Röån är en liten naturskönt belägen by  i närheten av Junsele, Ångermanland. Byn består av tre delar: Tara, Rö och Tarå, och gårdarna ligger längs  och mellan vattendragen  Röån och Tarån, vilka flyter ihop nedströms själva byn. Det gemensamma vattenflödet utmynnar sedan i Ångermanälven alldelens nedströms kraftverket Långbjörn. Ån Röån är det enda utflödet från Ångermanlands största insjö, Betarsjön, och är rik på bl.a. harr och öring. Den är även en populär kanotled. I  byn finns sedan 1997 ett byalag, som bl. a årligen anordnar en uppskattad spelmansmarknad och vårdar, med god hjälp av byns betesdjur, natur- och kulturvärden  i det vackra landskapet."
Öppet hus i Junsele byar 2010
Hans Sundström fick årets miljöpris
Röån får ny hemsida
Torgdagspremiären
Med rälsbussen på Fjällsjöbanan
Nicke-föreställning på föreningshuset
Invigningen av Nicke Sjödin-rummet
Sången om Taråberg 
Uttalande från Älvräddarnas årsmöte
"Nu börj ä på å blomme"
TACK!!!!
En ganska blöt tillställning
Hurra!!!!!
Röåns Miljöpris 2010
Om att bry sig........Om våra vattenmiljöer
Om laxförekomst
Namninsamling för laxtrappor/omlöp i Ångermanälven
Röåns Miljöpris
Nicke Sjödin
 13 år med byalaget
 Så räddade vi vår å