• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Mittvinds samråd om Flakabergets vindindustri

   

  I går höll Mittvind sitt samråd med närmast berörda och allmänheten.

  Mer information om mötet finns på FB Offentliga grupper för vindkraftsexploatering i Sollefteå kommun

  Varför Vindkraftcentrum skulle få uppta tid, kan man fråga sig. Det var inte för deras propaganda, som folk kom till detta möte. Det var i alla fall fullsatt i lokalen, vilket tyder på ett starkt intresse för denna exploatering och av frågor och känsloyttringar att döma finns inget lokalt stöd för projektet.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar