• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Team Röån vann Byalagsforums bowling

  april 26th, 2019

  GRATTIS!

  På Byalagsforums fest med god mat för Junsele alla byalag 6/4 på Junsele Bowling deltog även medlemmar från Röåns byalag.

  Team Röån, bestående av Kerstin, Greta, Lars-Göran och Tore, vann ett fint pris till Röåns Byalag.

  Priset på 350 kr skänktes av ICA Junsele och tillfaller Röåns Byalag.

  Bra kämpat!!!!!

  /Tarabrita


  Vem vill bo här? Vad händer i Lungsjöns närhet?

  april 19th, 2019

   

  Ovanstående bild är hämtad från kompletteringar gällande Nallkullenprojektet.

   

  Bilden illustrerar på ett plågsamt påtagligt vis att boende i detta område kommer att befinna sig i ett inferno av ljud, blinkande ljus, roterande skuggor. Det måste även utan något tvivel konstateras att alla vägar, uppställningsplatser, betongfundament, skogsavverkningar, undvikelseeffekter och direkta kollisioner gällande djur m.m. kommer att negativt påverka den biologiska mångfalden. Hur många växtarter försvinner när marken förändras, när vegetationstäcket försvinner, eroderar? Ekologin, väven, ”Samspelet i naturen”, arternas ömsesidiga beroende av varandra och miljön, förlorade habitat, fragmentering m.m—; hur kan någon tro att detta inte negativt skall påverka naturen, miljön, biodiversiteten. Vem kan avgöra hur mycket miljön och människorna måste tåla för att vindindustrier skall prioriteras? Var står det uttryckligen hur mycket och vad som måste tålas av människor och miljö???

   

   Från: “Hans-Erik Flodin” <hans-erik.flodin@nordanvind.eu>

  Skickat: Wed, 27 Feb 2019 14:04:21 +0100

  Till: “Yngsell Daniel” <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se>;”Hanna Vorman”

  <hanna.vorman@solleftea.se>

  Ämne: Ljudberäkning Nallkullen projektet

  Bilagor: Bilaga 1-4-2 10-16134 A01 Ljudimmissionsberäkning Viking 170919 (2).pdf

  Ärade Daniel o Hanna!

  Översänder ljudberäkning som även innefattar Nallkullen projektet.

  Kan insättas i Nallkullens samrådshandling, redovisas även vid vårt samrådsmöte 5 mars!

  Med vänlig hälsning

  Hans-Erik Flodin

   

  När bilden förstoras så att teckenförklaringen till höger blir tydlig, framgår att här redovisade vindindustrier är Björkhöjden SSVAB, Ögonfägnaden SSVAB, Hocksjön (Jämtkraft), Storbrännkullen Storen Vind Flodin, Isbillen/Kullmyran Flodin, Björkvattnet, Björkvattnet Vind AB , Flodin dotterbolag till Svenska Vindbruksbyggarna AB Flodin och Nallkullen, Lugnvind AB Flodin. Beträffande Nallkullen planeras ju nu för fyra större i.st. för 6 mindre verk, vilket fordrar tillstånd från Miljöprövnings-delegationen(MPD). Det definieras nu som storskalig vindkraft.

  Flodin har nu alltså även satt igång med div. “vilande projekt”. För Isbillen/Kullmyran och Storbrännkullen, vars igångsättningstid höll på att gå ut, har han sökt och fått förlängd igångsättningstid. Tyvärr har ingen överklagat det. Även Jämtkraft, som övertagit Hocksjö, har ansökt om och beviljats förlängd igångsättningstid, ett beslut som överklagats till MMD.

  För den nu storskaliga vindindustrin Nallkullen har samråd 5/3 hållits med länsstyrelse och kommun och 7/3 med de berörda. Kallelsen till detta senare samråd var införd i TÅ 28/2 och i Ramselebladet 27/3 alltså 7-8 dagar före samrådet.

  7-8 dagar kan knappast kallas ”i god tid”. Mer om det senare.

  http://www.windspace.dk/projects?locale=en

   

  På denna sida kan man se att företaget Windspace  är involverat i dessa Flodinindustrier.

