• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Vad väntar Salsjö/Ranasjö?

  Aktiviteterna kring Ranasjö tilltar nu. Arise ansöker om dispens för körning i terräng med motordrivet fordon på barmark inom Forsnäset och Krange Vind AB c/o Arise AB är inblandade i samråd om uppförande av vindmätninsmast

   

  På Eric Penser Banks hemsida kan man om Arise läsa: (https://epaccess.penser.se/bolag/arise/)

  ”AFFÄRSIDÉ

  Arise affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av verken.”

  Under rubriken Ökat fokus på växande pipeline (”Pipeline” avser här projekt som färdigställs (inte nödvändigtvis även byggs) och snart skall säljas) står:

  ”Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT(=rörelsekapital) till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två parker om totalt 180 MW och en fortsatt positiv trend i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden ser vi goda förutsättningar att bolaget ska kunna sälja de över 400 MW osålda projekt fördelade på fem parker man har närmast i pipeline, vilket skulle innebära ett betydande lönsamhetslyft 2019 och framförallt 2020. “

  Och längre ner:

  ”Betydande breddning av pipeline:

  Inom projektutvecklingen fortsätter byggnationen av Svartnäs på 115 MW, som beräknas klar i Q1 2019, samt arbetet med att slutplanera Bröcklingeberget på 45 MW och Enviksberget på 35 MW så att de kan säljas under andra halvåret. Därtill har Skaftåsen på ca 150 MW beviljats elnätskoncession. Vi har tidigare lyft fram dessa fyra projekt som avgörande för intäktsutsikterna, men med optionsavtalet om förvärv av Krange Vinds två projekt, Ranasjöhöjden på ca 110 MW och Salsjöhöjden på ca 70 MW, som beräknas kunna säljas mot slutet av 2019, har bolaget breddat sin pipeline markant, då risken också fördelas på sex istället för fyra projekt.”

  Här kan vi alltså läsa om planerna för Ranasjö och Salsjö. De skall färdigställas för utbyggnad och därefter försäljas mot slutet av 2019…förmodligen till utländska investerare.

  Man blir lätt kräkfärdig: Först sviks de närboende, de drabbade människorna, av ”sin” kommun, som säljer ut deras livsmiljö till Flodin(Krange Vind). Och i sin iver att bereda Flodin tillträde till dessa områden drar sig kommunen härvid inte ens för att, medelst en 2013 genomförd ”Vägledning”, manipulera sin egen vindkraftöversiktsplan, FÖP 2008.  Därefter hanteras dessa omistliga, natursköna Ådalsområden som vilken struntvara som helst. Människornas livsmiljö köps och säljs ut på en global marknad till hugade spekulanter som om detta rörde sig om ett parti överskottskalsonger. Och dessa områden och livsmiljöer blir föremål för spekulation.

  Är jag helt ensam om att tycka att det är genomruttet?????

   

  På samma hemsida ( https://epaccess.penser.se/bolag/arise/)

   kan man även läsa om beslutsfattarna i Arise.  Nedan ett litet axplock:

  Daniel Johansson Ledning | VD

  Född 1970. Daniel har stor kunskap och erfarenhet i energifrågor. Han har tidigare varit statssekreterare i Alliansregeringen samt har ett förflutet inom finansbranschen.

  Joachim Gahm (no comments) Styrelse | Ordförande

  Född 1964. Joachim Gahm är delägare. Han är civilekonom från Stockholms uniersitet. Tidigare verkställande direktör i E. Öhman J:or Investment AB och vice verkställande direktör och styrelseledamot E. Öhman J:or Fondkommission AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB och Catella.

  Maud Olofsson Styrelse | Ledamot

  Född 1955. övriga uppdrag: Styrelseordförande i Visita och styrelseledamot i Diös Fastigheter, Envac, ÅF samt i ROMO Norr. Tidigare Centerpartiets partiledare 2001–2011, Sveriges närings- och energiminister 2006–2011 och vice statsminister 2006–2010.

  OCH (egen anm.): ansvarig för Nuonaffären, som av Skattebetalarnas tidning Sunt Förnufts läsare röstades fram som Sveriges värsta slöseri.

   

  Vad vet vi mer om Ranasjö/Salsjö?

  30 aug  fanns i TÅ en låst artikel  med rubriken

  ”Nordanvind skriver avtal med vindkraftsjätte – hoppas kunna börja bygga utanför Ramsele nästa vinter”

  https://www.allehanda.se/logga-in/nordanvind-skriver-avtal-med-vindkraftsjatte-hoppas-kunna-borja-bygga-utanfor-ramsele-nasta-vinter

   

  Där uppgav Flodin (om någon har lyckats missa det så är det han, som är ansvarig för en stor del av det vindindustrielände, som Ådalen nu när snart alla tillståndsgivna industrier skall “kröna” våra berg skall drabbas av) att det kommer att

  bli större och färre verk.

  För Ranasjö gäller tillståndet en maxhöjd på 201 meter. Det är inte lätt att veta vad Flodin menar med större verk men om de skall vara högre så fordras nya tillstånd.

   

  F.ö. sjönk Ariseaktien i går med drygt 2%. Det gläder i alla fall

   

  Tarabrita

  Lämna en kommentar