• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Årsmöte Röåns och Lasele FVO

  februari 17th, 2019

  Söndag 3/3 klockan 17.00 hålls årsmötet i föreningshuset.

  Återkommer med mer information

  VÄLKOMNA!!!!


  För sent avsänt samrådsunderlag för Nallkullen (Flodinvind)

  februari 15th, 2019

  Vid dagens diariegenomgång återfanns tre Flodinföretag och två Kabekoföretag. (OBS Flodin har varit ordförande även i Kabeko Kraft AB.)

  1. Det mest anmärkningsvärda ärendet gällde Lugn Vind ABs (fd Väktaren Vind)för sent inkomna samrådsunderlag.

  I det mail, som länsstyrelsen sände till Flodin med information om de kommande samråden 5/3 gällande Nallkullen och Flakaberget stod:

  ”Vi vill påminna om att ni måste inkomma med samrådsunderlaget senast 3 veckor innan datumet för samråd.”

  Samrådet skall äga rum 5 mars. Av dagens länsstyrelsediarium framgår att Lugn Vind AB (Flodin) som avser att exploatera Nallkullen, inkom med samrådsunderlag 14/2 och komplettering 15/2. Mittvind AB verkar däremot ha haft koll på detta.

  1093-2019-4 Samråd inför tillståndsansökan, samrådsunderlag, inkommen med e-post 2019-02-14 Lung Vind AB
  1093-2019-5 Samråd inför tillståndsansökan, komplettering, inkommen med e-post 2019-02-15 Lung Vind AB

  14/2 + tre veckor blir 7/3, vilket är två dagar för sent. Om någon, som motsätter sig Nallkullens vindexplotering, vill protestera mot att Flodin kom in med samrådsunderlaget två dagar för sent, så finns här en möjlighet. Och varför skall inte motståndet för en gångs skull påtala felaktigheter från exploatören. Diarienummer 1093-2019

  1. Det andra Flodinärendet handlade om Storen Vind ABs (f.d. Björkvattnet Vind AB) Ansökan om förlängd igångsättningstid för vidkraftspark Storbrännkullen, Ragunda och Sollefteå kommuner diarienummer 5944-2018) Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019.

   

  1. Det tredje Flodinärendet gällde Isbillen Vind AB. Oj, detta företag bytte inte namn förra året. Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019. Även här gäller det förlängd igångsättningstid (Isbillen-Kullmyran). Diarienummer 5943-2018

   

  De två Kabekoärendena gäller Sörlidberget (1664-2017) och Storhöjden 2 (1741-2018).

  Kolla själva!!

  /Tarabrita

   


  Lika barn leka bäst

  februari 14th, 2019

  Hoppsan! Vilka sitter här tillsammans i solen?Hans-Erik Flodin och Mona Olsson bar kläder från 1920-talet.

  Hans-Erik Flodin och Mona Olsson bar kläder från 1920-talet.  

  I en artikel i TÅ kan vi läsa mer om detta

   

  Denna bild ligger inte här för att jag skulle vara ett fan av dessa två. Tvärtom faktiskt. Men dagens vindkraftinsändare i Tidningen Ångermanland, undertecknad av en Mona Olsson är väl värd att uppmärksamma som ett riktigt bra inlägg mot vindkraft. Den rakt igenom undermåliga insändaren med bl.a. personangrepp förtjänar verkligen spridning. Är det på detta vis vindkraftexploateringar i Sollefteå kommun skall saluföras? Ja, då tror jag faktiskt  att det finns hopp för alla de, som lägger ned stor möda på att med SAKLIGA argument försvara miljön och kommuninnevånares rätt till en omgivning fri från storskalig, naturförstörande vindindustri.

  Därför, här kommer insändaren. Läs och häpna!

  “Bra vind i Sollefteå kommun – vi har inte råd att säga nej till vindkraft

  Jag röstade i valet 2019 på Centerpartiet i Sollefteå kommun på grund av att jag trodde på partiet och Johan Andersson (C).

