• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Ny översiktsplan på gång

  En ny ÖP för Sollefteå kommun är nu på gång:

  Planeringsstrategi – Översiktsplan för Sollefteå kommun, KF 2022-02-28 § 16.pdf (solleftea.se)

   

  Om vindkraftsstrategin i nu gällande ÖP från 2017:

  Att engagera sig i arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan är förmodligen det mest effektiva sättet att proaktivt förhindra etablering av ny vindkraft i en kommun.

  Förhoppningsvis kan ett demokratiskt deltagande i arbetet med den nya ÖP, som nu planeras i Sollefteå kommun, resultera i att den fantastiska, negativa inställningen till ny storskalig vindkraft i ÖP -17 bibehålls. Den skulle tom kunna förbättras i det avseendet att förtätningsvillkoret tas bort. Varför skall det vara enklare att ytterligare förpesta tillvaron för lokalbefolkningen i redan högexploaterade områden? Detta villkor var dessvärre den ansvariga handläggaren tvungen att acceptera för att ro antivindkraftinnehållet i hamn.

  Ett stort TACK till hen för att hen 3 ggr. åkte upp till Ramsele-Junsele och informerade sig om vår inställning. Givetvis kunde hen inte förhindra redan tillståndsgivna industrier men med vindkraftsstrategin i ÖP-17 satte hen temporärt P för vidare industrialisering av våra berg.(åtminstone i de fall ÖPs innehåll efterlevdes av politikerna, vilket tyvärr inte skedde gällande Vaberget.)

  Jag hävdar att denna översiktsplans Nej till ny storskalig vindkraft i praktiken var det som omöjliggjorde Forscas planer på en ny satsning på Fängsjö-Storsjöhöjden. Om detta kan man läsa här: RÖÅN » Blog Archive » Nu gällande översiktsplan tillåter inte vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden (junselebyar.se).

  Och senare Mittvinds planer för Flakaberget. Om detta kan man läsa här: RÖÅN » Blog Archive » Flakaberget m.fl. (junselebyar.se)

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar