalar”

  Det låter ju bra men det finns absolut ingen anledning att lita på Flodins utlåtande denna gång heller. Han har förut påtalat såväl Svarttjärnsberget som Murstensberget som möjliga för vindkraftetableringar. Och vi kan väl inte heller blunda för Salsjön och Flakaberget.

  När Flodin beskriver rennäringen i förhållande till etableringen står det: ”Under 25 års tid har Bolaget kommit väl överens med samebyar”.

  Det är väl ändå inte riktigt sant. Nej faktiskt en grov lögn. Kärmsjöns Vindexploatering kunde inte tillåtas just pga Flodins dåliga relation med de två samebyar, som det då gällde. Dessutom har Bolaget inte existerat mer en några fåtal år. Däremot en väldig massa andra bolag.

  I Flodins beskrivning av rennäringen skriver han bl.a. utan att förklara varför eller vad det har för anknytning just till Ranasjö:

  ”Skyddsåtgärder för att minska risken för konflikter och öka förståelsen för den samiska kulturen kan vara att;

  -bekosta kunskapsspridning om den samiska kulturen och renskötseln till lokalbefolkningen. Detta för att öka förståelsen för rennäringens behov och den renskötande livsstilen,

  -bekosta olika sociala aktiviteter för att förbättra de sociala relationerna mellan samerna och lokalbefolkningen inom samernas renbetesområden samt

  -öka medvetenheten om den samiska närvaron i ett område genom att bekosta skyltar på samiska med ortnamn, naturnamn, information etc.”

  Är detta ngt. Flodin tänker genomföra i Ranasjö, för att upplysa den dumma lokalbefolkningen eller är det som så att Flodin på detta försåtliga vis sprider misstankar om den dumma lokalbefolkningens brist på kunskap och förståelse för samisk kultur? Är det sån´t här han tutat i Fagerström. Man blir faktiskt upprörd. Om det är några, som ställer till elände för rennäringen så är det exploatörerna och inte lokalbefolkningen, som försöker skydda miljön åt renar och andra djur. Och det är väl just därför som han försöker misstänkliggöra lokalbefolkningen…..för att dom aktivt motarbetar hans vindindustrier.

  Tarabrita

   

  3 kommentarer till “En enfaldens och girighetens manifestation”

  1. Anita says:

   Jag skrev en kommentar nyss här. Vad hände med den? 😉

  2. Brita says:

   Vet ej!
   Har ej tagit bort något.

  3. Anita says:

   Troligtvis försvann den i cyberrymden. 😉

  Lämna en kommentar