• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Röåforsarnas Naturreservat

  Information:

  Bild Meta

  Eftersom Oskar Norrgranns information ställdes in pga Coronaläget sände Oskar i stället i mitten av mars ut informationen till berörda markägare.

  Där framgår att arbetet fortskrider planenligt. Ett första förslag till beslut och gränser har tagits fram och detta har sänts ut till berörda markägare. Dessa har nu möjlighet att inkomma med synpunkter fram till 22 april. Efter att dessa synpunkter kommit in och värderats kommer ett skarpt förslag att skickas ut. Detta kommer även att sändas till myndigheter och andra remissinstanser.

  Slutligen kommer beslutet att både kungöras och sändas ut till berörda. Detta planeras ske i maj. Allra sist fattar länsstyrelsen beslutet.

  Nu återstår att se om tidsplanen kan följas i dessa Coronatider. Vi får hoppas på det.

  Tarabrita

   

   

  Lämna en kommentar