Backen

Detta är troligen ett av de första hemmanen i Tara.


 
1. ägare: Olof Eriksson (Tara 11)
2. ägare: sonen Olof Olofsson (Tara 40) 
3. ägare: fostersonen Henrik Henriksson (Tara 14)
4. ägare: sonen Abraham Henriksson Tarander ( Tara 65)
5. ägare: Henrik Abramsson Tarander (Tara 71)  
6. ägare: dottern Karolina Kristina g. m. Nils Vilhelm Selin ( Tara 51) 
7. ägare: sonen Henrik Valter Selin (Tara 47)

Nuvarande ägare är Anders Tarander