Vålnaden

Det var tidigt en vintermorgon, och två män på vandring sneddade över
älven vid Tara by. De två kom från samma by och gick under namnen
Jacke och Janne. De var lite trötta av den mödosamma färden genom snön,
och ville så snabbt som möjligt komma över på andra sidan. Helt plötsligt
skymtar de en person som kommer emot dem, och Jacke frågor sin kamrat,
- ser du något? Jo! Svarade Janne, och blev med ens alldeles blek. När gestalten
närmade sig såg han att det var vålnaden av en för en tid sedan avliden kvinna,
och hennes mun gapade skräckinjagande. Han kände kvinnan väl i livet, och höll
på att ramla ihop av rädsla. Vålnaden passerade förbi de två männen och syntes
gå vägen mot kyrkbyn och kyrkogården. Det var två knäsvaga män som den
kvällen kom hem till stugvärmen.       /Göran Stenmark

Tillbaka

Tillbaka till Arkiv