• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  OM “FÖRTÄTNING”, NALLKULLEN OCH FLAKABERGET

  Vi har just bevittnat hur respektlöst frågan om Vabergetexploateringen behandlats av storhopen av Sollefteåpolitiker. För att, mot kommunens översiktsplan och givna vallöften, driva igenom denna industrialisering av ett stycke oersättlig natur, tillgreps de mest egendomliga, hemsnickrade argument. Uppenbarligen kan  kreativiteten vara betydande när det gäller att jämna vägen för exploaterande bolag. Tråkigt att drabbade medborgare inte kan räkna med samma omsorg.

  Detta är oroande även med tanke på de tecken, som finns på att det börjar ”röra på sig”  gällande Nallkullen och Flakaberget.

  Nallkullen ingår i det Flodindefinierade området ”Viking” och Flakaberget ligger mitt emot Ranasjö.

  Det finns oändligt många argument MOT dessa industrier men sannolikt kommer Flodin och OX2 att argumentera men utgångspunkt från ”Förtätningsundantaget” i Översiktsplanen. Mer om det senare,

  Förtätningsundantaget gjordes för att ro vindinnehållet i hamn vid antagandet av den nya ÖPn.

  ”Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats. Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan beviljas.”

  Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan beviljas.

  Detta kryphål kommer OX2 och Krange Vind ganska så bombsäkert att åberopa. Ganska så snart.

  Det är väldigt olyckligt att detta kryphål antogs. Det kommer att bidraga till att göra en redan svår situation för de närboende etter värre.  Det är obegripligt att det faktiskt finns politiker, som på fullt alvar anser att olika områden i Sollefteå kommun är mer ”lovliga” än andra. Naturen och biodiversiteten blir lika mycket lidande av de irreversibla ingrepp, som den monstruösa vindindustrialiseringen innebär, om det ligger i anslutning till ”Viking” området, Ranasjö-Salsjö -området eller Ådalen. Och det mänskliga lidandet blir större ju fler vindkraftverk, som tornar upp sig i redan utsatta områden.

   

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar