• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Åter till Ranasjö

  Många vindexploatörer med pågående projekt i denna kommun har inlett samråd med kommun och länsstyrelse inför ändringstillståndsansökningar. De vill höja vindkraftverken, vilket kommer att fordra kommunens bifall (det kommunala vetot) och en ny (ngt. begränsad) prövning i Miljöprövningsdelegationen (MPD).

  Flodin/Arise har valt en annan väg för att öka installerad effekt. De har haft ett ”Samråd Om Slutlig Layout” med länsstyrelsen avseende Ranasjö och Salsjö.

  Men vad har då varit vitsen med detta ”Samråd”?

  Jo, Flodin/Arise slipper bekymret med kommunala vetot och slipper ny prövning i MPD men har ändå genom länsstyrelsens beslut erhållit rätten att öka installerad effekt genom en kraftig ökning av verkens rotordiametrar. Dessa regleras inte i tillståndet. Bara verkens totalhöjd.

  Av samrådshandlingarna framgår att Flodin/Arise troligen tänker använda en maskin som heter Siemens Gamesa SG 6.0-170.

  ”Då vi är i upphandlingsskedet kan vi idag inte säga exakt vilket verk vi kommer att uppföra men totalhöjden kommer att bli 201 m i enlighet med tillståndet. På marknaden finns idag tillgängliga turbiner med en rotordiameter upp till 170 m och vi räknar med en diameter upp emot denna storlek.” (2019-07-04)

  I samtliga redovisade ljud- och skuggberäkningar har Siemens Gamesa SG 6.0-170 använts.

  Man kan om precis denna maskin läsa (på nätet) att ”Swept area” är 22 697 m2. Det innebär att en enda maskin sveper av en yta motsvarande 3,2 fotbollsplaner (UEFA-FIFA -definierade)

  Undrar hur det känns att vara en sångsvan eller trana eller annan flyttfågel på väg upp till sina häckningsplatser på myrarna och tjärnarna på de höga Ådalsbergen och kanske vidare än längre norr och västerut. På sin väg skall de alltså först passera Salsjöindustrin. Därefter skall en sammanlagd yta på ca 80 fotbollsplaner på ena sidan Fjällsjöälven passeras och på andra sidan de 280 meter höga i dagsläget okänt stora Flakabergsmonstrena. Detta kallas för ”barriäreffekt” och stora sådana brukar normalt ogillas av tillståndsmyndigheter. Även örnar, vråkar och många andra bevingade vänner kommer att drabbas.

  Och människorna då? Skall de anamma vissa lyriska Skottlandresenärers turisthallucinationer? Tivolibelysningen kommer förvisso att finnas eftersom Transportstyrelsen gjort bedömningen att ansökningar om undantag gällande behovsstyrd hinderbelysning inte kommer att beviljas. Så nog kommer det att blinka. Fattas bara några hästar så kan ortsbefolkningen köra igång en turistsatsning bland verken. Katastrofturism- det är faktiskt en starkt ökande företeelse, som lockar besökare till katastrof-, misär- och olycksdrabbade platser. Fjällsjöälvens dalgång kommer att platsa perfekt i den kategorin när den nyliberala fria företagsamheten har löpt linan ut i detta område.

  Tarabrita

   

  Lämna en kommentar