Helges
(= "Nilssons" = "Petrus")

Helges
 

Den förste som bebodde stället var Jacob ”Jacke” Danielsson (Tara 2)
Stugan, som han bodde i, låg upp mot berget. Den uppfördes 1880 och
finns inte mer. Nuvarade hus byggdes av sonen Jonas 1935. Fastigheten
såldes 1943 till Petrus Hedin (Tara 13), som bebodde fastigheten till 1958,
varefter han sålde den till kommunen. Bertil Nilsson (Tara 38) bodde sedan
där ca 15år och därefter sålde kommunen fastigheten  till Karl Erik o Elsy
Johansson (dotter till PetrusHedin) vilka hade det som sommarställe fram
till 1982 då nuvarande ägare köpte stället.

Nuvarande ägare är Helge o Anne Sofie Viklund (Tara 78).