• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  VARFÖR??????

  Flärken

  Flärken

  Varför naturreservat-varför biotopåterställning?

  Röån, detta underbart vackra vattendrag, har två gånger hotats av utbyggnad. Men hela byn ställde då upp som en man och försvarade ån. Nu får vi genom en planerad resevatbildning möjligheten att för all framtid säkra ån mot sådana hot. I Röåns forssträcka lever nämligen den rödlistade, starkt utrotningshotade flodpärlmusslan. För att skydda den vill länsstryrelsen göra ett naturreservat av strömsträckan. Men detta räcker ej. Flodpärlmusslan är för sin reproduktion beroende av att det finns öring eller lax. Hanarna släpper spermier i det fria vattnet, och dessa sugs in med honans andningsvatten. De befruktade äggen utvecklas fästade vid honans gälar till s.k. glochidielarver. Dessa släpps ut i vattnet och fäster vid gälarna på öring eller lax, där de under ett halvt till ett år lever som parasiter tills de nått en storlek av ca 4 mm. Av den anledningen måste det finnas lax eller öring i ån för att det ska finnas flodpärlmusslor.

  Öringen i Röån har miskat i antal och storlek. För att råda bot på detta planerar länsstyrelsen en biotopåterställning av forssträckan samt utläggande av lekgrus. Detta görs för att stärka öringen och därmed även  flodpärlmusslan. Allt hänger ihop. Länsstyrelsen har tillsamman med Röåns FVO drivit dessa planer och har för att kunna genomföra detta bett markägarna att bevilja tillstånd. Nästan alla har också ställt upp på detta och restaureringen kan därför genomföras på större delen av den önskvärda delen. Tack vare detta når vi tre mål: vi säkrar ån till glädje och nytta för kommande generationer, vi räddar flodpärlmusslan och skapar förhoppningsvis en livskraftig öringspopulation med möjlighet att överleva och föröka sig. 

  Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och den äldsta funna musslan var 256 år gammal.

  Reservatet begränsas till strömsträckan. Den långsamströmmande delen uppströms byn ingår alltså ej men får ju ett indirekt skydd iom att ingen utbyggnad kommer att tillåtas.

  Röån

  Röån

   

  Solnedgång, Röån

  Solnedgång, Röån

   

  Fullmåne över Röån

  Fullmåne över Röån

  /Tarabrita

  2 kommentarer till “VARFÖR??????”

  1. Eric Forssén says:

   Borde väl vara utropstecken i rubriken!

  2. Brita Isaksson says:

   Hej Lars-Erik!
   Frågetecknen motiveras med att det kanske finns ett fåtal individer, som inte förstått varför strömsträckan behövde biotopåterställas före ett reservatbildande. Kanske kunde det vara bra att förklara hela sammanhanget så att alla förstår varför detta gjordes.
   /Brita

  Lämna en kommentar