• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Morot i stället för piska?

   Regeringen har beslutat att kommuner, som arbetar för ny vindkraft, ska uppmuntras ekonomiskt. De vindindustrisatsningar, som genomförts och planeras, föreslås ge pengar direkt till de berörda kommunerna. Om de industriprojekt, som nu 2018 slutgiltigt kan beslutas, uppförs kan Sollefteå kommun ligga bra till för dessa "mutpengar". Det har som bekant från maktens boningar tidigare föreslagits att det "kommunala vetot" skulle tas bort för att den vägen skynda på och underlätta genomdrivandet av dessa vindindustrikomplex. Det var sas "pisk-metoden". Förmodligen har den metoden nu förbytts i "morots-metoden". Att ersätta en demokratisk process(nåja.... i teorin i alla fall)mot en teknokratisk har mött berättigad kritik. Förmodligen är det därför detta förslag nu kommer.

  SvD: Regeringen ger Energimyndigheten uppdraget att varje år fördela 70 miljoner kronor till kommuner som installerar vindkraft. Ju mer som tas i drift i en kommun under ett år, desto större blir ersättningen i efterhand. Stödet ska snabba på omställningen till ett förnybart energisystem, som regeringen vill ska trappas upp.

  Denna försåtliga mutpremie är ju också väldigt effektiv iom att den splittrar motståndet mot vindkraft. Det är en medveten och effektiv muta och därmed fullständigt förkastligt och oetiskt.

  SvD: Vi vet att det lokalt i de kommuner där det byggs finns en diskussion kring vilken lokal nytta det gör, och det här är ett sätt att visa att det också kommer att finnas en lokal nytta där det byggs mycket vindkraft, säger Ibrahim Bayland. ( om vilken det med fog  kan sägas att honom har vi fått för vara synders skull, min kommentar).

  En analys av meningen ovan: de kommuner där det byggs”=glesbygdskommuner. “finns en diskussion kring vilken lokal nytta det gör“= de drabbade protesterar och överklagar, eftersom de inte kommer att kunna bo kvar i sina hem och värdet av deras fastigheter minskar när en vindindustri förstör deras omgivningar, boende och miljön. “det här är ett sätt att visa att det också kommer att finnas en lokal nytta där det byggs mycket vindkraft” = det här är ett sätt att splittra motståndet. Den lokala nyttan kommer aldrig att komma de drabbade till nytta men kanske de, som bor i en angränsande älvdal eller en bra bit därifrån. Därmed bryts motståndet. Man slår in kilar mellan drabbade och andra. Man härskar genom att söndra.

  Och att man helt riskerar att förstöra en kommuns tillgångar i form av landskapsbild, biodiversitet och miljö för litet pengar det utelämnar man.

  USCH!!!!!

  En lugnande vinterbild:

  Röån i vinterskrud.                       Bild Sanna Due

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar