• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Mittvind ABs bygdepengsavtal med Norrmoflo Byaförening.

  Från flera håll kommer nu uppgifter om att Mittvind AB och Norrmoflo Byaförening har ett avtal på gång gällande s.k. ”byapeng” (bygdemedel) med anledning av Mittvinds planer på en storskalig vindindustri på Flakaberget. Denna byapeng upplevs av många som ett mutförsök och ett försök att ”manipulera” den gängse tillståndsprocessen.

  Valet att här lägga ut avtalsförslaget (som i dagsläget inte har undertecknats) är oproblematiskt; många byar vid Fjällsjöälven kommer att drabbas svårt, ja mycket värre än Norrmoflo, om Flakabergsindustrin får tillstånd från kommun och MPD. Ranasjö och Salsjö vindkraftindustrier är redan tillståndsgivna och att då i omedelbar närhet uppföra ytterligare 9 st vindkraftverk med verkshöjd mellan 200 och 230 meter skulle ge en svårartad inringningseffekt och vara ett dråpslag mot såväl miljö som ev. kvarvarande befolkning.

  Många människor kan ”köpas” för pengar och det vet vindindustrin. Markarrendesersättningar leder redan till splittring mellan familjer i drabbade byar och iom att det nu tydligen är dags med riktade byapengar till utvalda byar är det möjligt att det uppkommer en splittring även mellan byarna.

  En snabbtitt på en nätkarta visar att Norrmoflo ligger ca 6-6,5 km från Flakaberget, Sundmo litet drygt 2 km, Kilomon mellan 4 och 5, Forsnäset mellan 3 och 4 och Betåsen mellan 4 och 5 osv. Skall alla dessa m.fl. byar erbjudas byapengar?

  Nää……tänkte väl det.

  Så varför inriktas mutförsöken just på Norrmoflo???

  En anledning kan vara att flera markägare bor eller har anknytning dit.

  Man brukar vid överklaganden räkna med att sakägare få bo högst 3,2 km från närmaste snurran (när industrin står så högt i landskapet som fallet är med Flakaberget) för att ha talerätt (Efter en dom om Stöttingfjället).

  Men nog med spekulationer. Här kommer förslaget på arrendeavtal mellan Mittvind AB och Norrmoflo byaförening.

  Mycket pengar blir det; 180 000 kr /år.

   

  /Tarabrita

  (redigerad 19/12 2019)

  Lämna en kommentar