• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Nytt från byns FVO:n, bl.a. Reservatbildandet

   

  Slutet av mars 2014

  Slutet av mars 2014

   Röåns FVO:

  Den 23/9 2013 var fiskerikonsulent David Jonsson  från länsstyrelsens Fiskeenhet här och informerade oss om Länsstyrelsens tankar om Röån. Han redovisade ett förslag på biotopåterställning med efterföljande utläggning av lekgrus. Detta skall på sikt förbättra förutsättningarna för öring att reproduceras och utvecklas. Bygdemedel på 250 000 är ordnade.

   Han aktualiserade även tanken på att göra nedre delarna av ån till ett Naturreservat, vilket vi förstås var väldigt glada över. Det är nu Oskar Norrgran på Länsstyrelsens enhet för skyddad natur, som handhar detta.

  Oskar sände i slutet av förra veckan ut en skriftlig information till alla berörda markägare med en inbjudan till information om vad detta innebär. På mötet kommer det även att finnas möjlighet att lämna åsikter och ställa frågor. Mötet äger rum på Röåns Föreningshus kl 18.00 torsdag den 26 juni. Eftersom alla vi, som inte tillhör dessa markägare, också är intresserade av vad som händer med vår å är detta möte öppet för alla bybor.

  I och med ett reservatbildande av forsdelen kan vi äntligen känna oss trygga mot en utbyggnad. Ån kan då betraktas som permanent säkrad. Detta har även en avgörande betydelse för Betarsjön, som i.o.m. säkerställandet av en outbyggd Röå även i framtiden förblir oreglerad.

  Vecka 26 (alltså veckan då mötet äger rum) kommer folk från länsstyrelsen att vara här. Flodpärlmusslor, som finns på de områden, där grävaren går fram, skall insamlas och ”sumpas”, och återställningsarbetet skall utföras. SPÄNNANDE!!!

  Röåns FVO har ej inbjudits till samrådsyttrandet, som beskrivs nedan under Lasele FVO. Här måste vi argumentera för en förändring.

   

  Lasele FVO:

  1. Planerna på att röja fram vintervägen längs Tarån planeras fortskrida.

   2. Vatten fall har inbjudit Lasele FVO att avge yttrande till samrådet ang. Lasele Kraftverk och Långbjörns Kraftverk. I sitt tidigare försök att ensidigt få öka vattenströmningen genom turbin förlorade Vattenfall. Därför går företaget nu vidare med ett samrådsförfarande. Lasele FVO är ett av ett stort antal instanser, som kan yttra sig. Förra vändan ansåg Vattenfall att denna fråga inte berörde Lasele FVO men då kämpade vi till oss den rätten.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar