MSBs krav på Flodin redan 2012 infriades aldrig

Vindkraftsprojekt Kärmsjön, Ransjö och Salsjö, Sollefteå kommun   Först en liten aktuell orientering: Kärmsjö vindindustri omöjliggjordes  av Flodins respektlösa bemötande av två samebyar samt av Junselebornas kompakta motstånd. Beträffande Ranasjö vindindustri, som just har påbörjats, förmådde inte mängder av överklaganden och annat motstånd påverka kommunenen, MPD och rättsväsendet.  De mest horribla förändringar av turbinstorleken har … Continue reading MSBs krav på Flodin redan 2012 infriades aldrig