Röjning
Glada röjare
Ett glatt röjarlag

Byalaget röjer årligen stora markarealer med motorsågar och röjsågar.
Det blir väldigt fint. ("Röjningen" bakom möbelaffären har dock utförts
av ett skogsbolag. Det ser  för bedrövligt ut.


Röjning maj 2000
Harriet, Per och Kurt


Kurt, Stig-Ingvar och Sture

Efter grovröjningen är det fårens tur. Tack vare Anders och Ronny blir nu
mer och mer mark fårbete och därigenom hålls markerna effektivt öppna.

Nya landskapsvårdare.
Nya landskapsvårdare

Det senaste röjningsprojektet gäller fotbolsplanen, som tills för några år sedan
var totalt igenvuxen. Första röjningen där gav massor med fin björkved. Därefter
drogs rötter och stubbar bort. Det plöjdes och harvades och så i höstas (2003)
såddes det, och innan första snön föll skiftade vår fotbollsplan i grönt.

Rensning av fotbollsplanen
Planen rensas

Tillbaka till Byn