• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Låt tusen blommor blomma

  29 nov. 2018 bjöd FORSCA in Sollefteås kommunpolitiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden” Där står klart och tydligt att om inte Sollefteå kommun ställer sig positiv till en ansökan så avsåg inte FORSCA gå vidare med en reviderad ansökan.

  Nu har den styrande majoriteten klart och tydligt tagit avstånd från detta projekt men Åsa Sjödén och John Åberg fortsätter ändå att ”gaffla” i två insändare på kort tid i TÅ.  Så vad är då problemet….? Är det besvikna reaktioner på en prestigeförlust eller har de kanske rent av förespeglat FORSCA någonting, som de inte kan leva upp till?

  Under drygt sju års tid har medborgare boende i Fängsjö/Storsjöhöjdenområdet tvingats pendla mellan hopp och förtvivlan. De är vanliga människor. De arbetar och betalar skatt. Några är pensionärer. Andra driver och utvecklar företag. De har drömmar, som de vill förverkliga. De har all rätt i världen att behandlas med respekt men istället utsätts de gång efter annan för S-topparnas känslokyla och totala empatibrist.

  Så vad säger då ”rörelsen”? Tiger den still? Finner den sig tyst i att medmänniskor utsätts för detta? När skall de socialdemokratiska gräsrötterna äntligen säga att nu får det vara nog, nu måste de drabbade få ro att låta tusen blommor blomma.

  Eller……. är det kanske så bedrövligt att det är förenligt med socialdemokratiska värderingar att bryta vallöften, strunta i översiktsplaner och medvetet tillintetgöra medmänniskors framtid? Jag vill inte tro det.

  Tarabrita

  Lämna en kommentar