Byn
vintervy
Vintermorgon i Röån (30/12  2003)

 

Röån bebos i dag av ca 30 personer.  Vi är alltså ganska få och dessutom inte så unga. På sistone har dock en föryngring skett. Och på somrar och helger blir vi fler eftersom många då kommer hem till sina föräldrar och / eller sommarhus.