  I Björkvattnets styrelse ingår dessutom förutom de obligatioriska Monica Elisabeth K Edfeldt Flodin (f. 1944) Suppleant ochHans Erik Krister Flodin (f. 1944) Ordinarie ledamot , Styrelseordförande, även Flemming Christen T Engelstoft (f. 1962) Ordinarie ledamot , Bosatt utomlands och Jens Elton Andersen (f. 1973) Suppleant, Bosatt utomlands. Dessa två sistnämnda återfinns även i toppen av Windspace.

  Är det med Windspace Flodin funnit finansiering?

  /Tarabrita


  Bowlingfest för Junseles alla byalag

  mars 12th, 2019

  Junsele Byalagsforum

  hälsar Dig varmt välkommen till en glad och trevlig kväll!

  Vi träffas på Bowlinghallen lördag den 6 april kl. 15.

  Urban och Jessica har en genomgång med oss, sedan spelar vi ett par serier.

  När spelet är klart så äter vi buffé, som består av kyckling- och fläskfilé, rostbiff, potatissallad, såser, sallad, läsk/lätt öl, kaffe och kaka.

  OBS! Meddela ev. spec. kost.

  Byalagsforum bjuder på bowling, och maten betalar vi själv, 140 kr/person.

  Sista anmälningsdag är  fredag den 29/3 till Brita 0621-20091   tarabrita@hotmail.com (för medlemmar i Röåns byalag)


  Låt tusen blommor blomma

  mars 11th, 2019

  29 nov. 2018 bjöd FORSCA in Sollefteås kommunpolitiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden” Där står klart och tydligt att om inte Sollefteå kommun ställer sig positiv till en ansökan så avsåg inte FORSCA gå vidare med en reviderad ansökan.

  Nu har den styrande majoriteten klart och tydligt tagit avstånd från detta projekt men Åsa Sjödén och John Åberg fortsätter ändå att ”gaffla” i två insändare på kort tid i TÅ.  Så vad är då problemet….? Är det besvikna reaktioner på en prestigeförlust eller har de kanske rent av förespeglat FORSCA någonting, som de inte kan leva upp till?

  Under drygt sju års tid har medborgare boende i Fängsjö/Storsjöhöjdenområdet tvingats pendla mellan hopp och förtvivlan. De är vanliga människor. De arbetar och betalar skatt. Några är pensionärer. Andra driver och utvecklar företag. De har drömmar, som de vill förverkliga. De har all rätt i världen att behandlas med respekt men istället utsätts de gång efter annan för S-topparnas känslokyla och totala empatibrist.

  Så vad säger då ”rörelsen”? Tiger den still? Finner den sig tyst i att medmänniskor utsätts för detta? När skall de socialdemokratiska gräsrötterna äntligen säga att nu får det vara nog, nu måste de drabbade få ro att låta tusen blommor blomma.

  Eller……. är det kanske så bedrövligt att det är förenligt med socialdemokratiska värderingar att bryta vallöften, strunta i översiktsplaner och medvetet tillintetgöra medmänniskors framtid? Jag vill inte tro det.

  Tarabrita


  Spindeln i nätet

  mars 4th, 2019

  Här nedan följer en bild (dålig kvalitet, tyvärr), med den text som Flodin sände länsstyrelsen tillsammans med samrådsunderlaget för Nallkullen. Intressant att notera är att det här uppges att Ranasjö skall exploateras med 24 st 5-6 MW- verk. Det enda, som de boende annars sett om dessa planer, är att det skulle bli färre men större verk. Salsjö får 14 st 5-6 MW-verk. Beräknad byggstart för båda dessa industrier om ca 1,5 år. Han skriver också i detta mail att “vi” även arbetar med projektet Björkvattnet, Isbillen och Storbrännkullen (förutom Nallkullen, Ranasjö och Salsjö). Vilka “vi” undrar man då. Vi, Flodin av Guds nåde, eller Flodin med förra frun eller??? Men att Flodin är mitt i smeten är förstås ingenting som förvånar. Precis som spindeln i nätet.

