Röåns Miljöpris
Härmed offentliggörs Röåns Byalags beslut att instifta och årligen dela ut ett miljöpris!

I samband med arbetet att bevara Röån orörd väcktes tanken på att instifta ett miljöpris.
Arbetet med detta har fortskridit och föreligger nu färdigt för ett offentliggörande. Kriterier
har utformats och organisationer har knutits till oss för hjälp med nomineringar och att bland
dessa utse en pristagare. De organisationer, som förklarat sig villiga att hjälpa oss, är
Naturskyddsföreningen (riks-) Hola Folkhögskola, Miljövärnet(Härnösands Stift) och E-fokus
(fd Energikontoret). RöånsByalag representeras av Sture Tarander, Christer Borg och Brita Isaksson

Röåns Miljöpris kommer att delas ut från stora scenen fredagen under Urkultfestivalen.
Utdelare och talare blir Christer Borg.
Du, som har förslag på nomineringar, är välkommen att ställa dem till sekreteraren i Röåns Byalag:
e-mail: tarabrita@hotmail.com
adress: Brita Isaksson Tara 238   88037 Junsele
tel: 0621-20091
Sista förslagsinlämningsdag är 30/6
Välkomna med nomineringsförslag, som kan gälla såväl person som organisation!
Läs kriterierna HÄR


Nominerade till Röåns Miljöpris 2009 
 
 

Pressmeddelande från Röåns Byalag Röån, Sollefteå kommun 2009-07-09

Nomineringarna till Röåns Miljöpris 2009 är klara och nominerade är:

Lennart Norström, Nipakademin, REKO-lådan, Per-Erik Larsson och Hållbar bygd Sollefteå, en del av Transition Towns-rörelsen.

Motiveringarna för de nominerade:

Lennart Norström, fd sekreterare i Eds FVO. Har där sedan 2002 haft uppdraget att arbeta med fiskvandringsfrågorna.
Genom idogt ideellt arbete har Lennart Norström outtröttligt och framgångsrikt arbetat för restaurering av strömmande vatten i vår region. 

Nipakademin:
Med naturvård kopplad till idéer om besöksnäring visar Nipakademin vägen för en framgångsrik och hållbar glesbygd.

REKO-lådan:
Ekologiskt framtagen mat, lokalt odlad, lokalt distribuerad i kombination med gott entreprenörskap är REKO-lådans utmärkta koncept.

Per-Erik Larsson, ansvarig för energi och miljö vid Landstingsfastigheter:
Per-Eriks engagemang och kunnande har starkt bidragit till att vårt län idag kan vara 
med att visa vägen till ett mer hållbart, energisnålt och människovärdigt samhälle. 

Hållbar bygd Sollefteå kommun, en del av Transition Towns- rörelsen:
Genom att ta ett helhetsgrepp på vår lokala hållbarhet skänker HbS oss hopp och framtidstro.

I gruppen för nomineringar har representanter från Hola Folkhögskola, Svenska Kyrkans Miljövärn i Härnösands stift och Röåns Byalag medverkat. 

I gruppen som slutligen väljer vinnare av Röåns Miljöpris 2009 medverkar Västernorrlands Energikontor, Naturskyddsföreningen och Röåns Byalag

Tillkännagivande av vinnare och prisutdelning kommer att ske under Urkultfestivalen i Näsåker fredagen 31/7. 

Bakgrund:
När Röåns Byalag efter den lyckade kampen för att bevara Röån från vattenkraftsutbyggnad 2008 summerade alla intryck och erfarenheter, föddes tanken på att instifta ett miljöpris som ska delas ut årligen. Detta för att påminna om vår kamp och vårt motstånd som vi hoppas och tror kan vara inspirerande för andra människor och organisationer. 
Röåns Byalag har insett betydelsen av att engagemang, kunskap och helhetssyn går hand i hand i ett bra miljöarbete och vill med detta pris uppmärksamma person eller organisation, som genom sitt arbete med hållbar utveckling som ledstjärna verkat i en positiv riktning för den norrländska naturmiljön som helhet.

Kontakt:
Brita Isaksson, 0621-200 91, tarabrita@hotmail.com
Christer Borg, 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se 


Läs artikel i TÅ nätbilagan


Krister, Lennart, Sture och Per-Erik

Per- Erik Larsson och Lennart Norström utsågs av jurygruppen,
bestående av representanter från Västernorrlands energikontor,
Naturskyddsföreningen och Röåns Byalag, till vinnare av Röåns
Miljöpris 2009. Utdelningen av priserna, vackra keramikfat från
Lillterrsjö Keramik, ägde rum från stora scenen under  Urkult-
festivalen fredag 31/7.
Bilder kommer förhoppningsvis inom kort.


