Göran Stenmarks album
 

Porjus
"Porjus", kraftverket i Röån.
 
 

Bygget av järnvägsbron 1923
Bygget av järnvägsbron 1923
 
 
 


Denna bild visar färjläget mellan Osele och Röån innan älven uppdämdes.
Fotograferat från Osele-sidan mot Rö av Sven Molin någon gång i slutet av 1950-talet.
 

Sladdning av väg
"Inte för att denna bild är direkt från Röån, men däremot indirekt men den
visar när man håller på att sladda den nyanlagda vägen till Tågsjöberg 1925,
samma år som järnvägen invigdes. Alla Röåbor torde ha haft med den vägen att göra"/Göran
 
 

Per Daniels gård
 Per Danielssons gård i Rö, numera Junsele hembygdsgård,
innan den 1932 flyttades till kyrkberget.
 

Per Antons gård
Per Antons gård
 Kortet är  taget av Sven  Molin från Osele-sidan mot Rö.
Tillbaka till Nickes bilder
Tillbaka

Tillbaka till Arkiv