  Nu har jag lyssnat till Johan Andersson på nyheterna, att Centerpartiet säger nej till vindkraft på Storsjöhöjden och Fängsjöområdet

  Jag trodde att Centerpartiet var ett grönt parti som förstått att vi måste värna om vår jord och att vi måste tänka om och använda förnyelsebar energi, där vindkraft och sol är de enda alternativen – och att vindkraft är det enda alternativet som kan ersätta det smutsiga kolet i framställning av elenergi.

  Att Västra iniativet skulle säga nej till vindkraft är ju helt klart, för de skiter i miljön och går emot vad Sveriges folkvalda regering har bestämt om att vi måste vara koldioxidfria i framtiden och att vi i Sverige skall satsa på vindkraft för miljöns skull.

  Nu är den stora frågan: var står vänstern? Jag skulle inte trilla av stolen om de säger nej, för de förstår väl heller att vi måste värna om våra barns framtid här på jorden.

  Sen Jonna Jinton i Grundtjärn, som tar strid mot vindkraften, du verkar inte ha förstått vad vindkraft har för funktion på vår jord och varför tror du att det planeras vindkraft i detta område?

  Jo, vi måste bygga vindkraft där det finns bra vind hela året och det gör det i hela Sollefteå kommun, så ta vara på den för den smutsar inte ner luften.

  Dessutom finns det bra elnät här som kan ta vara på elen eftersom vi har vattenkraft i närområdet och därför behöver vi inte bygga så långa elledningar.

  Alla kommuner i Sverige har inte så bra vind som Sollefteå kommun och därför kan man inte bygga vindkraft i alla kommuner. Om du mår dåligt av att vindkraftverken tycker jag att du borde tänka om, om du skall bo kvar.

  Vi måste tänka om för vår jords framtid, lyft blicken och se vad som händer i övriga världen. Vi blir fler och fler som vill ha elenergi och den måste vara framställd på ett miljövänligt sätt, annars går det åt helvete för jordklotet!

  Vindkraft ger också arbete till ett flertal personer med familjer och andra företag i närområdet.

  Har vi råd att säga nej till vindkraft i Sollefteå kommun?”

  Mona Olsson

   

  Nu kan det ju hända att detta är en helt annan Mona Olsson. Men jag tar risken. Är gaaaaaaaaaaaaaaanska så säker på att det är samma person, som undertecknat insändaren,  som sitter bredvid Flodin i solen. Flodin är ju mannen, som har väldigt mycket vindrelaterat elände på sitt samvete.

  Tarabrita

   


  Vem äger Mitt Vind AB?

  februari 13th, 2019

  Mitt Vind AB har nu ett pågående ärende hos Bolagsverket. Det visar sig att det är ett Dag Melkerssonbolag, Vallsta Vindkraft AB, som byter namn till Mitt Vind AB. Detta beslöts 8/12 av de två bolag, Borago Utvecklings AB och Vindvision Norr, som kommer att äga/äger 50% vardera av aktierna. Och nu ligger ärendet hos Bolagsverket.  Mittvind: 1094 2019

  Så här såg det ut i Vallsta Vindkraft AB innan det kommande namnbytet:

  VD Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
  Vice VD Säterhall, Pär Ola (60)

   

  Vindvision Norr AB är ett Per Ola Säterhallbolag.

  Styrelseledamot   Säterhall, Pär Ola     Styrelsesuppleant  Melkersson, Dag Melker Jakob

  Aktuella projekt:

  • Handsjön 2 X 2 MW. Klart bygglov

  • Bodtjärnberget, Fanbyn Bräcke 2 x 2,5 MW. Klart bygglov

  • Norrliden, Björksele 5 x 2,5 MW, överklagat bygglov

  Tidigare projekt

  P-O Säterhall har under 2000-2007 ansvarat för bl.a. följande projekt genom tidigare verksamhet:

  Projekt   Storlek      Anmärkning
  Vallrun, Åkersjön 0,8 MW I drift
  Björnskallen, Ljungdalen 0,8 MW/etapp 1 I drift
  Östest-Kröket, Tännäs 0,8 MW/etapp 1 I drift
  Bodberget, Harrsjön 1 MW/etapp 1 I drift
  Skarvsjö by 1 MW I drift
  Middagsberget, Skålan 6 MW I drift
  Rätans-Digerberget, Rätan 10 MW I drift
  Stentjärnåsen, Tännäs 10 MW I drift
  Kommerberget 2 MW I drift

