• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Vindkraften ger oväntade arbetstillfällen.

  Stora kranen har anlänt och tagit ner maskinen. Foto: Anders Nilsson

   

  Ett argument för vindkraft är att den sägs  ge arbetstillfällen.

  På Björkhöjden och Ögonfägnaden pågår nu arbeten med fundament, som spruckit.(!!!!)

  Från tillförlitligt håll kommer uppgifter om att armeringsjärnen ej går tillräckligt långt ner.

  Även maskinlager och bultar byts.

   

  Så visst ger det arbetstillfällen men det är förmodligen inte så här det var tänkt.

   

  Dessa, ur SSVABs perspektiv, förmodligen oönskade och oplanerade arbetstillfällen ställer även frågan om hur man uppskattar ett vindkraftverks livslängd.

  Ur

  Återbruk och återvinning av vindkraftverk (Energimyndigheten):

  ”Vindturbintillverkare och tjänsteföretag arbetar kontinuerligt med att optimera drift och underhåll för att minska drift- och underhållskostnaderna. Huvudkomponenter designas för en livslängd på 20 till 25 år, medan vissa delar såsom exempelvis växellådor har kortare livslängd”

  Och:

  ”På grund av teknikutvecklingen sedan början av 1980-talet är sannolikheten stor att fundament och torn inte kommer vara möjliga att återanvända även om de vore designade för längre livslängder.

  Och:

  ”Pågående forskning:

  Fundament:

  I ett pilotprojekt (Windpower, 2009) har designen av fundament studerats för att utreda om livslängden hos fundamenten kan ökas från 20 år till exempelvis 50 år och i så fall om det är ekonomiskt försvarbart. Motiveringen till projektet är att det är en viktig fråga att kunna öka livslängden genom att byta ut delar som går sönder på vindkraftverket men att fundamentet är den del som (av naturliga skäl) inte går att byta ut.”

  Och:

  ” Fördjupad förståelse för slitage i kallt klimat.

   För att säkerställa en optimerad livslängd även vid svenska förhållanden och i kallt klimat, måste metoder för att minska slitage vid is och temperaturvariationer utvecklas ytterligare. Huruvida det finns fler utmaningar med kallt klimat behöver undersökas.”

   

  Frågan bli då: Går fundamenten att reparera??? Och hur beräknas livslängd på verk, som behöver repareras redan efter några år? Hur inverkar det kalla klimatet? Många uppskattar livslängden på verken här till ca 10-15 år.  Borde inte ”Försiktighetsprincipen” tillämpas så länge vi inte känner till om det finns fler utmaningar med kallt klimat?

  Är de närboende i själva verket statister i ett gigantiskt fullskaleexperiment ?

   

  Vi tvingas än en gång konstatera att vi saknar en tidning, som informerar oss om sådana här vindkraftskador och ev. risker. Varför sänder inte TÅ- helst redan i går- en seriös reporter att undersöka detta och rapportera till läsarna. Men det skall var objektivt och kunskapsbaserat och inte den i TÅ hittills förhärskande vindkraftromantiken.

  Vi bor i kommunen med mest vindkraft; Sollefteå -en kraftfull kommun. (!)

   Vi bör självklart upplysas om risker och skador.

  /Tarabrita

  En kommentar till “Vindkraften ger oväntade arbetstillfällen.”

  1. Curt Widlund says:

   Öfta ökas höjden och storleken på nyuppsatta vindkraftverk som också har större bultcirkel som inte passar. Det kan gå att få bort den gamla bultcirkeln. I ett befintligt fundament ligger armeringsjärnen tätt så borras det i betongen förstörs kormantborren. Det behövs ett större fundament för ett större vindkraftverk med högre effekt. Stora svårigheter att göra ett fundament större och tyngre och få det att hålla.

  Lämna en kommentar