• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Nu MÅSTE kommunen säga ifrån!

  Detta har boende inom 2,5 km från den planerade vindindustrin fått i sina brevlådor:

   

  Flakaindustri bild 2 Har man någon skam i kroppen när man som ovan skriver:” Inga konkurrerande riksintressen eller oförenligheter med gällande översiktsplan bedöms föreligga”?? Det föreligger en monumental oförenlighet med gällande översiktsplan.

  Detta, som Mittvind går ut med,  är skandal!!!!

  När skall ni Sollefteå kommunpolitiker öppet deklarera att det är totalt uteslutet att denna industri skall få kommunens bifall (det kommunala vetot). Kan ni inte redan nu ta klar ställning mot detta och därmed skydda den redan hårt ansatta lokalbefolkningen från ytterligare prövningar då bör ni söka annan sysselsättning. Enligt den rådande (åtminstone har inte jag sett att den ersatts med någonting annat) ÖPn från 2017 är det fullständigt uteslutet att detta “projekt” skall kunna få kommunens bifall.

  Förutom 1. det generella förbudet mot all ny storskalig vindkraft i kommunen intill en ny energiplan tagits så finns ytterligare bestämmelser mot storskalig vindkraft 2. i zoner längs älvdalarna och 3. i ett område, som är planerad för kommande Riksintresse  Friluftsliv.

  En storskalig vindindustrialisering av Flakaberget strider mot allt detta eftersom Flakaberget ligger just i samtliga , för denna typ av vindindustri, ”förbjudna” områden.

  Det har funnits ett bygglov avseende småskalig -mellanstor vindkraft. Det tillståndet gick ut i december -19.

  Det området finner man antagligen om man rotar omkring i det gamla “vägledningsunderlaget” från 2013. Den “vägledningen” skrotades uttryckligen i den nya ÖPn. Den “vägledningen”, frammanövrerad av framför allt Ullstein-Lassen, är själva roten till det onda- roten till den fruktansvärda vindindustrialisering av kommunen, som vi nu ser komma. Den “vägledningen” togs fram för att “runda” den gällande vindbruksplanen, FÖP 2008, som inte tillät vindexploateringar av  dessa “utredningsområden”. Av “Vägledningsmaterialet” framgår alltså  att Flakabergsområdet kunde användas för små-mellanstor vindkraft…….INTE STORSKALIG.

  Och det är storskalig vindkraft Mittvind planerar för.

  Mittvind har tidigare försökt muta Norrmoflo byalag. Det gick inte bra.(från markäger och Mittvinds perspektiv) Markägare som får vindmonstrena på sitt område tjänar mycket pengar. Det är kanske därför dom exempelvis kan snedtända  med polisanmälning och hot om polisanmälning om ngt. inträffar, som riskerar att omintetgöra deras dröm om en framtida förmögenhet. Vad gör en del människor inte för pengar?????

  Man tror inte att detta är sant. Men det är det. Man tycker att dom skulle vilja visa solidaritet och empati. Men det gör dom inte  Man tycker att dom skulle vilja gå ut i sina marker och glädja sig över naturens förunderliga skönhet, fåglarnas sång, tystnaden, den sakrala friden…….Men nej, så är det uppenbarligen inte. Mammon betyder allt.

  Politiker: Upp till bevis!!!!! Säg NEJ redan nu!

  /Brita Isaksson

  Röån

  Läs även om Eons planer, som felaktigt utgår ifrån att lagakraftvunnet tillstånd för Flakabergsexploateringen redan finns .

   

  En kommentar till “Nu MÅSTE kommunen säga ifrån!”

  1. Mattias Ahlenhed says:

   Jösses – du är ju guld värd gällande research/presentation. Inget nytt i det!
   Tack för info! Jag hoppas att Västra Initiativets SAMTLIGA förtroendevalda lever upp till förtroendet… Och följer det vi lovat gällande vindkraften – något vi inte är emot – men det bör byggas där elen konsumeras.
   MVH/Mattias

  Lämna en kommentar