Nickes Album

Per-Anton

"Jag minns PA tämligen väl - han var ju fosterfar till Axel
Wedin ("jag hade det bra bak berge", sa Axel) - och framför
allt minns jag hans stränga piga - a Dagmar."
Om Per-Anton står det någat att läsa på sidan 209 i
Röå-boken.
Han var snickare och hade en fiskdamm nere vid älven och hans
fru Ida var väldigt stark. Deras gård låg nere vidälven och om Du
vill se hu den såg ut kan Du klicka HÄR


Per Anton "bak berge" Pettersson
 

Gamm-stuga
Gamm-stuga

 "Det är den stuga som pappa Rickard föddes i 1898. Den stod ungefär där
vad vi kallar Sigfrids stuga står idag. Måste vara i slutet av 20-talet då jag har
för mig att mannen på bilden är Helmer Wedin, bror till Folke och dom."
/Nicke

Frida och Manne Eriksson
Frida och Manne Eriksson
 


 
 


Stående: Hilmar Sjödin, D J Dahlin (Irenes pappa)
Sittande: Daniel Jakobsson (på Sveja), Daniel Orss'n.
 
 

Hilmar Sjödin och OP Tarberg
Hilmar Sjödin och OP Tarberg
 

Signe och Svea
Signe Selin och Svea Selin
 

Thereses farmor

Tillbaka
Tillbaka till Arkiv