• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  För sent avsänt samrådsunderlag för Nallkullen (Flodinvind)

  Vid dagens diariegenomgång återfanns tre Flodinföretag och två Kabekoföretag. (OBS Flodin har varit ordförande även i Kabeko Kraft AB.)

  1. Det mest anmärkningsvärda ärendet gällde Lugn Vind ABs (fd Väktaren Vind)för sent inkomna samrådsunderlag.

  I det mail, som länsstyrelsen sände till Flodin med information om de kommande samråden 5/3 gällande Nallkullen och Flakaberget stod:

  ”Vi vill påminna om att ni måste inkomma med samrådsunderlaget senast 3 veckor innan datumet för samråd.”

  Samrådet skall äga rum 5 mars. Av dagens länsstyrelsediarium framgår att Lugn Vind AB (Flodin) som avser att exploatera Nallkullen, inkom med samrådsunderlag 14/2 och komplettering 15/2. Mittvind AB verkar däremot ha haft koll på detta.

  1093-2019-4 Samråd inför tillståndsansökan, samrådsunderlag, inkommen med e-post 2019-02-14 Lung Vind AB
  1093-2019-5 Samråd inför tillståndsansökan, komplettering, inkommen med e-post 2019-02-15 Lung Vind AB

  14/2 + tre veckor blir 7/3, vilket är två dagar för sent. Om någon, som motsätter sig Nallkullens vindexplotering, vill protestera mot att Flodin kom in med samrådsunderlaget två dagar för sent, så finns här en möjlighet. Och varför skall inte motståndet för en gångs skull påtala felaktigheter från exploatören. Diarienummer 1093-2019

  1. Det andra Flodinärendet handlade om Storen Vind ABs (f.d. Björkvattnet Vind AB) Ansökan om förlängd igångsättningstid för vidkraftspark Storbrännkullen, Ragunda och Sollefteå kommuner diarienummer 5944-2018) Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019.

   

  1. Det tredje Flodinärendet gällde Isbillen Vind AB. Oj, detta företag bytte inte namn förra året. Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019. Även här gäller det förlängd igångsättningstid (Isbillen-Kullmyran). Diarienummer 5943-2018

   

  De två Kabekoärendena gäller Sörlidberget (1664-2017) och Storhöjden 2 (1741-2018).

  Kolla själva!!

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar