Nils-Eric "Nicke" Sjödin
1934.07.21-2009.04.09


Nils Eric Sjödin
Nicke Sjödin


Föddes i Röån 1934 och arbetade som gymnasielärare i Sollefteå.
1981 utkom hans första bok 'Byssfolke' - skriven på genuint Röå-mål.

Nicke har genom sin verksamhet försökt göra vår by känd även via
tidningar, radio och TV och dialekten - som han i sin ungdom tvingades ta
avstånd från - accepteras nu av de flesta. Revansch, ville han gärna själv
kalla det.Vid sidan av en mängd mediala framträdanden hade han också många
uppdrag "live", då han for omkring i landet och talade om byn mm på byns egen
dialekt.

Hyllningen till lagledaren Nils Johansson - som tog Röåns IF från div 7 till
div 6 torde vara välkänd över stora delar av vårt land. Så har exempelvis
sportföretaget JOFA dikten tryckt på sina benskyddsförpackningar, och i Polen
används den m fl i universitetsundervisningen i svenska.

  
 
 

Hem till Byn