   

  Under 2007-2012 har följande projekt fått klara tillstånd, genom Vindvisions initiativ och medverkan:

  Projekt  

   

  Storlek      Anmärkning
  Risträsk 0,8 MW I drift
  Svartvallsberget 20 MW I drift
  Svartboklint 8 MW Nedlagt
  Flakaberget 12 MW Byggs 2016-2017
  Svanabyn 12 MW Byggs 2015-2018
  Ollebacken 1 10 MW I drift
  Ollebacken 2 10-12 MW Byggs 2013-2018
  Bröcklingberget 20-25MW Byggs 2015-2018
  Handsjökrusen 4 MW Byggs 2015-2018
  Fanbyn 4 MW Byggs 2015-2018
  Eldsberga, Halmstad 2 MW I drift

   

   

  Var tog OWN POWER Sweden AB vägen? Kanske hade det bolaget det goda omdömet att lämna detta projekt.

   

  /Tarabrita


  GRATTIS FÄNGSJÖ/STORSJÖHÖJDEN

  februari 12th, 2019

  Det är med stor glädje och lättnad man nu kan konstatera att C har beslutat att inte ställa sig positiv till FORSCAs exploateringsplaner rörande Fängsjön/Storsjöhöjden. Ett stort GRATTIS till alla er som kämpat mot denna industriella miljöförstöring. Det gav resultat och nu väntar vi bara på Vs beslut.

  /Tarabrita


  Om nya hotet mot Flakaberget

  februari 10th, 2019

  För Flakabergets tidigare vindhistorik se denna sida.

  I slutet av 2017 ”ägdes” detta projekt av Vindvision Norr AB, Ownpower Projects och Borago utvecklings AB och deras intressen bevakades av Flodin exempelvis genom den symboliska igångsättningen.

  Vad är det här för företag? 1094-2019

  Vindvision Norr AB:

  VD Säterhall, Pär Ola (60)

  Norrliden Vindpark AB är ett annat i nuläget inaktivt fristående Säterhallbolag:

  Styrelseledamot   Säterhall, Pär Ola

  Styrelsesuppleant  Melkersson, Dag Melker Jakob

   

  OWN POWER Sweden AB

  Koncernmoderbolag Own Power Sweden AB
  Moderbolag OPP Owner AB

   

   I Risträsk Vind AB, som är ett dotterbolag, finner vi:

  Styrelsesuppleant Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
  Styrelsesuppleant Säterhall, Pär Ola (60)

   

  Borago utveklings AB

  VD Dag Melkersson

  I ett annat av Dag Melkerssons bolag Vallsta Vindkraft AB återfinns, ja vad tror ni?

  VD Melkersson, Dag Melker Jakob (64)
  Vice VD Säterhall, Pär Ola (60)

   

  Fler eventuella möjliga vindbolagskopplingar Säterhall/Melkerson är ej inventerade här. Men de finns säkert.

  I nu aktuell samrådsansökan är det just dessa två, Melkersson och Säterhall som står för Mitt Vind AB (som inte finns enligt Bolagsverket) och som alltså nu vill ansöka om miljöfarlig, storskalig vindindustri på Flakaberget. Kontakten mellan berörda bolag kommun och länsstyrelse går givetvis genom Flodin. 

  Själva namnet Mitt Vind AB är oroväckande. Det skulle kunna täcka många lägen här omkring.

  Detta inslag har redigerats 12/2

  /Tarabrita


  Flakaberget nästa!!!!!!!!!

  februari 8th, 2019

   

  Vindkraftmaffian är verkligen på hugget nu; Först offentliggjorde FORSCA sin avsikt att sondera terrängen inför en ny ansökan om storskalig vindindustri i Fängsjö/Storsjöjöjden. Därefter kom Jämtkrafts planer på Hocksjön och nu erfar vi att Flodin m.fl. går till förnyat angrepp på Flakaberget och Nallkullen.

