• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Flodin/Arises uppdaterade tidsplan för Salsjö/Ranasjö

  Från:                                  “Ulla Linder” <ulla.linder@arise.se>

  Skickat:                             Fri, 30 Apr 2021 11:34:27 +0100

  Till:                                     “Länsstyrelsen Västernorrland” <lansstyrelsen.vasternorrland@lansstyrelsen.se>

  Cc:                                      “Bäckman Anna Y” <anna.y.backman@lansstyrelsen.se>;”Per-Erik Eriksson”

  <per-erik.eriksson@arise.se>;”Steve Renström” <steve.renstrom@arise.se>;”Jennie Mantefors” <jennie.mantefors@arise.se>

  Ämne:                               Uppdaterad arbets- och tidplan för Ranasjö och Salsjö

  Hej Anna,

  Vi skickade för vindkraftsprojekten Ranasjö och Salsjö in en arbets- och tidplan enligt villkor i tillstånden (dnr 555-8511-2020 resp 555-8484-2020) som godkändes i beslut 2020-10-29. Eftersom byggstarten blev senarelagd kommer tidplanen att förskjutas ett år men i övrigt vara densamma med undantag för avverkningarna som nu kommer att ske under perioden september 2021-februari 2022. Anläggningsarbetena kommer således att pågå från hösten 2021 till årsskiftet 2023/2024.

  Jag hade varit tacksam om jag kan få en omgående bekräftelse på att ovan är godkänt av länsstyrelsen eftersom vi står inför ett investeringsbeslut inom kort.

  Med vänliga hälsningar

  Ulla

  Ulla Linder

  Environmental Coordinator

  Arise

  ……………………………………………….

  Snabbt svar:

  “Ändring av tidplan för anläggningsarbetena vid vindkraftsprojekt Salsjö

  Länsstyrelsen har inget att erinra mot den aviserade förskjutningen av tidsplanen.”

  ………………………………………

  För närvarande ligger ett antal överklaganden gällande “layoutsamråden” (obegripligt namn på mygelbytet till monsterturbinerna) hos MMD och MÖD

  Hade det inte varit klädsamt att avvakta utgången av dessa innan man ger klartecken till Flodins/Arises tidsplan.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar