• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Flakaberget………åter!!!!!!!!

   

  Efter Mittvinds stormiga samrådsmöte 25/2 på Markusgården i Näsåker trodde väl alla vi som närvarade att nu var det slut på företagets destruktiva planer för Flakaberget.

  FEL FEL!!!

  Återigen sticker vindkapitalismen upp sitt fula tryne. Nu heter industrialiseringsföretaget Flakaberget Vindkraft AB. Samma förstörelseivrande herrar styr detta spillrans nya bolag men en intressant detalj skiljer dem åt. Ny adress är OX2. Tydligen har de, som ägnar sin destruktiva kreativitet åt att förstöra Fjällsjöälvens natur och miljö, fått tag på potent uppbackning.

  Jag upphör aldrig att förvåna mig över denna kommuns fullständigt vansinniga undergångslängtan. Denna totala brist på eftertanke och sunt förnuft. Denna andliga torftighet!

  Bakom detta ”nya” företag kan man ana krafter i Sollefteå kommun och i kommunens bolag Energidalen AB med nye VDn Mikael Näsström tillika kommunens Tillväxtchef.(!)

  Inom Energidalen AB har Hans  Pahlin och dennes personliga PR-kommunikatör Erik Löfgren drivit projektet ”Vindkraft-generator för hållbar utveckling”. Det kan inte ha undgått någon. Dessa båda sysslar nu med Den Lokala Energiöverenskommelsen, som går under namnet ”Löken”.

  Framtagandet av ”Löken” har ju godkänts av kommunen. Obegripligt!!!! Saknar kommunen helt kompetens inom det området?? För att finansiera detta ”Löken”- arbete sändes en ansökan om projektmedel in till Energimyndigheten. Projektledare Hans Pahlin.

  För ngn. tid sedan fick Sollefteå kommun avslag på sin ansökan. Om detta har det varit helt tyst.

  Detta gjorde mig nyfiken på själva ansökan, varför jag begärde ut den. Fullt förståeligt att det blev avslag. Allt annat hade varit förvånande. Ansökan är usel med idel upprepningar och framhävanden av ”Vindkraft-generator…..(deras tidigare projekt).

  Men kommer detta att innebära att Energimyndighetens uteblivna del av kostnaderna (lön till Pahlin och hans ”hovreporter” Löfgren) nu läggs på kommunen dvs. skattebetalarna?

  Efter genomläsande av alla handlingar står det i alla fall för mig helt klart att det planeras för nya vindkraftområden.

  Man slås av denna kommuns andefattigdom. Om man kollar upp kommunens hemsida ser man en hel drös av människor, som arbetar inom näringslivsavdelningen. Vad gör dom? Ja, förutom att planera för vindkraft och underlätta för vindkraftbolag (läs Flodin) att slå upp boendebaracker i Ramsele , dessutom under en pandemi. Jovisst ja, dom for ju till Skottland för att därefter lovprisa turismutveckling i vindindustriområden. Nog har det väl snurrat till sig ordentligt uppe i deras huvuden eller snarare hakat upp sig.

  Sett i detta sammanhang (“Löken”) blir det begripligt att Flakabergsvandalerna nu vädrar morgonluft. Vem vet. Förmodligen har de fått förhandsinformation-löften.

  Socialdemokraterna i Sollefteå har sagt NEJ till Flakabergsindustrin. När bestämmer sig Västrainitiativet?

  /Tarabrita

   

   

   

  4 kommentarer till “Flakaberget………åter!!!!!!!!”

  1. Mattias Ahlenhed says:

   Hej! Jag säger nej! Mvh Mattias

  2. Roland Eriksson says:

   En kommentar om “Fjällsjöälvens natur och miljö” i andra stycket ovanför.

   Fjällsjöälvens natur och miljö blev totalt förstörd de 2 sista milen när dammluckorna i Imnäs stängdes i mitten på 50-talet (1955 tror jag att det var). Därmed blev det 8 forsar som sedan dess är stenöken och kommer förmodligen att så förbli lång tid framöver. På vissa sträckor är älvfåran helt igenväxt och det är ju ingen vacker syn heller för att inte tala om fisket som blev förstört samtidigt där man tidigare kunde fiska både harr och öring på hela sträckan.

   Med detta faktum sedan 65 år tillbaka kan man ju inte säga att Fjällsjöälven har en miljövänlig och fin natur.

  3. Tarabrita says:

   Hej Roland!
   Tack för Ditt inlägg!
   Ja. Kanske borde jag ha skrivit ”Fjällsjöälvens dalgång” eller ”Fjällsjöälvens ådalslandskap”. Jag tror i och för sig att de allra flesta människor förstår den språkliga förenklingen.
   Vi har, som Du redogjorde, ”offrat” våra älvar med alla forsar, fisket och biologisk mångfald. Det är oerhört sorgligt! Men desto viktigare är det väl därför att rädda det som finns kvar: bergen, landskapsbilden, myrarna, tystnaden, stjärnhimmelen, fåglarna och det övriga djurlivet samt livsbetingelserna för de människor, som vill bo kvar i sin hembygd. Och viktigt är också att förhindra att mark blir vägar, upplagringsplatser, fylld med betongklumpar, att mark exponeras för plastvingarnas giftiga flagor, som tillförs yt- och grundvatten m.m.
   Ända sedan min tid, som limnologistudent och arbetande på limnologiska institutionen i Uppsala har jag fascinerats av levande, fritt vatten. Men det förtar inte mitt övriga naturintresse eller empatin för människor, som riskerar att drabbas även av vindindustrin. Vad har dom sedan kvar????
   Kanske har Du hört talas om att vi i denna by två gånger räddat vår å Röån från utbyggnad. Hela byn var enad. Det var allas kamp. Inga femtekolonnare här inte, Gud ske lov. Snart har vi Röåforsarnas Naturreservat och i och med det kan vi känna oss ganska så säkra.
   Vad Fjällsjöälven behöver är att åter få upp lax och öring m.m. kanske medelst ökad genomströmning och omlöp. Vad Fjällsjöälven och Fjällsjöälvens dalgång definitivt INTE behöver är vindindustrier, som förstör resten.
   /Tarabrita

  4. Curt Widlund Tyresö Sweden says:

   Varje jul skulle vi lyssna på Järker Sjödin Uppskatade Järker och fotbollsmatchen var en fullträff.
   Vi köpte mjölk från Röån som rälsbussen tog med sig till Ådalsliden.
   Vi kämpar att få full fart på kärnkraften så vindkraften kan skrotas.
   Ett vindkraftverk avger ca 100dBZ . Arbetsmiljöverket anger max 80 dBZ under max 8 timmar om dagen.

  Lämna en kommentar