• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Nu kan vi andas ut i Röån.

  Morgondimma över Röån

  28/8 antog Kf den nya översiktsplanen (ÖP-17) för Sollefteå kommun.

  Som en del i arbetet med översiktsplanen ställdes förslaget ut 12/12 2016-18/2 2017. Utställningshandlingarna sändes även till myndigheter, andra kommuner och samebyar. Information om utställningen utgick även  till byalag, partiorganisationer m. fl.

  Efter utställningsperioden inkom 19 yttranden. Av dessa rörde 13 helt eller delvis vindkraft.

  Vilka har lämnat yttrande:

  Länsstyrelsen 1,

  kommuner 3,

  privapersoner 6,

  organisationer och föreningar 7 (Lasele FVOF, Röåns FVOF, Röåns Byalag, Föreningen Livskvalitet vid Fjällsjöälven, Vournese Sameby, Junsele lokala råd och Junsele Byalagsforum)

  Företag 2,(E.ON, Backsjön Support.

  Under rubriken Synpunkter och utlåtanden-Vindkraft i Antagandehandlingarna ÖP-17 :

  3. Lasele FVOF, Röåns FVOF, Röåns byalag, Junsele byalagsforum, Junsele lokala råd, Brita Isaksson och Monica Blomström föreslår att den gamla kommundelen av Junselebygden samt området mellan Fjällsjöälven och Ångermanälvens dalgångar skyddas mot vindkraft och annan exploatering. Istället skall dessa reserveras för framtida satsningar inom rekreation och besöksnäring.

  Kommentar och ställningstagande

  Lasele FVOF m. fl. förslag tillmötesgås när det gäller att undanta områden från vindkraft och i stället reservera dessa för satsningar inom rekreation och besöksnäring

  Alla handlingar i denna nya ÖP-17 finns på kommunkontoret.

  Jag har gjort ett försök att skanna in en del av en karta och fokusera på “vårt” område.

  Karta Översiktsplan-17

  Det grönrandiga området är “föreslaget utökat riksintresse friluftsliv”. Röd linje omger område exkluderat från vindkraft. Litet svårt att tyda eftersom jag bara skannat av en del men vi och Taråberg ligger säkert inom detta skyddade område. Och detta gör mig så lycklig. Om ingenting oförutsett inträffar kommer vi att få bo här utan det vindkraftshot, som så många andra nu plågas av.

  Höststämning

  I nya ÖP-17 prioriteras f.ö. satsningar på vindkraft ner. Skönt!

  /Tarabrita

  2 kommentarer till “Nu kan vi andas ut i Röån.”

  1. Lars-Göran says:

   Goda nyheter för Röån och för många andra byar i området. Verkar som att de yttranden som lämnats har gjort skillnad. Bra jobbat, inte minst av Brita.

  2. Kerstin Tarander says:

   Låter helt fantastiskt bra. Din kämparglöd Brita har gjort skillnad. Hurrrrrraaaa!

  Lämna en kommentar