Åter till Ranasjö

Många vindexploatörer med pågående projekt i denna kommun har inlett samråd med kommun och länsstyrelse inför ändringstillståndsansökningar. De vill höja vindkraftverken, vilket kommer att fordra kommunens bifall (det kommunala vetot) och en ny (ngt. begränsad) prövning i Miljöprövningsdelegationen (MPD). Flodin/Arise har valt en annan väg för att öka installerad effekt. De har haft ett ”Samråd … Continue reading Åter till Ranasjö