• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  I dag……

  Återställningsarbetet påbörjat

  Återställningsarbetet påbörjat

   I dag startade grävaren biotopåterställningen av Röån. Det känns som en stor lättnad att allt fortskrider rel. planenligt trots smärre markägarproblem.

  Grävaren i aktion

  Grävaren i aktion

  Det finns mycket bråte sedan flottningsepoken och en massa sly. Och stenar skall placeras på ett för fiskarna optimalt sätt.

  Koncentration

  Koncentration

  Nu är alltså steg 1 mot en säkrad fortlevnad för den brusande Röån inledd. Vilken lycka att det stora flertalet berörda markägare har insett betydelsen av detta, som vi alla bybor nu och i framtiden kan glädja oss åt.

  Arbetet fortsätter

  Arbetet fortsätter

  Än en gång: TUSEN TACK BERÖRDA, POSITIVA MARKÄGARE !!!!!!!!!!!!!

  Och David,  Oscar och Johan från Länsstyrelsen, förståss.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar