• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Nya hängbron i fara

  januari 23rd, 2018

  I höstas färdigställdes en hängbro över Röån. Pga snötyngd brast dessvärre nyligen en vajer och nu har hela bron täckts av åvatten, som frusit till is. Det är fara värt att allt ger sig i väg vid vårsmältningen

  Vi vänder upp mot byn igen och konstaterar än en gång att Harriet och Kurt bor väldigt vackert ute på nipkanten. Detsamma häller även Ami och Torbjörn.

  /Tarabrita


  MMÖD avslog prövningsrätten i Ranasjömålet utan motivering

  januari 19th, 2018

   

  Vindkraftsexploateringen i Sverige verkar inte behöva följa några som helst rättsliga regler.

  Normalt i en rättsstat bör väl alla parter i en domstol få göra sin röst hörd och få information om de ställningstaganden en domstol har gjort. Därför förstår man inte hur domstolarna kan döma i vindkraftsmål utan att ge någon motivering till sitt ställningstagande.

  När det gäller Ranasjöprojektet så har vi (ett 40-tal boende inom 2 km från snurrorna) i sex år försökt att få ett stopp på byggplanerna av 40 vindsnurror. Vi har inte de ekonomiska resurser som krävs för att ta hjälp av advokater. Det är ett problem som vi delar med många andra i samma situation. Troligtvis är det också därför som domstolarna kan avvisa våra klagomål utan motivering till sina domar.

  I vår överklagan till Mark och Miljödomstolen (MMD) i Östersund så blev alla våra synpunkter på ett mycket schematiskt sätt avvisade och man gick helt på sökandens uppgifter.

  I vår begäran om prövningsrätt till Svea Hovrätt tog vi upp detta och trodde att de skulle lyssna och motivera sitt ställningstagande och sin dom.  Döm om vår förvåning när vi fick avslag på vår begäran och det fanns INTE ETT ENDA ORD SOM FÖRKLARADE DERAS STÄLLNINGSTAGANDE.

  I vår överklagan till MMD sände vi med ett antal förklarande bilagor. På grund av att MMD ignorerade dessa så valde vi i vår uppskovsansökan till Svea Hovrätt att referera till den överklagan vi gjorde till MMD och utvecklade ett antal punkter i den nya överklagan. Förutom detta så skickade ca 40 personer ytterligare in sina personliga skäl till överklagan.

  Människorna i byarna nära den planerade vindparken har svikits av domstolsväsendet men också av regionala myndigheter och kanske framför allt av den egna kommunen. Den enda instans som kunnat sätta stopp för detta vansinne var de förtroendevalda i Sollefteå kommunfullmäktige. Men de valde att blunda för mygel och fakta som talade emot. De lyssnade inte på de närboendes farhågor. Den politiska majoriteten är ytterst ansvarig för att vi kommer att få vår vardag trakasserad av buller och blinkande ljus.

  Här nedan (bifogad fil)  är vår begäran om prövningsrätt (överklagan) som vi skickade till Svea Hovrätt. I vår skrivning framgår också hur en vindkraftsvänlig kommunledning ”trixar” för att underlätta för den sökande.

  Christer Lidén Forsnäs

  Överklagan till MMÖD

  Läs mer på Snurrigt


  Jag anklagar. Jáccuse.

  januari 18th, 2018

   

  Med anledning av att de, som överklagat Mark och Miljödomstolens tillstånd till Ranasjö vindkraftindustrialiseringen, ej erhållit prövningsrätt utan Sollefteå kommuns tillstånd till exploateringen nu blir verklighet har Émile Zola och undertecknad formulerat följande:

   

  Jag anklagar (J’accuse)

  Fru ”Före Detta  Kommunalråd!”

   

  Tillåter ni mig, att vaka över Er ära och säga Er, att Er stjärna som hittills strålat med falnande glans, nu  även hotas av den nesligaste, den mest outplånliga bland fläckar?

  Men hvilken smutsfläck sätter ej detta avskyvärda exploateringstillstånd på Ert namn – jag vågar säga på hela Er kommunstyrelseorganisation!

  Jag hyser ej det minsta tvivel om att sanningen skall triumfera, och jag upprepar ännu en gång med kraft: sanningen håller på att bryta sig fram och intet skall hejda den. Det är först nu, som den egentliga striden begynner, då först nu positionerna är klara: å ena sidan brottslingarna, som utan att följa tillämpliga bestämmelser i PBL och Århuskonventionen förhindra sanningen att komma i dagen, å den andra rättvisans beskyddare, som skola våga, om inte sina liv så i alla fall en betydande del av dem,  för att den en gång skola segra.

  Om sanningen begravs i jorden, växer den och får en explosionskraft som låter allt springa i luften, den dagen utbrottet sker.

  Man må se väl till att man ej för framtiden bereder en olycka, vars verkningar skall bli fruktansvärda. Men, fru” Före Detta Kommunalråd”, detta brev har blivit långt och det är snart tid att sluta.

  Jag anklagar fru Kommunplaneraren för att, knappast  av okunnighet, ha varit en av de djävulska anstiftarna  av detta juridiska brott och för att sedan ha försvarat sitt skändliga verk under fem  års tid genom de mest skamlösa, de mest brottsliga bland intriger; planeringen av storskaliga vindkraftexploateringar i ”utredningsområden”.

  Jag anklagar ledamöter i kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att ha, åtminstone genom svaghet, gjort sig till medbrottsling i en av Sollefteå kommuns största orättfärdigheter.

  Jag anklagar de “sakkunnige” i tekninkutskottet, för att ha gått kapitalisternas och exploatörernas ärende, såvida ej en läkareundersökning förklarar dem vara angripna af en sjukdom i ögonen eller i omdömesförmågan

  De personer, jag anklagar, känner jag icke, har undantagsvis sett dem och känner mot dem varken agg eller hat. De är för mig endast inbegreppen av en social illvilja. Och den handling, som jag nu utför, är endast ett revolutionärt medel för att påskynda en explosion af sanningens och rättvisans heliga grundsatser.

  Jag har endast en trängtan, nämligen begäret efter ljus i den mänsklighets namn, som lidit så mycket och som har rätt till lyckan. Min ljungande protest är endast ett skri ur djupet af min själ. Må man sålunda våga draga mig inför domstol, på det undersökningen må ske i öppen dag.

  Jag är beredd.

  Brita Isaksson  (med hjälp av Émile Zola)

   

  Mark och miljööverdomstolen lämnade  INTE ETT ENDA ORD SOM FÖRKLARADE DERAS STÄLLNINGSTAGANDE.

  Sverige är ingen rättsstat. De, av Ranasjöindustrialiseringen drabbade, har varit chanslösa från start till mål. De har fört en heroisk kamp för sin och sina grannars miljö, för naturen och för allas vår rätt till detta unika landskap. Men övermakten är för stark; kommunledningen har inte skytt några medel för att driva igenom denna miljöskändning, Länsstyrelsen och domstolar har tillåtit detta utan motivering och regeringen kommer med nya mål, som underliggande instanser uppfattar som klartecken att godkänna alla vindindustrialiseringar.

  Lägg därtill att vårt nya kommunalråd är formad av E. Lassen och alltid ställt upp som en pålitlig marionett vid genomdrivandet av Lassens vindkraftindustrier. Gå in på Snurrigt om Du vill läsa om de senaste vindkraftprojekten under Åsa Sjödén.

  Flodin lämnar jag därhän denna gång. Det finns gränser för vad jag orkar befatta mig med. Han har mitt djupaste förakt för sin bottenlösa kallsinnighet mot människors lidande.

   

  Mot bakgrund av detta tillstånd drabbas man dessutom av oro över vad vindkraftmaffian kan hitta på härnäst. Finns det några skyddade områden? Hur säkra är skydden  i nya ÖPn för Taråberg-Junsele? Vad finns det för garantier mot nya ”vägledningar”?  Inga alls, så klart. Den ”vägledning”, som beslutades 2013, och som är själva förutsättningen för Ranasjötillståndet kunde väl ingen i sin vildaste fantasi förutspå.   Såklart kan det ske igen.

  En sorgens dag är detta. Mina tankar är med er i Fjällsjöälvens dalgång.

  /Tarabrita


  Trettondag med byaberättelser

  januari 8th, 2018

  Berättarkvällar hade vi ofta här i byn när Nicke Sjödin levde och det var då Nicke själv, som höll i dessa möten. Nu har några eldsjälar åter blåst liv i dessa sammankomster. Väldigt bra initiativ av Stig-Ingvar, Britt, Mia m.fl!!

  Svante, Roland, Helge, Jonny, Hans och Mia

  I går, trettondagen, hade Britt och Hans bjudit in till en sådan berättarkväll och  även ställt i ordning Janssons Frestelse, kaffe och kaka. Det  blev en väldigt trevlig avslutning på julen med många glada skratt. Förhoppningsvis fick Stig-Ingvar svar på en del frågor, som han hade med sig. Det var roligt att höra hans berättelser om att Viklundarna stammade från Gräsmark i närheten av Sunne, Värmland och en massa annat om folk, som bott i den västra delen av byn. För en, som inte har en endaste släkting i byn, är det ändå väldigt intressant och än i dag kan helt “nya” obegripliga dialektala ord dyka upp. I Jerker Sjödins bok “Röåborna” står ju de mesta om byn och om det som ev. fattas kunde Helge, Britt och Stig- Ingvar berätta.

  Hans, Mia, Britt och Stig-Ingvar

  Janssons Frestelsen var perfekt; krämig och smakrik och alla lät sig väl smaka.

  Utanför det hemtrevliga köket härjade, enligt meteorologerna, stormen Cora så det var med viss bävan man gav sig ut i mörkret för en liten bilfärd hem. Men det syntes inga stormspår . Vägen var farbar och inte blåste det speciellt mycket heller. Skönt.

  Läs här om våra tidigare berättarkvällar.

  Ett stort TACK från

  /Tarabrita


  Gott Nytt År!

  december 31st, 2017

  Årets näst sista dag var strålande vacker. Massor med snö och sol.

  Kornhässjan

   

  Sixtens

   

  Brevlådor

   

  Backen

   

  Jörgens hus

   

  Skyltar

  En vacker dag följdes av en eftermiddag med en spektakulär himmel

  Skymningshimmel

  /Tarabrita

   

   

   


  Gott slut?????

  december 31st, 2017

  Stationshuset i Tågsjöberg. Rivning pågår 19/12 2017 Brita Isaksson

  Tågsjöberg (Tsg)

  “Tågsjöberg ungefär mitt på Forsmo-Hotingbanan är idag den enda driftplatsen på sträckan som kan användas för tågmöten. Bangården som ligger i nordväst-sydostlig riktning har två huvudspår med normalhuvudspåret på sydvästra sidan, dessutom finns ett genomgående sidospår på samma sida. I bangårdens södra del finns en bevakad plankorsning över bangårdens alla spår, dessutom finns en bevakad plankorsning strax norr om norra bangårdsänden.

  Stationshuset låg på östra sidan av bangården vid norra bangårdsänden och var sammanbyggt med ett längre godsmagasin parallellt med spåren. Stationshuset revs i slutet av 2017 och driftplatsen fjärrstyrs sedan 2013 av fjärren i Ånge.” ( Text: jvgfoto.se )

   

  Stationshuset i Tågsjöberg             bild jvgfoto.se  

  Hade det inte kunnat sparas???? K-märkas???

  /Tarabrita


  Morot i stället för piska?

  december 28th, 2017
   Regeringen har beslutat att kommuner, som arbetar för ny vindkraft, ska uppmuntras ekonomiskt. De vindindustrisatsningar, som genomförts och planeras, föreslås ge pengar direkt till de berörda kommunerna. Om de industriprojekt, som nu 2018 slutgiltigt kan beslutas, uppförs kan Sollefteå kommun ligga bra till för dessa "mutpengar". Det har som bekant från maktens boningar tidigare föreslagits att det "kommunala vetot" skulle tas bort för att den vägen skynda på och underlätta genomdrivandet av dessa vindindustrikomplex. Det var sas "pisk-metoden". Förmodligen har den metoden nu förbytts i "morots-metoden". Att ersätta en demokratisk process(nåja.... i teorin i alla fall)mot en teknokratisk har mött berättigad kritik. Förmodligen är det därför detta förslag nu kommer.

  SvD: Regeringen ger Energimyndigheten uppdraget att varje år fördela 70 miljoner kronor till kommuner som installerar vindkraft. Ju mer som tas i drift i en kommun under ett år, desto större blir ersättningen i efterhand. Stödet ska snabba på omställningen till ett förnybart energisystem, som regeringen vill ska trappas upp.

  Denna försåtliga mutpremie är ju också väldigt effektiv iom att den splittrar motståndet mot vindkraft. Det är en medveten och effektiv muta och därmed fullständigt förkastligt och oetiskt.

  SvD: Vi vet att det lokalt i de kommuner där det byggs finns en diskussion kring vilken lokal nytta det gör, och det här är ett sätt att visa att det också kommer att finnas en lokal nytta där det byggs mycket vindkraft, säger Ibrahim Bayland. ( om vilken det med fog  kan sägas att honom har vi fått för vara synders skull, min kommentar).

  En analys av meningen ovan: de kommuner där det byggs”=glesbygdskommuner. “finns en diskussion kring vilken lokal nytta det gör“= de drabbade protesterar och överklagar, eftersom de inte kommer att kunna bo kvar i sina hem och värdet av deras fastigheter minskar när en vindindustri förstör deras omgivningar, boende och miljön. “det här är ett sätt att visa att det också kommer att finnas en lokal nytta där det byggs mycket vindkraft” = det här är ett sätt att splittra motståndet. Den lokala nyttan kommer aldrig att komma de drabbade till nytta men kanske de, som bor i en angränsande älvdal eller en bra bit därifrån. Därmed bryts motståndet. Man slår in kilar mellan drabbade och andra. Man härskar genom att söndra.

  Och att man helt riskerar att förstöra en kommuns tillgångar i form av landskapsbild, biodiversitet och miljö för litet pengar det utelämnar man.

  USCH!!!!!

  En lugnande vinterbild:

  Röån i vinterskrud.                       Bild Sanna Due

  /Tarabrita

   


  Nyårsönskan

  december 20th, 2017

   

  Nu, när de flesta av oss har fullt upp med julförberedelser, lever många i ovisshet om framtiden. Många vindkraftindustriprojekt är inne i ett avgörande skede och promenaden till brevlådan är förenad med stor vånda; Ligger där ett fruktansvärt avgörande från Mark och Miljööverdomstolen? Inför det nya året följer här ett litet försök till summering av var i processen “Västras” olika vindexploateringar befinner sig:

  Fängsjö/Storsjöhöjden

  Ärendet ligger i Mark- och Miljööverdomstolen(MÖD) för slutligt avgörande. Domen kan ej överklagas (Om man inte går till EU). Läs mer här. Exploatör är FORSCA(Fred Olsen och SCA) I MMD:s dom är det 98 verk, som är tillståndsgivna. Ursprungligen var planerna 210 verk, men Öviks kn sa nej till ett antal verk på sin markdel av projektet och Länsstyrelsen reducerade ytterligare ett antal verk så blev det 152 vkv. Men MMD reducerade verken till 98. Slutgiltigt besked väntas inom kort.

   

  Vaberget

  Exploatörer är wpd Onshore Vaberget AB och Eolus Vind AB.  Vindkraftsparkerna planeras bestå av maximalt 10 vindkraftverk i Eolus område och 12 vindkraftverk i wpds område  d.v.s. totalt 22 vindkraftverk.

  Arbetsgruppen ”Rädda Vaberget” har överklagat Mark-  och Miljödomstolens(MMD) beslut, som gick på Miljöprövningsdelegationens (MPD)tillstånd till exploateringen. Dessvärre fick ”Rädda Vaberget” ej prövningsrätt, varför gruppen ej får överklaga i MÖD. Men även exploatörerna överklagade MMDs beslut. Om de får prövningsrätt är ännu oklart. Därmed är Vabergets öde ännu inte fastställt.

   

  Salsjö

  Exploatör Flodin (Krange Vind AB). För denna industri omfattande 25 verk finns ingenting mer att göra inom det svenska rättsväsendet. Prövningstillstånd beviljades ej varför MMDs dom gäller.  Alla 25 ansökta vindkraftverk får därmed uppföras. Exploateringen inväntar nu utgången av närbelägna………..

  ..Ranasjö- 40 verk, även detta en Flodinexploatering. MMDs tillståndsgivning överklagades av föreningen ”Livskvalitet vid Fjällsjöälven”. Föreningen och många andra inväntar nu oroligt besked om prövningsrätt till MÖD. Om prövningsrätt  ej meddelas är det “kört” även beträffande Ranasjö.

