Sigvard´s

Sigvard´s
Sigvard´s

 Detta timmerhus uppfördes omkring 1890 på Rö där Tobbe och Sara
(tidigare Göte Molin) bor idag. Fastigheten inhyste byn första Koopera-butik.
Huset  köptes sedermera av Sigvard Viklund, (Tara 80) revs och flyttades till
nuvarade plats. Inflyttningen ägde rum 1935.

Nuvarande ägare är Britt Stenklyft