• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Vem vill bo här? Vad händer i Lungsjöns närhet?

   

  Ovanstående bild är hämtad från kompletteringar gällande Nallkullenprojektet.

   

  Bilden illustrerar på ett plågsamt påtagligt vis att boende i detta område kommer att befinna sig i ett inferno av ljud, blinkande ljus, roterande skuggor. Det måste även utan något tvivel konstateras att alla vägar, uppställningsplatser, betongfundament, skogsavverkningar, undvikelseeffekter och direkta kollisioner gällande djur m.m. kommer att negativt påverka den biologiska mångfalden. Hur många växtarter försvinner när marken förändras, när vegetationstäcket försvinner, eroderar? Ekologin, väven, ”Samspelet i naturen”, arternas ömsesidiga beroende av varandra och miljön, förlorade habitat, fragmentering m.m—; hur kan någon tro att detta inte negativt skall påverka naturen, miljön, biodiversiteten. Vem kan avgöra hur mycket miljön och människorna måste tåla för att vindindustrier skall prioriteras? Var står det uttryckligen hur mycket och vad som måste tålas av människor och miljö???

   

   Från: “Hans-Erik Flodin” <hans-erik.flodin@nordanvind.eu>

  Skickat: Wed, 27 Feb 2019 14:04:21 +0100

  Till: “Yngsell Daniel” <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se>;”Hanna Vorman”

  <hanna.vorman@solleftea.se>

  Ämne: Ljudberäkning Nallkullen projektet

  Bilagor: Bilaga 1-4-2 10-16134 A01 Ljudimmissionsberäkning Viking 170919 (2).pdf

  Ärade Daniel o Hanna!

  Översänder ljudberäkning som även innefattar Nallkullen projektet.

  Kan insättas i Nallkullens samrådshandling, redovisas även vid vårt samrådsmöte 5 mars!

  Med vänlig hälsning

  Hans-Erik Flodin

   

  När bilden förstoras så att teckenförklaringen till höger blir tydlig, framgår att här redovisade vindindustrier är Björkhöjden SSVAB, Ögonfägnaden SSVAB, Hocksjön (Jämtkraft), Storbrännkullen Storen Vind Flodin, Isbillen/Kullmyran Flodin, Björkvattnet, Björkvattnet Vind AB , Flodin dotterbolag till Svenska Vindbruksbyggarna AB Flodin och Nallkullen, Lugnvind AB Flodin. Beträffande Nallkullen planeras ju nu för fyra större i.st. för 6 mindre verk, vilket fordrar tillstånd från Miljöprövnings-delegationen(MPD). Det definieras nu som storskalig vindkraft.

  Flodin har nu alltså även satt igång med div. “vilande projekt”. För Isbillen/Kullmyran och Storbrännkullen, vars igångsättningstid höll på att gå ut, har han sökt och fått förlängd igångsättningstid. Tyvärr har ingen överklagat det. Även Jämtkraft, som övertagit Hocksjö, har ansökt om och beviljats förlängd igångsättningstid, ett beslut som överklagats till MMD.

  För den nu storskaliga vindindustrin Nallkullen har samråd 5/3 hållits med länsstyrelse och kommun och 7/3 med de berörda. Kallelsen till detta senare samråd var införd i TÅ 28/2 och i Ramselebladet 27/3 alltså 7-8 dagar före samrådet.

  7-8 dagar kan knappast kallas ”i god tid”. Mer om det senare.

  http://www.windspace.dk/projects?locale=en

   

  På denna sida kan man se att företaget Windspace  är involverat i dessa Flodinindustrier.

  I Björkvattnets styrelse ingår dessutom förutom de obligatioriska Monica Elisabeth K Edfeldt Flodin (f. 1944) Suppleant ochHans Erik Krister Flodin (f. 1944) Ordinarie ledamot , Styrelseordförande, även Flemming Christen T Engelstoft (f. 1962) Ordinarie ledamot , Bosatt utomlands och Jens Elton Andersen (f. 1973) Suppleant, Bosatt utomlands. Dessa två sistnämnda återfinns även i toppen av Windspace.

  Är det med Windspace Flodin funnit finansiering?

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar