• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Inte så konstigt!!!!

  Att 4 personer lämnat Västrainitiativet har väckt en del förvåning.  Det konstiga är väl snarare att avhoppen dröjde så länge. Varför skedde inte detta redan i samband med att Västrainitiativet(VI) tillät höjningen av 2 Kabekoprojekt i Långseletrakten. ( Knäsjöberget och Sörlidberget Se bifogad insändare). Eller när bostad åt vindkraftarbetare ordnades i Ramsele! Varför protesterade inte VI  mot att Energidalen anställde en person, som skulle vara vindkraften behjälplig osv?

  VI uppgavs stödja beslutet att tillåta höjningarna gällande Kabekoprojekten på grund av att VI är ett parti som tror på decentralisering och utveckling av den kommunala demokratin och att partiets representanter vid ett samverkansmöte inte fann något motstånd hos de närvarande fastighetsägarna och intressegrupperna inför de föreslagna förändringarna. INSÄNDARE: Sollefteå behöver ett parti som tar klar och omutlig ställning mot vindkraft (allehanda.se)

  Det resonemanget är problematiskt bl.a. pga att det kan bli kniviga gränsdragningar mot liknande vindprojekt ex. nu Vaberget. Varför tillåta Kabekohöjningar men inte Vabergethöjningarna? Dessutom förväntar sig nog de flesta VI-sympatisörer att partiet skall hålla en orubblig ställning MOT vindindustri och inte agera ”fixare” åt exploatörerna.

  INSÄNDARE: Sollefteå behöver ett parti som tar klar och omutlig ställning mot vindkraft

  ”Västra Initiativet är ett i grunden mycket vindkraftrestriktivt parti.” Den oroande partibeskrivningen stod att läsa i en insändare i TÅ 25/6 undertecknad av partiets ordförande.

   Att vara ”restriktiv” är definitivt inte att vara omutligt emot. Det indikerar att motståndet mot vindkraft inte är absolut. Ett exempel på detta levererades också under senaste sammanträde i kommunfullmäktige i frågan om ändringstillstånd för två av Kabekos fyra planerade vindindustrier i närheten av Graninge. 

  Partiet uppgavs stödja beslutet att tillåta dessa på grund av att Västra Initiativet(VI) är ett parti som tror på decentralisering och utveckling av den kommunala demokratin och att partiets representanter vid ett samverkansmöte inte fann något andra bevekelsegrunder för att göra undantag och tillåta vindkraft, exempelvis ”förtätning”. Är det månne något som kan komma att åberopas då Nallkullen en dag skall prövas?

  Opinioner FÖR och MOT kan delvis skapas och påverkas; FÖR genom ”ersättningar” från exploatörerna och MOT om det finns någon som orkar kanalisera det motstånd mot vindindustrins miljöförstörelse som alltid finns. Vanligtvis kommer det tyvärr i dagen först när det är för sent.  

  Sollefteå kommun behöver ett parti som tar klar och omutlig ställning mot vindkraft. Det vi har är VI och där finns många goda krafter. Ett stort tack till de tre VI-företrädare, som genom att rösta mot ändringstillstånden levererade i enlighet med sina väljares förväntningar.

  Det upplevs nu som en nödvändighet att partiet tar tag i och korrigerar de gradskillnader i den politiska kompassen visavi vindkraft som dessvärre uppenbarligen existerar.

  Brita Isaksson, Röån

   

  Det har från vindindustrins förespråkare framförts åsikten att den tidsfrist fram till valet, som utlovades av socialdemokraterna i samband med avhoppen, skulle sakna betydelse men jag tror nog att för alla, som fruktar ex. Nallkullen och Flakaberget, är varje tidsfrist en välsignelse. Dessutom kan INGEN veta vad giriga markägare och profithungriga exploatörer ”kokar ihop” för planer för bergen bakom just DITT hus. Med denna tidsfrist lever Hoppet kvar en liten tid. Kanske ger det politikerna tid att besinna sig. Kanske kommer de äntligen till insikt om betydelsen av den biologiska mångfalden. Kanske förstår även de mest förhärdade, de mest faktaresistenta i denna skara, vidden och följderna av vingarnas förgiftningspotential gällande vatten, mark och biota, vidden av drabbade medborgares lidande, vidden av förstörda landskap även utanför de marknadsmässigt mest betydelsefulla Ådalarna m.m.

  Att VI, C och V efter det att samarbetet bröts ändå har gemensam budget känns litet ”udda” särskilt beaktandes en del av budgetens innehåll och nye översiktsplaneraren. Låt oss hoppas att han har en stark integritet.

  Det finns f.ö. all anledning att följa arbetet med den nya energiplanen, som skall ersätta vindinnehållet i nu gällande översiktsplan. Om vi inte garanteras transparens och demokratiskt medbestämmande riskerar vi att produkten blir någonting liknande en ”Vägledning” á la Lassen, Flodin och Ullstein. Frukterna av denna, (bl.a.Vaberget, Salsjö och Ranasjö) förpestar nu tillvaron för drabbade medborgare, som i årtal överklagat allt, som går att överklaga (och litet till). Men tyvärr förgäves eftersom vindindustriers framfart i vårt landskap är av överordnat intresse!!!!!!!!!

  How come?????

  /Tarabrita

   

   

  Lämna en kommentar