  Tarabrita


  GRATTIS!!!!!! Och TACK!!!!!!!

  februari 28th, 2019

  I och med att vänsterpartiet enades i beslutet att inte tillåta storskalig vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden kan motståndarna mot denna industri andas ut. Äntligen!!! Igen!!!.

  29 nov. 2018 bjöd ju FORSCA in Sollefteå kommuns politiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden”

  Då tillkännagav FORSCA att om inte Sollefteå kommun ställer sig positiva till en ansökan så avsåg inte FORSCA gå vidare med en reviderad ansökan.

  Nu har VI, C och V alltså enats om att inte ställa sig positiva till FORSCAs planer och därmed bör ju Även FORSCA leva upp till sitt ställningstagande.

  Grattis till denna seger! Ni har verkligen arbetat storartat…..inte bara för er själva utan också för alla oss andra, som värdesätter vårt unika ådalslandskap.

  TACK TACK  TACK!!!!!

  /Tarabrita


  Mer nostalgi: ett 140-årskalas

  februari 21st, 2019

  För 25 år sedan i sommar firades ett 140-årskalas Väst i byn; en 60-åring, en 50-åring och en 30-åring.

  Nicke, Brita och Karina

  Nicke, Carina och Allan

  Tack Britt, för att Du organiserade detta kalas. Tack alla, som hjälpte till och som deltog.

  Och TACK för bilderna!

   


  Årsmöte Röåns och Lasele FVO

  februari 17th, 2019

  Söndag 3/3 klockan 17.00 hålls årsmötet i föreningshuset.

  Återkommer med mer information

  VÄLKOMNA!!!!


  För sent avsänt samrådsunderlag för Nallkullen (Flodinvind)

  februari 15th, 2019

  Vid dagens diariegenomgång återfanns tre Flodinföretag och två Kabekoföretag. (OBS Flodin har varit ordförande även i Kabeko Kraft AB.)

  1. Det mest anmärkningsvärda ärendet gällde Lugn Vind ABs (fd Väktaren Vind)för sent inkomna samrådsunderlag.

  I det mail, som länsstyrelsen sände till Flodin med information om de kommande samråden 5/3 gällande Nallkullen och Flakaberget stod:

  ”Vi vill påminna om att ni måste inkomma med samrådsunderlaget senast 3 veckor innan datumet för samråd.”

  Samrådet skall äga rum 5 mars. Av dagens länsstyrelsediarium framgår att Lugn Vind AB (Flodin) som avser att exploatera Nallkullen, inkom med samrådsunderlag 14/2 och komplettering 15/2. Mittvind AB verkar däremot ha haft koll på detta.

  1093-2019-4 Samråd inför tillståndsansökan, samrådsunderlag, inkommen med e-post 2019-02-14 Lung Vind AB
  1093-2019-5 Samråd inför tillståndsansökan, komplettering, inkommen med e-post 2019-02-15 Lung Vind AB

  14/2 + tre veckor blir 7/3, vilket är två dagar för sent. Om någon, som motsätter sig Nallkullens vindexplotering, vill protestera mot att Flodin kom in med samrådsunderlaget två dagar för sent, så finns här en möjlighet. Och varför skall inte motståndet för en gångs skull påtala felaktigheter från exploatören. Diarienummer 1093-2019

  1. Det andra Flodinärendet handlade om Storen Vind ABs (f.d. Björkvattnet Vind AB) Ansökan om förlängd igångsättningstid för vidkraftspark Storbrännkullen, Ragunda och Sollefteå kommuner diarienummer 5944-2018) Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019.

   

  1. Det tredje Flodinärendet gällde Isbillen Vind AB. Oj, detta företag bytte inte namn förra året. Senast en begäran om förlängd tid för yttrande till 1 mars 2019. Även här gäller det förlängd igångsättningstid (Isbillen-Kullmyran). Diarienummer 5943-2018

   

  De två Kabekoärendena gäller Sörlidberget (1664-2017) och Storhöjden 2 (1741-2018).

  Kolla själva!!

  /Tarabrita

   


  Lika barn leka bäst

  februari 14th, 2019

  Hoppsan! Vilka sitter här tillsammans i solen?Hans-Erik Flodin och Mona Olsson bar kläder från 1920-talet.

  Hans-Erik Flodin och Mona Olsson bar kläder från 1920-talet.  

  I en artikel i TÅ kan vi läsa mer om detta

   

  Denna bild ligger inte här för att jag skulle vara ett fan av dessa två. Tvärtom faktiskt. Men dagens vindkraftinsändare i Tidningen Ångermanland, undertecknad av en Mona Olsson är väl värd att uppmärksamma som ett riktigt bra inlägg mot vindkraft. Den rakt igenom undermåliga insändaren med bl.a. personangrepp förtjänar verkligen spridning. Är det på detta vis vindkraftexploateringar i Sollefteå kommun skall saluföras? Ja, då tror jag faktiskt  att det finns hopp för alla de, som lägger ned stor möda på att med SAKLIGA argument försvara miljön och kommuninnevånares rätt till en omgivning fri från storskalig, naturförstörande vindindustri.

  Därför, här kommer insändaren. Läs och häpna!

  “Bra vind i Sollefteå kommun – vi har inte råd att säga nej till vindkraft

  Jag röstade i valet 2019 på Centerpartiet i Sollefteå kommun på grund av att jag trodde på partiet och Johan Andersson (C).

  Nu har jag lyssnat till Johan Andersson på nyheterna, att Centerpartiet säger nej till vindkraft på Storsjöhöjden och Fängsjöområdet

  Jag trodde att Centerpartiet var ett grönt parti som förstått att vi måste värna om vår jord och att vi måste tänka om och använda förnyelsebar energi, där vindkraft och sol är de enda alternativen – och att vindkraft är det enda alternativet som kan ersätta det smutsiga kolet i framställning av elenergi.

  Att Västra iniativet skulle säga nej till vindkraft är ju helt klart, för de skiter i miljön och går emot vad Sveriges folkvalda regering har bestämt om att vi måste vara koldioxidfria i framtiden och att vi i Sverige skall satsa på vindkraft för miljöns skull.

  Nu är den stora frågan: var står vänstern? Jag skulle inte trilla av stolen om de säger nej, för de förstår väl heller att vi måste värna om våra barns framtid här på jorden.

  Sen Jonna Jinton i Grundtjärn, som tar strid mot vindkraften, du verkar inte ha förstått vad vindkraft har för funktion på vår jord och varför tror du att det planeras vindkraft i detta område?

  Jo, vi måste bygga vindkraft där det finns bra vind hela året och det gör det i hela Sollefteå kommun, så ta vara på den för den smutsar inte ner luften.

  Dessutom finns det bra elnät här som kan ta vara på elen eftersom vi har vattenkraft i närområdet och därför behöver vi inte bygga så långa elledningar.

  Alla kommuner i Sverige har inte så bra vind som Sollefteå kommun och därför kan man inte bygga vindkraft i alla kommuner. Om du mår dåligt av att vindkraftverken tycker jag att du borde tänka om, om du skall bo kvar.

  Vi måste tänka om för vår jords framtid, lyft blicken och se vad som händer i övriga världen. Vi blir fler och fler som vill ha elenergi och den måste vara framställd på ett miljövänligt sätt, annars går det åt helvete för jordklotet!

  Vindkraft ger också arbete till ett flertal personer med familjer och andra företag i närområdet.

  Har vi råd att säga nej till vindkraft i Sollefteå kommun?”

  Mona Olsson

   

  Nu kan det ju hända att detta är en helt annan Mona Olsson. Men jag tar risken. Är gaaaaaaaaaaaaaaanska så säker på att det är samma person, som undertecknat insändaren,  som sitter bredvid Flodin i solen. Flodin är ju mannen, som har väldigt mycket vindrelaterat elände på sitt samvete.

  Tarabrita