Gårdsmuseum
Gårdsmuseum exteriör                           Gårdsmuseum 

Interiör obs taket                              Interiör 1

Interiör2                              Interiör 2

Interiör3                              Interiör 3

Interör4                                               Interiör 4

  I Röån hemma hos Ronny Tarander finns ett mycket pietetsfullt bevarat hus från 1700-talet.

    Daniel Pers var gift med Katarina Henriksdotter, som vid giftemålet medförde bl.a. lada från 1600-talet och visthusbod från1700-talet samt det lilla hus, som i dag finns bevarat som museum. Daniel (död 1861) och Katarina hade flera pojkar bl.a Erik Jakop, som fick föräldrarnas gård, och Pär Danielsson (Dänis´n), som fick en gård på Rö. Denna gård flyttades sedermera till Junsele och blev hembygdsgård där.  Pär var bror till Ronnys morfars far. Gårdsmuséet är från 1700-talet och är bevarat så som det var på den tiden med typiska möbler. En mycket vacker spegel har den kände kyrkosnidaren och -målaren Johan Ädler som upphovsman. Bland mycket annat som man fäster sig vid är det lätt välvda innertaket, ett s.k. treding-tak, som det endast finns runt fem stycken av i landet. I spisen finns även en bakugn.
Huset har varit med om mycket under tidens gång. Så hade t.ex. Ronnys morfar affär med basvaror och en period tjänstgjorde det som skola. Under utbyggnaden av Forsmo-Hotingbanans bodde där också rallare. Länsmuséet anser att gården bör bevaras p.g.a.dess kulturhistoriska intresse och det har Ronny verkligen tagit fasta på. Så mycket finns att beskåda att vi rekommenderar intresserade att kontakta Ronny, som gärna ställer upp på en visning.

Ronny Tarander
Tel. 0621- 20131

Hem till byn