Röåns Hemsida har glädjen meddela att
Länsstyrelsen har beviljat byalaget
bygdemedel för att färdigställa
föreningshuset samt uppföra
ett litet förråd

75 000 kr

Tillbaka