Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”

  Det beslut som togs 29/1 2020 i Layoutsamrådet  gällande Ranasjö och Salsjö har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD) och Mark -och miljööverdomstolen (MÖD) 4 gånger gällande Ranasjö och 2 gånger gällande Salsjö. Ett ärende, det sista, gällande Salsjö ligger för närvarande i MÖD. Samtliga domar i alla dessa mål säger att besluten inte … Continue reading Överklagningsbara beslut och Laga Kraft vid ”Layoutsamråd”