Görans svart-vita fotografier

Bilder och text till denna sida har sänts till hemsidan av Göran Hahne.

n´Daniel
En flottare; n´Daniel
 

Helg i timmerkojan
Helg i Timmerkojan

På bilden syns bröderna Birger och Gösta Dahlin, Daniel ”Gulin” Eriksson
och Helmer Jonsson.

Hos Stornisse
På kaffe hos Stornisse
Stornisse, pappa Gustav, Daniel, Göran och lillebror Kent
 
 Görans mamma Ragnhild Hahne, född Eriksson, finns med på skolbilden
och det är också hon som namngivit de personer som avbildas.
 Ett stort Tack till Göran och Ragnhild!
(Obs. Det är Görans text så när det står "jag" så är det den-
samme som avses)

Timmerbröt
Timmerbröt i Röån nedanför Stor-Nisses
Inte så lätt att se men vi tror att närmast i bild är Johannes Svensson, far till Stor-Nisse
och sedan Stor-Nisse själv. Behövdes det dynamit för att lösa upp denna bröten?
 
 

Flottarlag
Ett flottarlag från Tara, slutet trettiotalet.
Från vänster:
Erik Persson.  Bodde där Anna-Greta bor idag och var gift med Adolf
Sundkvists syster (sista man),  Johannes Eriksson,  Otto Selin,  Daniel
Eriksson, bror till Johannes,  Nicke Selin bror till Otto, Hjalmar Eriksson,
Daniel Eriksson (Gulin) min mors morbror och  Adolf Sundkvist
 


Anna-Lisa, StorNisses systerdotter. Lägg märke till
kornhässjorna i bakgrunden.
 
 


Klassfoto 1931 i Tara Skola

Överst från vänster:
Allan Tarander,  Anders Andersson som gick från Gårelesele varje dag.
Gammelvägen över Tarån där man än idag kan se resterna av bron som
fanns då.  Sune Selin,  Axel Tarberg,  Sixten Tarander,  Birger Dahlin. Dahlins
ladugård syns i bakgrunden,  Tage Selin,  Tage Jacobsson,  Olle Jacobsson,

I mitten från vänster:
Signe Selin,  Lena Wedin  Gick också från Gårelesele varje dag,  Linnea Sjödin,
Ragnhild Eriksson (Hahne) min mor som ställt foto till förfogande. Hon sitter ner
och står inte på knä som de andra och ser därför väldigt liten ut berättar hon.
Ingrid Boman,  Rut Selin,  Greta Eliasson, Adele Eliasson dessa båda syskon till
Märta Eliasson (Tarberg) som inte var närvarande dagen då fotot togs.  Siri Selin
som tillsammans med Signe var syskon till Svea Selin.

Nederst från vänster:
Elof Sjödin syskon till Linnea Sjödin i mittenraden,  Rune Tarander, Kjell Andersson,
Ture Eriksson,  Kalle Tarander,  Joel Tarander. Kalle och Joel bodde i huset där
Johnny bor idag ( Hildings),  Einar Eriksson,  Arvid Tarberg. Arvid och Axel på översta
raden bode i Oskars hus, som man kan se i bakgrunden. Tänk om framtida röjning
kunde återskapa dessa vackra vyer!
 


En ung Sture
 


Göte Molin och Märta Eliasson (Tarberg)

Tillbaka till arkivet

Tillbaka