   

  Flakaberget 6 verk, 150 m höga.

  Detta är inte ”storskalig” vindkraft utan vad som först kallades ”småskalig” och därefter ”mellanstor”.  Det är i detta fall kommunen, som gett bygglov. ”Miljö-och Bygg” hanterar nu ärendet. Som nuvarande ägare står Vindvision Norr AB, Ownpower Projects och Borago utvecklings AB.

  En kort historik: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-11-17 bevilja bygglov för denna exploatering. Eftersom byggnationerna inte påbörjats inom två år förföll bygglovet.

  En ansökan om förnyelse av bygglov beviljades 2013-12-11 av Samhällsbyggnadsnämnden.

  I beslutet kan man bl.a. läsa: Det näraliggande tillståndsärendet Ranasjöhöjden, ca 5-8 km tvärs över älvdalen, har för närvarande inte ett tillstånd, eller ens en färdig tillståndsansökan, vilket gör att bygglovsprövningen inte kan utgå från att det blir byggt.

  Detta är väl oerhört märkligt. Utgående från Sollefteå kommunpolitikers allmänna vindkraftsfundamentalism borde väl Sn i stället ha förutsett det uppenbara nämligen att Ranasjö med 100 % säkerhet skulle få en färdig tillståndsansökan på halsen. I all synnerhet eftersom Flodin är exploatören.

  Bygglovet överklagades först till MMD 2014-09-12 av Arbetsgruppen för Livsmiljö i Sollefteå och Föreningen för Livskvalitet vid Fjällsjöälven. Motparter var Ownpower Objects AB och Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun

  Bygglovet vann slutligen ”laga kraft” iom att MÖD inte beviljade prövningstillstånd 2014-12-11. Bygglovet var därför giltigt tom 2016-12-11, dvs bygget måste påbörjas innan dess och slutföras inom 5 år. Det har ingen betydelse för tiden vem som ”äger” bygglovet.

  Beskrivning av projektet

  Vindindustri Flakaberget består av 6st verk med en totalhöjd på maximalt 150m. Byggherren önskar påbörja grundläggningen för projektet men har inte slutgiltigt bestämt typ av verk. Troligtvis kommer det bli verk från Vestas. Tidiga samrådet avser verktyp V113 3,0-3,3 MW.

  Ett kompletterande tekniskt samråd ska hållas vid avvikelser från inlämnade uppgifter samt innan montering av verk påbörjas.

  Fullmakt är lämnat till Krånge vind AB(=Flodin) för att driva projekt Flakaberget tom startbesked är meddelat.

  Flodin:

  ”Med anledning av att framtiden ser lite ljusare ut för vindkraften just nu så önskar undertecknade bolag göra en enklare start av projekt Flakaberget norr om Norrmoflo för att inte tappa bygglovet ytterligare en gång.”

  ”Vi på Krange Vind AB har fullmakt (bilaga) att företräda Ownpover Projekts AB vid upprättande av startillstånd med kommunen samt utföra de åtgärder som är nödvändiga att göra på plats.

  Avsikten för framtiden är att detta projekt skall slutföras tillsammans med projekt Salsjö och Ranasjö av elledningstekniska skäl eftersom inkoppling skall ske till Betåsens Transformatorstation och att högspänningsledningarna kommer troligtvis att passera i närheten av Flakaberget.”

  11/12 2016 skulle bygglovet för Flakaberget ha upphört om det inte ”sattes igång”. Men det sattes igång och den som fick/skaffade sig fullmakt att genomföra allt var naturligtvis Flodin. Den mannen kommer inte att få det roligt, när han står inför Sankte Per.

  En igångsättning kan vara ytterst symbolisk. Det kan räcka med att köra ner en spade i jorden eller gräva en grop. Vad Flodin låtit göra i detta fall har förmodligen inskränkt sig till att skrapa bort litet ytlig mark

  Eftersom ”Laga Kraft” vanns 11/12 2016 och exploateringen skall vara färdigställd inom 5 år har bolagen nu 2 år minus 9 dagar på sig. Kanske kan vi hoppas på att det inte går. Så vad händer om dom inte hinner? Om dom exempelvis bara hinner sätta upp 2 verk? Ja, då får dom söka nytt bygglov på de återstående 4 och de lär dom väl få, vi bor ju i Sollefteå kommun. Detta nya bygglov kan i sin tur  överklagas och då går tiden!

  Någon gång måste ju verkligheten hinna ikapp de blåögda fundamentalisterna. Någon gång måste man erkänna att även människorna är värda att visa hänsyn. Någon gång måste det ifrågasättas om exploatörer skall ha rätt att parasitera på lokalbefolkningen och miljön.

  Min önskan inför det nya året är att alla ni, som inväntar vindkraftbeslut, skall få positiva besked.

   

  /Tarabrita

   

   

   


  Junsele Julmarknad

  december 19th, 2017

  Junsele julmarknad 2017

  Det blev en riktigt trevlig julmarknad även i år. Det lilla torget, upplyst och med försäljare i alla stånd, var som en naivistisk  tavla.

  Bosse och Louise var på plats stugan och Nils-Arne stekte kolbullar. Det fanns även vårrullar att köpa i ett stånd och ett väldigt varierat utbud. Roligt att så många deltar att vi kan ha denna marknad. Även vädret var helt OK så slutbetyget blir A eller 5 eller vad som nu används.

  /Tarabrita


  Ny svensk humorgrupp

  november 30th, 2017

  Den 21. november gick företrädare för tre skogsbolag in i vindkraftdebatten om ”det kommunala vetot” med ett inlägg i Östra Småland: Vetot mot vindkraft hotar elförsörjningen. Där framför de bland annat:

  För oss inom skogsindustrin är inte vindkraften någon huvudaffär i sig. Men vi är beroende av ett robust och hållbart elsystem och vindkraften är central i den politiska energiöverenskommelsen. Därför välkomnar vi Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att ta bort det kritiserade kommunvetot.

  Mycket kan sägas och har sagts om vindkraften som energikälla men ”robust” är helt nytänkt. Ingen har någonsin beskrivit vindkraften som robust.

  Jan Hedmans bemötande:

  -Inledningsvis vill jag ge en eloge till författarna för ett gott sinne för humor, då de använder ordet robust om vindkraften. Sedan blir det mindre roligt.

  Det är generande uppenbart att författarna med detta inlägg till stöd för de, som vill ta bort det kommunala vetot, ”ber för sin sjuka mor”:

  -Självklart ska kommunerna ha stort inflytande. Vi känner oss i det avseendet trygga med expertmyndigheternas bedömning; att nuvarande särreglering kan slopas med fullgod miljöprövning och fortsatt stort kommunalt inflytande över var vindkraftverken lokaliseras, genom översiktsplanering och en stark ställning som remissinstans.

  Alla de, som överklagat de vindindustrier, som Sollefteå kommunmedborgare drabbas av, har upplevt motsatsen till ovanstående; miljöprövningarna har inte varit fullgoda (en mycket mild bedömning) och beträffande  det kommunalt inflytandet så har detta just i Sollefteåexemplet varit stort men felriktat då den riktats mot medborgarna och miljön. Exempelvis sattes den legala gällande vindplanen ur spel medelst ett enkelt Kf beslut utan demokratisk förankring(Vägledningen) och beträffande remisserna gjordes exempelvis ändringar i tjänstemannens remissvar gällande Ranasjö på förslag av förra och nuvarande kommunalrådet.  Ett annat intressant remissexempel är det, som gäller Finnåberg; ett ca 1000 sidor stort remissunderlag resulterade i ett 1 -sida långt remissyttrande(se sida 38)

  Dessa två exempel kan ju tyvärr även tas som intäkt för att det kommunala vetot kunde slopas och det är därför slutligen upp till oss medborgare vilka företrädare vi väljer. Vems intressen företräder de? Och vi måste ha koll! Århuskonventionen ger oss inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Självklart måste det kommunala vetot kvarstå som en möjlighet för medborgarnas åsikter att få genomslag mot vindindustriexploatörers och skogsbolags vinstintressen,( nödtorftigt kamouflerade som klimatomsorg.) I en anständig  kommun, som tar hänsyn till naturen, biodiversiteten och sina medborgares hälsa och livsmiljö, kan och bör det kommunala självbestämmandet spela en betydelsefull roll.

  Mer finns att läsa om skogsbolagens och Jan Hedmans insändare
   på Snurrigts hemsida
  
  /Tarabrita