Arkiv
Här i arkivet är det tänkt att fotografier och annan
dokumentation om byn skall samlas. Många bybor
har gamla fotografier och de kan visas här under
respektive ägares namn. Vidare har vi Britt och Mias
genomgång av byns hus och de som har bott i dem
genom åren. Stort Tack till alla intresserade, som
välvilligt ställer sitt material till hemsidans förfogande.
Genomgång av byns hus (Britt och Mia)  Vintern 1924-1925
Göran Hahnes album svart-vitt  Görans anknytning till Gulins
Viktoria Sjödins album  Vålnaden
Nickes album  Fetisdagen
Gretas album  Galorser
Stig-Ingvars album  Hundskatt
Göran Stenmarks album  Körkontrakt
Kurts album
Övriga


Ni, som har gamla fotografier, kontakta mig!
Kanske även berättelser och historier kan vara av intresse.