• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”

   

  Det beslut som togs 29/1 2020 i Layoutsamrådet  gällande Ranasjö och Salsjö har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD) och Mark -och miljööverdomstolen (MÖD) 4 gånger gällande Ranasjö och 2 gånger gällande Salsjö.

  Ett ärende, det sista, gällande Salsjö ligger för närvarande i MÖD. Samtliga domar i alla dessa mål säger att besluten inte är överklagningsbara. Detta meddelas UTAN hänvisning till någon lagparagraf, vilket inte är så konstigt eftersom ordet ”Layoutsamråd” överhuvudtaget inte finns i lagen. MMD  har alltså inte kunnat kunna styrka sin ståndpunkt på laglig grund utan har tillgripit  egna godtyckliga och/eller subjektiva  skäl.

  Hur definieras ett ”Layoutsamråd”? Jag anser att denna etikett medvetet valts för att vilseleda.  När Krange Vind och Arise bestämde sig för att byta ut de beskedligare ursprungligen tillståndsgivna verken mot monsterdito, gällde det att döpa samrådet till ngt. oskyldigt, okänt, odefinierat. ”Layout” passade bra. Vad är en Layout?

  En Layout är en placering, plan, skiss, en ritning eller dylikt. Det är därmed inte den groteska förändringen av själva verken, som det gäller i Ranasjö/Salsjö. Och själva ”Layouten” är dessutom självfallet en sekundär effekt av verksförändringen; monsterturbinerna kan givetvis inte placeras på samma platser och lika tätt som de mindre, ursprungligen tillståndsgivna verken. Det vore därmed ärligare om processen hade kallats ”effektförändringssamråd” eller ”verksförstoringssamråd”. Men detta skulle säkerligen ha väckt mer protester.

  Undertecknad har ställt ett antal frågor till Miljöprövningsdelegationen (MPD) och fått följande klargöranden från Länsstyrelsen och Tillsynsenheten.

  Tillsynsenheten:

  ”Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.” 

  (OBS Beslut enligt Miljölagen är överklagningsbara. Tillsynsenhetens motivering ger skrämmande perspektiv; kan vad som helst passera i ett ”Layoutsamråd” bara på grund av att ett ”grundtillstånd” finns? Detta måste vara ännu ett ”feltänk” från Tillsynssenhetens sida.)

   

  Länsstyrelsen:

  ”och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara. ”

  (OBS ordvalet ”tolkningen”. Stöd i lagen saknas. Och OBS inte samma slutsats som länsstyrelsens Tillsynsenhet redovisade.)

   

  Så vem har rätt i denna fråga Tillsynsenheten eller Länsstyrelsen?

  Kanske har båda fel!!!! Kanske saknar båda LAGLIGHET!

   

  Jag väljer att lägga ut hela mailväxlingen, som stöd för ovanstående.

   

  Hej,

  Ursäkta att svar dröjt lite.

  Nu svarar jag för länsstyrelsen, inte miljöprövningsdelegationen.

  Flera sådana beslut har överklagats och efter vad mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till i sina domar gör länsstyrelsen tolkningen att detta är beslut som inte är överklagbara.

  Med vänlig hälsning

   

  Daniel Yngsell

  Miljöhandläggare

   

  Från: Brita Isaksson <tarabrita@hotmail.com>
  Skickat: den 16 april 2022 15:02
  Till: Yngsell Daniel <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se>
  Ämne: VB: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Hej Daniel!

   

  Tack för svar.

  Anna Y. Bäckman skriver i sitt svar till mig:

  Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart.”

  Hon härrör alltså detta åter till länsstyrelsen. Var står det uttryckligen att beslut om layout för vindkraftsparker inte är överklagningsbara?

  Med vänlig hälsning!

  Brita Isaksson

  Röån

   

  Tacksam för snabbt svar för det fall vi skall gå vidare med detta.

  Skickades från E-post för Windows

  Från: Bäckman Anna Y
  Skickat: den 30 mars 2022 08:45
  Till: Brita Isaksson
  Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Ber om ursäkt!

  Jag missade att uppge mitt namn under svaret. Förhoppningsvis läste du ut det ur mailadressen, men det såg oartigt ut och jag ber därför om ursäkt.

  Hälsningar

   

  Anna Bäckman

  Miljöhandläggare

   

  Länsstyrelsen Västernorrland

  Besöksadress: Pumpbacksgatan 19

  Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

  Telefon: 0611-34 92 40

  www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

  För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

  • Använd i första hand vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt pågående ärende.
  • Du kan även använda e-postadress vasternorrland@lansstyrelsen.se
  • Ange ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.

   

  Så behandlar vi dina personuppgifter

   

  Från: Bäckman Anna Y
  Skickat: den 29 mars 2022 16:53
  Till: ‘Brita Isaksson’ <tarabrita@hotmail.com>
  Ämne: Sv: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Hej Brita!

  Jag jobbar visserligen på Miljötillsynsenheten men fråga tre nedan anser länsstyrelsen är den enhetens jobb att svara på. Vi på Miljötillsynsenheten har dock stämt av följande svar noggrant med länsjurist.

   

  Om ett beslut inte är överklagningsbart, så vinner det laga kraft omedelbart. Länsstyrelsen anser inte att beslut om layout för vindkraftspark är överklagningsbart. Det beror på att frågan om vindkraftsparkens lokalisering och omfattning redan är prövad, i och med att tillstånd har givits och att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

   

  Med vänlig hälsning

  Från: Brita Isaksson <tarabrita@hotmail.com>
  Skickat: den 11 mars 2022 09:32
  Till: Länsstyrelsen Västernorrland <lansstyrelsen.vasternorrland@lansstyrelsen.se>
  Ämne: Frågor om startbesked vindkraft

   

  Hej!

   

  Vet ej om det är MPD eller någon jurist, som kan svara på några frågor  om Startbesked för vindkraftverk.

  Mina frågor gäller Salsjö vindindustri.

   

  1. Måste exploaterande företag (Arise?) ansöka om Starttillstånd innan verken sätts upp?
  2. Har detta skett?
  3. Överklagande av beskedet i Layoutsamrådet pågår fortfarande. Laga Kraft har väl därmed inte vunnits?
  4. Finns det undantag, som gör att Startbesked ändå kan ges?

   

  Tacksam om mina frågor besvaras av någon på MPD. Inte Tillsynsenheten.

   

  Med vänlig hälsning

  Brita Isaksson

  Röån

   

  ………………………………………………….

   

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar