• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Så lättsinnigt tilläts “Monsterturbiner”

  Man skulle kunna tro att det var i samrådet om slutlig layout (2020-01-29), som förändringarna av Ranasjö och Salsjöindustrierna avgjordes. Så var det emellertid inte. Redan 11 oktober 2018 – alltså ca 1 år och 4 månader innan ”Samrådet” ( 2020-01-29) ägde rum gav en anställd vid länsstyrelsens tillståndsavdelning Arise/Flodin  fria händer  att förändra turbinerna. Ändå härleds det “officiella” beslutet till nämnda “samråd”.

  Löftet till Flodin/Arise gavs dessutom i ett icke diariefört mail:

  Från: Xxxxxx Yyyyyyy

  Till: Ulla Linder

  Ärende: Effektändring vid Salsjö och Ranasjö

  Datum: den 11 oktober 2018 10:48:40

   

  Hej!

  Länsstyrelsen anser inte att ni behöver ansöka eller anmäla en effektändring för vindkraftverken.

  För Ranasjö läser jag i tillståndet att ansökan gällde 40 vindkraftverk med en märkeffekt på omkring 3,5 MW per vindkraftverk och en sammanlagd installerad effekt omkring 140 MW. För Salsjö läser jag i tillståndet att ”Under drift kommer gällande villkor för såväl ljud som skuggor att hållas, oavsett vindkraftverkens fabrikat, modell eller effekt” och “Överskrids ljudvillkoret kan vindkraftverkens effekt ställas ned varpå ljudpåverkan minskas”.

  Ingenting tyder på att något villkor inte kan innehållas i och med en något ökad effekt eller att miljökonsekvenser skulle uppstå.

  Med vänlig hälsning

  Xxxxxx Yyyyyyyy

  Miljöhandläggare

  Länsstyrelsen Västernorrland

  Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

  Besöksadress: Pumpbacksgatan 19

  Telefon: 0611-34 92 40

  vasternorrland@lansstyrelsen.se

  www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

   

  När man vet vilka enorma förändringar det är fråga om är det upprörande att läsa ovanstående mail. Hur är det möjligt att en anställd på tillsynsmyndigheten ger uttryck för en sådan nonchalant uppfattning om effektförändring och frånvaro av miljökonsekvenser—–utan att först göra en konsekvensbedömning?????

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar