Hans Sundström fick Röåns Miljöpris 2010
Skogen i fokus
(Foto: Sanna Due)

Röån blev år 2007 för andra gången i modern tid utsatt för hot om utbyggnad av vattenkraft;
en utbyggnad  som på alla ställen där vattenkraft byggs skulle ha förstört de naturvärden,
som finns i de strömmande vattnen. Röåns byalag, som är en aktiv grupp inom Älvräddarna,
lyckades dock stoppa dessa planer. För att vi aldrig ska glömma vikten av miljöengagemang
har Röåns byalag instiftat ett miljöpris, som för andra året delas ut under Urkultsfestivalen.
Prisutdelare var Christer Borg, delaktig i kampen om Röån och ordförande i Älvräddarnas Samorganisation

I nomineringsarbetet har representanter från Västernorrlands Energikontor, Naturskyddsföreningen och
Röåns Byalag medverkat.
I gruppen som slutligen utsåg vinnare medverkade Hola Folkhögskola, Svenska Kyrkans Miljövärn i Härnösands stift
och Röåns Byalag.

Nominerade till Röåns miljöpris 2010 var:
Nipakademin, REKO-lådan, Hållbar bygd Sollefteå, en del av Transition Towns-rörelsen
och Hans Sundström, skogsinventerare inom Naturskyddsföreningen.

Och det var alltså Hans Sundström som slutligen utsågs till pristagare.

Motivering:

Hans Sundström arbetar ideellt som skogsinventerare inom Naturskyddsföreningens
skogsgrupp i Västernorrland och har arbetat med kartläggningen i skogligt naturskydd.
Han är även ledare för skogsgruppen Steget Före i Härnösand  och ansvarig för
webbsidan Skogsaktivisten.
Genom Hans och andras arbete med inventeringar av hotade arter och dokumentation
av förskräckande avverkningar  har allmänheten fått en inblick i hur illa det står till med
skyddet av våra skogar. I vissa fall har även planerade avverkningar avvärjts.

Nu är det år 2010. Det är i år som  Riksdagens miljömål ”Levande skogar” ska vara uppfyllt och
ett nytt delmål för skogsskydd ska antas. Mängder av vilda växt- och djurarter är i dag hotade eller
missgynnade pga det intensiva skogsbruket. Det är just genom Hans Sundströms och hans gelikars
idoga arbete som vi kan få reda på vad som sker med våra skogar.
 


Christer Borg grattulerar Hans till utmärkelsen och priset, ett vackert fat från Lillterrsjö Keramik
 


Älvräddare, Skogsräddare och repr. Röåns Byalag
 


En glad Hans säger några ord till publiken. Han uppmade oss alla att gå med i arbetet att
skydda gammelskogen. Gå in på Naturskyddsföreningens hemsida för info och anmälning!
 


Och här har vi alla knycklat ihop oss på mattorna för att avnjuta en välförtjänt libanesisk måltid.
Inte det lättaste för en pensionär. Åtminstonde inte att komm upp igen. En av förra årets pris-
tagare, Lennart Norström, var också med och firade. Jättetrevligt och underbart gott!!!!!
 
 

Som  älvräddare, och miljövärnare  tyckte vi att det var extra roligt att få vara just  på Urkult
eftersom festivalen till stor del bygger på den kraft som finns i den brusande älven och forsen.

Ett annat kännetecken för Urkult är mångfalden och den är viktig, både inom kultur och i naturen.
Mångfald är lite av ett nyckelord för årets prisutdelning
 

Tillbaka