Mannes

Mannes

Fastigheten uppfördes 1927 av Albert Pettersson.
Därefter beboddes den av Anders Emanuel ”Manne” Eriksson
med hustru Frida f Tarander o sonen Ture. (Rö 2) Renovering 1943.

Nuvarade ägare är Håkan Jönsson