Motivering

Röåns Miljöpris 2009 delas mellan Lennart Norström och Per-Erik Larsson. De får priset var och en för sig, men representerar tillsammans på ett alldeles förträffligt sätt vikten av personligt engagemang vid allt miljöarbete. De har arbetat inom till synes olika områden och på olika nivåer, Per-Erik med glöd och engagemang inom Västernorrlands landsting med Energy Factor 2, ett projekt med högt ställda energieffektiviseringsmål och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. Målet, att minska elförbrukningen med 50 % har överträffats med råge och har gett landstinget i Västernorrland en ledande ställning i Sverige.
Lennart Norström har som ideellt aktiv i Eds Fiskevårdsområdesförening arbetat hängivet med fiskvandringsfrågor. Genom fokuserat och idogt arbete som inkluderar mängder av samtal med nyckelpersoner och ett intensivt insamlingsarbete av pengar har positiva och konkreta resultat för lokala fiskbestånd skapats. 
Samtidigt finns en röd tråd mellan deras miljöengagemang. Resursslöseri i form av okontrollerad energianvändning och misshushållning med natur är samma andas barn och kommer från den tiden när vi trodde att resurser av råvaror och energi var outtömliga och att vi människor på något vis stod utanför den komplicerade väv av ekosystem som allt liv på jorden är uppbyggt av. En del i omställningsarbetet för att skapa en hållbar planet för oss och våra barn och barnbarn är att uppmärksamma dessa gamla försyndelser för att sedan åtgärda dem, vilket både Lennart Norströms och Per-Erik Larssons miljöarbete är utmärkta exempel på.
 

Röåns Byalag har sänt ut följande pressmeddelande:
Pressmeddelande från Röåns Byalag
Röån, Sollefteå kommun 2009-08-01

Delad glädje- dubbel glädje!

 Utdelningen av Röåns Miljöpris 2009 ägde i går, fredag 31/7, rum på stora scenen under Urkult-festivalen och resulterade i två pristagare. Nominerade till priset var Lennart Norström, Nipakademin, REKO-lådan, Per-Erik Larsson och Hållbar bygd Sollefteå, en del av Transition Towns-rörelsen. De två som slutligen utsågs till pristagare är Lennart Norström och Per-Erik Larsson. 
Motivering:
Per-Erik och Lennart får priset var och en för sig och uppvisar båda vikten av personligt engagemang vid allt miljöarbete. Per-Erik Larsson har med glöd och övertygelse arbetat inom Västernorrlands landsting med Energy Factor 2, ett projekt med högt ställda energieffektiviseringsmål och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. Målet, att minska elförbrukningen med 50 % har överträffats med råge och har gett landstinget i Västernorrland en ledande ställning i Sverige. Lennart Norström har som aktiv i Eds Fiskevårdsområdesförening arbetat hängivet och ideellt med fiskvandringsfrågor. Genom fokuserat och idogt arbete som inkluderar mängder av samtal med nyckelpersoner och ett intensivt insamlingsarbete av pengar har positiva och konkreta resultat för lokala fiskbestånd skapats. 
På grund av svårigheten att avgöra vem av de båda som mest gjort sig förtjänt av utmärkelsen fattades det salomoniska och oortodoxa beslutet att utse dem båda till pristagare.
Prisutdelare och en av initiativtagarna till detta pris var Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation och hedersmedlem i Röåns Byalag. Denna senare utmärkelse erhöll han pga den avgörande betydelse för den lyckade utgången som hans insats i kampen för att Rädda Röån från utbyggnad fick. Det är för att påminna om Röåns kamp och motstånd som  detta miljöpris instiftats  och det är ett uttryck för att Röåns Byalag har insett betydelsen av att engagemang, kunskap och helhetssyn går hand i hand i ett bra miljöarbete; att med hållbar utveckling som ledstjärna verka i en positiv riktning för den norrländska naturmiljön som helhet.
 I nomineringsarbetet har representanter från Hola Folkhögskola, Svenska Kyrkans Miljövärn i Härnösands stift och Röåns Byalag medverkat. 
I gruppen som slutligen utsåg vinnare medverkade Västernorrlands Energikontor, Naturskyddsföreningen och Röåns Byalag. 

 Kontakt:
Brita Isaksson, 0621-200 91, tarabrita@hotmail.com
Christer Borg, 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se 
 

Tillbaka