   Det har varit tyst om Flakabergsexploatering  sedan Flodin som ombud arrangerade en symbolisk igångsättning av det projektet. Bygglovet höll nämligen på att löpa ut.

  Enligt dokument, som jag i dag erhållit från länsstyrelsens diarium, planerar nu ett företag , Mitt Vind AB, att exploatera Flakaberget på ett sätt som fordrar tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Enligt dagsfärsk information från Bolagsverket finns det inget företag, som heter Mitt Vind AB. Intressant att notera är alltså att Flakaberget nu riskerar en storskalig vindindustri i st för den av kommunen förut godkända mellanstora bygglovsexploateringen. Och att denna storskaliga exploatering planeras av ett företag, som inte finns.

   

  Dokumenten är offentliga:

  Till                                                                                                                                                   2019 01 29

  LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND     DANIEL YNGSELL

  SOLLEFTEÅ KOMMUN        ULLA ULLSTEIN   HANNA WÖRMAN

  FRÅN

  LUNG VIND AB        HANS-ERIK FLODIN

  MITT VIND AB        DAG MELKERSSON     P-O  SÄTERHALL  

   

  SAMRÅD  INFÖR  TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR 2 VINDKRAFTSPROJEKT I VÄSTRA ÅNGERMANLAND

  Härmed anhåller ovan nämnda bolag om att få hålla samråd med  Länsstyrelsen  Västernorrland och Sollefteå kommun inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för projekt Nallkullen i Lungsjön och projekt Flakberget  N om NorrMoflo / O om Sundmo.

  Båda projekten har giltiga bygglov med startbesked men har nu för avsikt att ” uppgradera” projekten till  godkända tillstånd.

  Vi har inget emot att hålla dessa samråd samma dag för att underlätta för er på Kommunen o Länsstyrelsen om ni så önskar. Om ni önskar syn på plats så kan vi ordna lokal för sammanträdet

  Vi har ett önskemål om att samrådet hålles  någon av de uppräknade dagarna såsom

  28 februari, 1 mars , 4 mars eller 5 mars.

  Underlag för samråden  kommer att skickas ut inom kort.

  Med vänlig hälsning

  Hans-Erik Flodin       Dag Melkersson    P-O   Säterhall

   

   

   

   

  Från:                                  “Hans-Erik Flodin” <vindkraft@telia.com> Skickat:                          

    Wed, 6 Feb 2019 13:51:30 +0100 Till:                                     “Yngsell Daniel” <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se> Ämne:                               Möte den 5 mars i Västra Ångermanland

  Hej Daniel!

   

  Undrar över vårt samrådsmöte den 5 mars för tillståndsansökan av Nallkullen ( Lungsjön)och Flakaberget? Har pratat med Sollefteå kommun /Ulla Ullstein om mötet och de kunde och ville vara med!

   

  Undrar bara hur/var/tid  vi möts och i vilken ordning vi skall titta på projekten var tycker ni vi skall ha den teoretiska genomgången.   Angående  Flakaberget så kommer verken att synas mest från Sundmo by?! För Nallen så är det ju Lungsjön o Hocksjön som gäller!

   

  Vi kan ju rekommendera rutt o plats för teoretiska genomgången och ev. var lunch kan intagas om ni så vill !

  Med vänlig hälsning Hans –Erik Flodin

   

   

   

  Från:                                  “Yngsell Daniel” Skickat:                           

   Thu, 7 Feb 2019 13:32:17 +0100 Till:                                     “‘vindkraft@telia.com'” <vindkraft@telia.com> Ämne:                               Samråd enligt 6 kap. miljöbalken Bilagor:                             4-7 Utredning kulturmiljö – rekommendationer.doc, 4-1 Att söka tillstånd miljöfarlig verksamhet.pdf, 4-3 Agenda samrådsmöte.docx, 4-4 Protokoll från samrådsmöte med myndigheter.docx, 4-5 Bilaga 1 Fokusdelar vind.docx, 4-2 Att söka tillstånd för vindkraft.pdf, 4-8 Utredning rennäring – rekommendationer.doc

  Hej, 

  Länsstyrelsen Västernorrland har mottagit er inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken, avseende vindkraftparker, i Sollefteå kommun.

   

  Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 551-1093 -2019. (Nallkullen) Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 551-1094 -2019. (Flakaberget)

   

  Vi avser att ha med oss matsäck för dagen. Vi föreslår att vi börjar med att ses vid ett platsbesök (exempelvis Lungsjön och Hocksjön) direkt på förmiddagen, sedan åker vi till nästa platsbesök (Exempelvis Sundmo). Därefter tar vi oss till lokalen för teoretisk genomgång. Vi håller för matsäck vid lämplig tid. Vi avser att köra från Härnösand vid 07:30 och kan då vara vid första platsbesöket vid 10:00.

   

  Ni ordnar en lokal i närheten för att underlätta resan mellan platsbesöken och lokalen. (Lokal med faciliteter så som toalett och matplats)

   

  Vi vill påminna om att ni måste inkomma med samrådsunderlaget senast 3 veckor innan datumet för samråd.

   

   

  Till detta meddelande finns nedanstående dokument bifogade. De är tänkta att ge stöd och underlätta den fortsatta samrådsprocessen.

   

  – Söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet Syftet med skriften är att ge en bild av hur tillståndsprocessen går till samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. I skriften finns även upplysningar om var man kan gå vidare för att få ytterligare information.

   

  – Agenda för samrådsmöte med myndigheter En struktur till dagordning som länsstyrelsen anser bör användas vid sökandens samrådsmöte med myndigheter.

   

  – Checklista för vindkraft En lista över de fokusdelar/fokusområden som länsstyrelsen anser behöver lyftas/diskuteras under samrådet

   


  Spindeln i nätet:

  Kommentarer: Observera att som vanligt är det Flodin, som övergripande sköter allt detta. Adressen vindkraft@telia.com är tydligen Flodins mailadress, dit länsstyrelsen sänder sitt svar.

  Reflektion:

  • Var går gränsen för hur lågt en människa kan sänka sig för pengar?
  • Nya ÖPn omöjliggör storskalig vindkraft på Flakaberget innan nya energiplanen fastställts och kommit fram till ngt annat.
  • Nya ÖPn har identifierat ett område inom vilket miljöfarlig verksamhet ej skall få finnas. Flakaberget ligger i detta skyddade område.
  • Rennäringen brukar det ibland tas hänsyn till. Ohredahke sameby på vars mark Flakaberget planerats, har hittills tyvärr kommit överens med Flodin och andra exploatörer.
  • Skyddsvärda fåglar verkar det enligt en massa observationer krylla av. Men det hjälper inte mycket om ingen av observationerna dokumenteras och meddelas berörd myndighet. Rätt avdelning på länsstyrelsen. BÄTTRING!!!!!

   


  Flakabergets tidigare vindhistorik finns att läsa på denna länk.

  /Brita Isaksson

   


  Nostalgi

  januari 20th, 2019

  Råkade få syn på en sida på nätet. Den handlade om Röåns “storhetstid”, då vi ännu orkade genomföra fester, upptåg och spelmansmarknader. Vart tog den tiden vägen? Försvann den tillsammans med  alla de, som har lämnat jordelivet?

  RÖÅRESAN Söndag den 8 juli 

  /Brita


  Röån badar i sol och snö

  januari 17th, 2019

  Nu är det en härlig tid här i byn. Och sparkföre!!!!!

  På Backen eldas det

  /Brita


  Hemsidaproblem

  januari 17th, 2019

  Vi har haft problem med hemsidan, vilket fick till följd att inlägget om Översiktsplanens inverkan på FORSCAs exploateringsplaner gällande Fängsjön/Storsjöhöjden först fick publiceras på SNURRIGTs hemsida. Tack för det, Anita!

  Nu kan man åter använda denna sida samtidigt som Lars-Eric arbetar med en ny förbättrad version. Tack för det Lars-Eric!

  Förhoppningsvis kommer fler i framtiden vilja medverka med bilder och inlägg. Det är min förhoppning samtidigt som jag tvingas inse att sociala medier dominerar nu.

  /Brita